Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII IIVANAN MUGAH

Глава 21

Iisus ozuttahes opastujile Tiberienjärvel

1Jälles tädä Iisus uvvessah ozuttihes opastujile, nügöi Tiberienjärvel. Se oli nenga:

2Sie oldih ühtes Simon-Pedri, Homa, kudamua sanottih Didimoksekse, Natanailu Galilein Kuanaspäi, Zevedein poijat da kaksi muudu Iisusan opastujua.3Simon-Pedri sanoi: «Minä lähten kalah.» «Müö lähtemmö sinunke», sanottih toizet. Hüö lähtiettih i mendih veneheh, no sinä üönnü hüö ei suadu nimidä.

4Päivännouzunke Iisus seizoi rannas, no opastujat ei tundiettu Händü.5Iisus kirgui heile: «Lapset! Ongo teil midätahto süödäviä?» «Ei ole», vastattih hüö.6Iisus sanoi: «Laskekkua verko venehen oigiele puolele, sit suatto.» Hüö laskiettih verko, vai ei voidu nostua sidä veneheh, ku kalua tuli muga äijü.7Sit se opastui, kudai oli Iisusale armas, sanoi Pedrile: «Se on Ižändü!» Ku Simon-Pedri kuuli, se on Ižändü, häi punaldi landehis ümbäri sovan, ku oli alasti, da hüppäi vedeh.8Toizet opastujat tuldih randah venehel da viettih peräs verkuo, kudai oli täüzi kalua, hüö, näit, ei oldu loitton rannaspäi, vai nenga kahten suan käzivarren piäs*a.

9Randah nostuu opastujat nähtih hiilil kalua pastumas, da leibiä.10Iisus sanoi heile: «Tuogua tänne kalua, kudamua vaste saitto.»11Simon-Pedri meni veneheh i vedi verkon randah. Se oli täüzi suurdu kalua, kaikkiedah sada viizikümmen kolme, no hos kalua oli muga äijü, verko ei revinnüh.

12Iisus sanoi: «Tulgua süömäh.» Niken opastujis ei ruohtinuh küzüö: «Kenbo Sinä olet?», ku hüö tiettih: tämä on Ižändü.13Iisus tuli, otti leivän da andoi heile, dai kalua andoi.14Tämä oli jo kolmas kerdu, ku kuollieloispäi nostuu Iisus ozuttihes opastujile.

Iisus da Pedri

15Konzu hüö loppiettih süöndü, Iisus sanoi Simon-Pedrile: «Simon, Jonan poigu, suvaičetgo sinä minuu enämbäl, kui nämä toizet?» «Suvaičen, Ižändü», vastai Pedri, «Sinä tiijät, minä suvaičen Sinuu.» Iisus sanoi: «Süötä minun vuonii.»16Sit Häi küzüi toizen kerran: «Simon, Jonan poigu, suvaičetgo minuu?» «Suvaičen, Ižändü», vastai Pedri, «Sinä tiijät, minä suvaičen Sinuu.» Iisus sanoi: «Paimenda minun lambahii.»17Kolmanden kerran küzüi Iisus: «Simon, Jonan poigu, suvaičetgo minuu?» Pedrile rodih pahamieli, ku Iisus küzüi hänel kolmanden kerran: «Suvaičetgo sinä minuu?», i häi sanoi vastah: «Ižändü, Sinä tiijät kai. Sinä tiijät, minä suvaičen Sinuu.» Iisus sanoi: «Süötä minun lambahii.18Toven, toven sanon sinule: Konzu olit nuori, sinä iče sivoit vüön da menit kunne tahtoit. No konzu roittos vahnakse, sinä nostat käit, i sinuu vüöttäü toine, kudai viettäü sinuu sinne, kunne sinä et tahto.»

19Nenga Iisus tahtoi sanuo, mittumal surmal Pedri ülendäü Jumalua. Sit Häi sanoi: «Novva minuu.»

Kaiken tämän nägii

20Pedri kiändüi i nägi heijän peräh astumas sen opastujan, kudai oli Iisusale armas da kudai ildazen aigua painui Hänen ründähile da küzüi: «Ižändü, kenbo on Sinun menettäi?»21Hänen nähtüü Pedri küzüi Iisusal: «A kuibo häi, Ižändü?»22Iisus vastai: «Ku tahtonen jättiä händü tänne sih aigah suate, kuni en tule, mibo sinul dieluo sih – sinä novva minuu.»

23Täs lähti uskovellien keskeh se pagin, buite se opastui ei kuole. No Iisus ei sanonuh Pedrile: «Se opastui ei kuole», a sanoi: «Mibo sinul on dieluo, hos i tahtozin, ku häi jiäs tänne sih aigah suate, kuni en tule?»

24Juuri tämä opastui nägi kaiken tämän da sanou sen tovekse. Häi tämän on kirjutannuh, i müö tiijämmö, hänen nähtü da sanottu on tozi.

25Äijän muudugi Iisus luadii. Ku olis kirjuttua kai ruavot toine toizele jälgeh, duumaičen, kaikkeh muailmah ei sünnüttäs net kniigat, kudamat pidäs kirjuttua. Amin'.


*a 21:8 Nenga sada metrii.

предыдущая глава Глава 21 следующая глава