Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII IIVANAN MUGAH

Глава 9

Iisus piästäü sogien

1Dorogupieles Iisus nägi ristikanzan, kudai oli sogei roindua müöte.2Opastujat küzüttih Hänel: «Ravvi, kenbo azui riähkiä, ku häi on rodivunnuh sogiennu? Ičego häi vai hänen vahnembat?»3Iisus vastai: «Eigo häi, eigo hänen vahnembat. Muga pidi roija, ku Jumalan ruavot tuldas hänes nägevih.4Nügöi, kuni vie on päivü, meil pidäü ruadua sen ruadoloi, kudai minuu tüöndi. Tulou üö, i sit niken ei voi ruadua.5Kuni olen muailmas, minä olen muailman valgei.»6Nämien sanoin sanottuu Iisus sülgi muah, luadii n'olles da muas razmoin, voideli sil sogien silmät7da sanoi: «Mene Siloaman kezoikohtah da pezevü.» – Siloam meikse on 'tüöttü'. – Mies meni, pezevüi i tuli siepäi nägijännü.

8Sit miehen susiedat i toizetgi, kudamat enne nähtih händü da tiettih händü pakiččijannu, diivuittihes: «Eigo tämä ole se samaine mies, kudai istui pakiččemas?»9Ühtet sanottih: «Se samaine mies», a toizet sanottih: «Ei ole se, rožis vai koskeh häneh.» No iče häi sanoi: «Minä olen se.»10Hüö küzüttih hänel: «Kuibo rubeit nägemäh?»11Häi vastai: «Se mies, kudamua kučutah Iisusakse, luadii muarazmoin, voideli sil minun silmät da sanoi: 'Mene Siloaman kezoikohtah da pezevü.' Minä menin da pezevüin, sit rubein nägemäh.»12«Kusbo se mies on?» küzüttih hänel, no häi vastai: «En tiijä.»

Fariseit küzelläh piästettüü

13Mies, kudai oli enne sogei, viedih fariseiloin luo.14Oli suovattupäivü, konzu Iisus luadii muarazmoin da avai miehel silmät.15Fariseitgi küzüttih miehel, kui häi rubei nägemäh, i mies sanoi: «Häi pani muarazmoidu minun silmile, sit kävüin pezevümäh, i nügöi minä näin.»16Sit erähät fariseit sanottih: «Se mies ei voi olla Jumalan tüötünnü, ku ei novva suovattukäsküü.» Toizet sanottih: «Voinnougo riähkähine ristikanzu luadie nengomii tunnusruadoloi?» Tämän täh sütüi kiistu heijän keskes.17Sit hüö uvvessah küzüttih sogiel: «Midä mieldü sinä iče olet häneh näh? Sinun silmät vet häi avai.» Mies vastai: «Häi on Jumalan iänenkandai.»

18Jevreilöin vahnimat üksikai ei uskottu, ku mies oli sogiennu da rubei nägemäh, kuni ei kučuttu sinne hänen vahnembii.19Hüö küzüttih vahnembil: «Ongo tämä teijän poigu? Sanottogo, häi rodihes sogiennu? Kuibo häi sit nügöi nägöü?»20Vahnembat sanottih: «Häi on meijän poigu, i häi rodiihes sogiennu, sen müö tiijämmö.21No sidä emmo tiijä, kui häi nügöi nägöü, emmogo tiijä sidä, ken hänele andoi silmät. Küzükkiä händü iččiedäh, häi on täüzi-igäine, anna häi sanou omah iččeh näh.»22Hüö varattih jevreilöin vahnimii, sendäh sanottih nenga. Näit, jevreit jo ielpäi paistih ajua iäre sinagougaspäi jogahistu, ken pidäü Iisussua Messiennü.23Sikse vahnembat sanottih: «Häi on täüzi-igäine, küzükkiä hänel.»

24Hüö kučuttih uvvessah miestü, kudai oli olluh sogiennu. Fariseit sanottih hänele: «Jumalan ies pagize tottu! Ozuta kunnivuo Jumalale! Müö tiijämmö – se mies on riähkähine.»25Mies vastai: «Ongo Häi riähkähine, sidä en tiijä. No sen tiijän: olin sogei, a nügöi näin.»26Hüö küzeltih: «Midäbo häi sinule luadii? Kuibo häi andoi sinule silmät?»27Mies vastai: «Johäi minä teile sen sanoin, a tüö etto kuunnelluh. Miksebo tüö sen tahtotto kuulta uvvessah? Tahtottogo tüögi ruveta Hänen opastujikse?»28Hüö nagrajen vastattih hänele: «Sinä hänen opastui olet, a müö olemmo Moisein opastujat!29Müö tiijämmö: Jumal pagizi Moiseile, no kugalaine on tai mies, sidä emmo tiijä.»30«Pidäühäi olla», sanoi mies, «ku etto tiijä, kuspäi Häi on – a Häi andoi minule silmät.31Sen müö tiijämmö – Jumal ei kuule riähkähizii, no sidä, ken kunnivoiččou Händü da eläü Hänen tahton mugah, Häi kuulou.32Igänäh ei ole kuultu, ku sogiennu suavule kentahto olis andanuh silmät.33Ku Häi ei olis Jumalaspäi, Häi ei vois nimidä luadie.»34Sit hüö sanottih: «Sinä olet suandua müö riähkähine, umbipäi riähkis – i sinä rubiet meidü opastamah!» Hüö ajettih miestü iäre.

35Iisus kuuli, kui mies oli ajettu pihale, i konzu se tuli Hänele vastah, küzüi: «Uskotgo sinä Ristikanzan Poigah?»36«Ižändü, kenbo Häi on?» küzüi mies. «Sano, ku voizin uskuo Häneh.»37Iisus sanoi: «Sinä jo olet nähnüh Händü. Häi on täs i pagizou sinunke.»38«Minä uskon, Ižändü», sanoi mies i heitüi polvilleh Hänen edeh.

39Iisus sanoi: «Minä tulin täh muailmah tuomah suuduo, anna sogiet ruvetah nägemäh, nägijät sogenemah.»40Erähät fariseit, kudamat oldih lähäl, tämän kuultuu küzüttih: «Midä! Olemmogo müögi sogiet?»41Iisus vastai: «Ku tüö olizitto sogiet, teidü ei viäritettäs riähkis, no tüö sanotto: 'Müö näimmö', i sendäh riähkü püzüü teis.»


предыдущая глава Глава 9 следующая глава