Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

APOSTOLOIN RUAVOT

Глава 3

Pedri parandau ramman

1Pedri da Iivan mendih jumalan- kodih. Oli üheksäs čuassu, ehtüpäivümalitun aigu.2Silkeskie sinne kannettih mies, kudai oli rambu roindua müö. Händü joga päiviä pandih jumalankoin muga sanotun Čoman veriän luo pakiččemah miilostinua jumalankodih menijöil.3Ku mies nägi Pedrin da Iivanan tulemas jumalankodih, häi pakičči heil miilostinua.4Pedri Iivananke kačahtettihes häneh da Pedri sanoi: «Kačo meih.»5Mies kačoi heih tarkazeh, vuotti midägi heispäi.6No Pedri sanoi: «Hobjua da kuldua minul ei ole, no midä minul on, sidä minä sinule annan. Iisusan Hristosan Nazariettalazen nimes sanon: nouze da astu.»7Häi otti miestü oigies käis da avvutti sille nosta, i mies hedi sai vägie polvih da pägielöih.8Häi hüpähtih püstüi, seizatui jalloilleh da lähti astumah. Sit häi meni heijänke jumalankodih, astujen, hüpähtellen da Jumalua ülendäjen.9Kai rahvas nähtih, kui häi astui da ülendi Jumalua.10Hüö tunnustettih hänes se samaine mies, kudai istui jumalankoin Čoman veriän pieles pakiččemas miilostinua, hämmästüttih da äijäl kummeksittih sidä, midä hänele oli roinnuh.

Pedrin pagin jumalankois

11Gu se mies püzüttelih vie Pedrin da Iivanan rinnal, kai rahvas kummeksijen juostih heijän luo muga sanottuh Solomonan pačaskatokseh.12Tämän nähtüü Pedri rubei pagizemah rahvahanke:

«Izrail'an miehet, miksebo tüö tädä kummeksitto? Mikse kačotto meih, buitegu müö omal väil libo omal jumalahizuol saimmo tämän miehen astumah?13Avraaman, Isakan da Juakoin Jumal, meijän tuattoloin Jumal, on ülendännüh oman Käsküläzen Iisusan, kudaman tüö annoitto suudittavakse da kudamas kieldävüittö Pilatan ies, hos se oli tahtonuh piästiä Händü.14Hänes, pühäs da oigies, tüö kieldävüittö da küzüittö, ku teile piästettäs tappai.15Eloksen Piämiehen tüö tapoitto! No Jumal nosti Hänen kuollielois; müö olemmo sen tovendajannu.16Iisusan nimi da usko sih nimeh andoi vägie tälle miehele, kudaman tüö näittö da tunnetto. Iisusan annettu usko on piästänüh tämän miehen tervehekse teijän kaikkien ies.

17Tiettäväine, vellet, minä ellendän, tüö kui teijän valduherratgi tiedämättömüön periä luajiitto sen, min luajiitto.18No Jumal silleh on täüttänüh sen, midä Häi ennepäi oli sanonuh kaikkien iččeh iänenkandajien suul: Hänen Messiel pidi tirpua muokat.19Ga sit hülläkkiä riähkät da kiännükkiä Jumalan puoleh, ku teijän riähkät pühkittäs iäre,20i ku Ižändü andas parembat aijat da tüöndäs teile Iisusan, Messien, kudaman ennepäi valličči teih niškoi.21Hänel pidäü olla taivahas sih aigah suate, kuni kai pannah sijoilleh. Muga Jumal ammuzis aijois on uskaldannuh omien pühien iänenkandajien suul.22Moisei on sanonuh: 'Taivahalline Ižändü, teijän Jumal, nostau teile teijän vellilöin joukos iänenkandajan, minun jüttümän. Kuunnelkua Händü kaikes, midä Häi teile sanou.23Jogahine, ken ei kuundele sidä Jumalan iänenkandajua, roih eroitettu rahvahaspäi da hävitettü.'24Mugai kai Jumalan iänenkandajat, Samuilas algajen dai jälles händü, mi vai heidü oli, ennustettih nämii päivii.25Tüö oletto Jumalan iänenkandajien da sen sovun lapset, kudaman Jumal luadii teijän tuattoloinke, konzu Häi sanoi Avraamale: 'Sinun jälgeläzen kauti Minä blahoslovin kaikkii rodukundii mual.'26Jumal nosti oman Käsküläzen da tüöndi Händü enzimäzikse teijän luo blahoslovimah teidü, konzu tüö kiännüttö iäre pahuzis.»


предыдущая глава Глава 3 следующая глава