Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII IIVANAN MUGAH

Глава 16

1«Sanoin tämän teile, ku tüö etto kaimuas uskuo minuh.2Teidü eroitetah sinagougispäi, i tulou vie moinegi aigu, konzu jogahine teijän tappajis smiettiü, luadii hüvän ruavon Jumalale.3Nenga hüö luajitah, ku ei tietä Tuattua, eigo minuu.4Tämän olen paissuh teile, anna sen aijan tulduu, tüö mustazitto, midä minä teile sanoin.»

Toven Hengi

«Aijemba en paissuh täh näh, ku iče olin teijänke.5No nügöi minä menen sen luo, ken minuu tüöndi. Niken teis ei küzü, kunne minä menen,6no teil on paha mieli sendäh, midä teile sanoin.7No minä sanon teile toven: teile roih hüväkse, ku minä lähten iäre. Ku en lähtene, Puolistai ei voi tulla teijän luo. No iäre lähtiettüü minä tüönnän Hänen teijän luo,8i Häi tulou i ozuttau muailmale, mi on riähkü, mi on oigei da mi on suudo.9Riähkü on sit, ku rahvas ei uskota minuh;10oigei tulou nägevih sit, ku menen Tuatan luo, i tüö etto enämbi näi minuu;11i suudo on sit, ku tämän muailman piämies on jo suudittu.

12Vie minul olis äijü teile sanottavua, no tüö vie etto voi ottua sidä vastah.13Konzu Toven Hengi tulou, Häi opastau teidü tundemah kaiken toven. Häi ei pagize omas nimes, a midä kuulou, sidä pagizou, i mi on tulos, sidä sanelou.14Häi ülendäü minuu, ku sen, min teile sanou, suau minuspäi.15Kai se, mi on Tuatan, on minungi. Sendäh sanoin: Häi suau minuspäi sen, min teile sanou.16Kodvazen peräs tüö etto enämbi näi minuu, i vie kodvazen peräs tüö tuaste näittö minuu.»

Abevukses ihalmoh

17Erähät opastujis küzeltih toine toizel: «Midäbo Häi tahtou sanuo sanoil: 'Kodvazen peräs tüö etto enämbi näi minuu, i vie kodvazen peräs tüö tuaste näittö minuu'? I midä Häi tahtou sanuo sanoil: 'Menen Tuatan luo'?»

18«Miksebo Häi pagizou kodvazeh näh?» diivittihes hüö. «Ei Hänen paginua sua ellendiä.»

19Iisus nägi: hüö tahtottih küzüö Hänel. Häi sanoi heile:

«Sego teidü vaivuau, ku sanoin: 'Kodvazen peräs tüö etto enämbi näi minuu, i vie kodvazen peräs tüö tuaste näittö minuu'?20Toven, toven sanon teile: Tüö rubietto itkemäh ulaittamah, no muailmu rubieu pidämäh hüviä mieldü. Tüö puututto tuskih, no teijän tuskat muututah ihastuksekse.21Naine, kudai suau lastu, on tuskis, ku hänen aigu on tulluh. No ku lapsi tulou täh ilmah, muamo jo ei musta tuskii, a on hüväs mieles, ku ristikanzu rodiihes muailmah.22Tüögi nügöi oletto tuskis, no minä roimmos nägemäh teidü vie uvvessah, i sit teil roihes hüvä mieli, kudamua niken ei teil voi kiškuo.23Sinä piän tüö etto küzü minul nimidä.»

Iisus voitti muailman

«Toven, toven sanon teile: midä vai igänäh etto pakinne Tuatal minun nimes, sen Häi teile andau.24Täh suate tüö vie nimidä etto pakinnuh minun nimes. Pakikkua, i tüö suatto, sit teijän ihastus roih täüzi.

25Pagizin teijänke täh näh arbaituksil. Roih moine aigu, konzu en enämbi pagize arbaituksil, a sanon teile silmis kaiken Tuattah näh.

26Sinä piän tüö küzüttö minun nimes, i minä en sano, ku minä rubien küzümäh Tuattua teijän puoles.27Tuatto iče suvaiččou teidü, ku tüö suvaičitto minuu da uskoitto, minä tulin Jumalan luopäi.28Tuatan luopäi minä lähtin i tulin täh muailmah, a nügöi minä jätän muailman da menen järilleh Tuatan luo.»

29Opastujat sanottih: «Nügöi Sinä pagizet ellendettävil sanoil, et arbailtavil.30Nügöi müö näimmö: Sinä tiijät kai, küzüttähes hos midä, i Sinul ei pie vuottua küzündiä. Sendäh müö uskommo, Sinä tulit Jumalan luopäi.»

31«Tiettäväine, nügöi tüö uskotto», sanoi Iisus.32«Tulou aigu – i se jo tuli – konzu teidü levitetäh, kedä kunne, i tüö jätättö minuu üksin. No üksin, toven, en jiä, ku Tuatto on minunke.33Sanoin tämän teile sendäh, ku tüö löüdäzittö rauhan minus. Muailmas teil on ahtas, no olgua rohkiennu: minä voitin muailman.»


предыдущая глава Глава 16 следующая глава