Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

АПОСТОЛ ПЕТЫРЛÖН МÖД МÖДÖДÖМ ГИЖÖД

Глава 2

Ылöгвелöдысьяс

1Израиль войтыр пöвстын вöлiны ылöгпророкъяс, тадзи тiян пöвстын тшöтш лоасны ылöгвелöдысьяс. Найö ваясны тiянлы бырöдан ылöгвелöдöмъяс, весиг соссясны Ыджыдысь, кодi ньöбис найöс. Тадзи найö кöлаласны ас выланыс виччысьтöм бырöдöмсö.2Унаöн на вылö видзöдöмöн пондасны овны лэдзчысьöм оласногöн. Татшöмъясыс вöсна збыль туйыс лоö серам туйын.3Медым курыштны мыйкö аслыныс, найö тывйыштасны тiянöс мудер сёрнинаныс. Но налы мыждöмыс важöн нин дась, найöс бырöдöмыс матын нин.

4Енмыс мыжö усьöм анделъясöс эз видз, шыбитiс найöс пемыд адö да дорис Мыждан лунöдз.5Эз видз Сiйö и Ентöг олысьясöн тырöм воддза муюгыдсö – бырöдiс ыджыд ваöн. Колис ловъяöн сöмын кöкъямысöс, öтиыс на пиысь вöлi веськыдлун йылысь юöртысь Ной.6Ен мыждiс Содом да Гомора каръяс, биöн бырöдiс пöимöдз. Тайöн петкöдлiс, мый жö виччысьö водзö Ентöг олысьясöс.7Но веськыда олысь Лотöс Енмыс мездiс. Лот ёна сьöкыдалiс Ентöг олысьяслöн лэдзчысьöм оласногысь.8Быд лун тайö веськыда олысьыслöн лолыс горзiс сы гöгöр олысь йöзлысь лёк вöчöмсö аддзöмысь-кылöмысь.

9Господь тöдö, кыдзи мездыны вежавидзысьöс сьöкыдалöмсьыс, а лёк вöчысьöс Сiйö видзö, мед чорыда мыждыны сiйöс Мыждан лунö.10Торъя нин тайö инмö вир-яйлöн лёкколöмнас пежасьöмаяслы да Енлысь Юралöмсö мустöмтысьяслы. Найö яндысьтöмöсь, асныраöсь да оз повны лёкöдны енэжвывса вынъясöс.11Анделъяс ёна вынаджыкöсь да ёнджыкöсь на дорысь, но найö оз мыжавны да оз лёкöдны татшöмъяссö Ен водзын.12Тайö йöзыс асьныс оз гöгöрвоны, кодöс лёкöдöны. Найö вöрын шöйтысь вежöртöм пемöсъяс кодьöсь, кодъясöс лöсьöдöма кыйöм-виöм вылö. Пемöсъясöс моз найöс и лоö бырöдöма.13Лёк вöчöмсьыныс найö босьтасны водзöс. Найö радейтöны гажöдчыны лунъюгыднас, яндысьтöг пукалöны тiянкöд öти пызан сайын да пöръясьöмнас пежалöны ставсö. Тайö налöн чöсмасянторйыс.14Налöн синныс пыр öзъялö нывбабаяс вылö, найö оз пöтлыны мыжсö вöчöмсьыс, ылöдлöны жеб эскысьясöс. Сьöлöмныс налöн тырöма горшлунöн, найö ёрöмыслöн пиян.15Найö кежисны веськыд туйсьыс да ылалiсны. Найö мунöны Восорлöн Валаам пиыс кок туйöд, кодлы лёк ногöн шедöдны озырлунсö вöлi сьöлöм сертиыс.16Но сiйöс янöдöма вöлi лёктор вöчöмсьыс: осёл, кывтöм пемöс, шыасис морт моз да öлöдiс пророкöс йöйталöмсьыс.

17Тайö ылöгвелöдысьясыс косьмöм юкмöс да тöвнырöн новлöдлан кымöръяс кодьöсь. Татшöмъясыслы век кежлö дасьтöма сап сьöд пемыдiн.18Тшап да ковтöм сёрнинаныс найö öзтöны вир-яйлысь лёкколöмсö да зiльöны кыскыны лэдзчысьöм оласногö найöс, кодъяс муртса на мынöмаöсь ылалöмаясысь.19Ылöгвелöдысьяс кöсйысьöны сетны налы мездлун, кöть асьныс найö пежыслöн кесйöгъяс. Öд кодi мортсö вермöма, сылöн сiйö и кесйöг.20Мездысь Исус Кристос Господьнымöс тöдмалöм бöрын кö мувывса пежсьыс ылыстчысьяс бара бергöдчöны важас, да лёкыс кö вермö найöс, сэки татшöмъясыслы воддза дорсьыс ёна лёкджык лоö.21Бурджык эськö вöлi, найö кö эз тöдлыны веськыдлуныслысь туйсö. Öд найö тöдiсны тайöс, но бöр бергöдчисны налы сетöм вежа тшöктöмысь.22Татшöмъясыслы бура лöсялö тайö шусьöгыс: «Пон бергöдчö аслас вос дорö», да нöшта: «Мыськöм порсь бöр мунö туплясьны няйтö».


*а 2:10 лёкколöм – похоть

предыдущая глава Глава 2 следующая глава