Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

АПОСТОЛ ИУДАЛÖН МÖДÖДÖМ ГИЖÖД

Глава 1

1Гижö Иуда, Исус Кристослöн кесйöг, Яковлöн вок. Чолöмала тiянöс, Енмöн корöмаясöс. Ен Бать вежöдiс тiянöс, да Исус Кристос видзö тiянöс.2Буралöм, лöньлун да муслун мед уна пöвстöн содас тiянлы.

Ылöгвелöдысьяс

3Мусаяс, ме ёна кöсйи гижны тiянлы миян öтувъя мездмöм йылысь, но лыдди коланаöн водзджык туйдöдны тiянöс, медым тi вöлiнныд дасьöсь дорйыны ассьыныд эскöмнытö. Тайö эскöмсö Енмыс сетiс вежа войтырлы öтчыд да пыр кежлö.4Тiян пöвстö наяна сюйсисны Ентöг олысьяс. Татшöм йöзыслы важöн нин дасьтöма мыждöмсö. Миян Енлысь буралöмсö найö бергöдöны лэдзчысьöм оласногö. Найö соссьöны öти Ен Ыджыдысь да миян Господь Исус Кристосысь.

5Тi, дерт, та йылысь тöданныд нин, но кöсъя казьтыштны тiянлы: Енмыс мездiс Ассьыс войтырсö Египет муысь, но бöрыннас на пöвстысь бырöдiс эскытöмъясöс.6Анделъясöс, кодъяс эз донъявны Енсянь сетöм ыджыдалан вынсö да эновтiсны енэжвывса оланiнсö, Енмыс помтöг видзö сап пемыдас чепъясын ыджыд Мыждан лун кежлö.7Тадзи лои тшöтш Содомын, Гомораын да на гöгöр каръясын олысьяскöд. Тайö анделъясыс моз найö кырсалiсны да сетчисны зывöк оласногö, та вöсна тайö олысьяссö вöлi сотöма куслытöм биын. Тайö висьталö миянлы Енлöн мыждöм йылысь.

8Дзик тадзи лоö тайö Ентöг олысьясыскöд. Найö ылöдлöны тiянöс асланыс вöтъясöн, пежалöны ассьыныс вир-яйнысö, нинöм туйö пуктöны юралысьясöс да лёкöдöны енэжвывса юралысь-веськöдлысьясöс.9Кор Микаил архангел вензис омöлькöд Мöисей шой йылысь, сiйö эз лысьт лёкöдны-мыждыны омöльöс. Сöмын шуис: «Господь мед öлöдас тэнö».10Тайö йöзыс лёкöдöны сiйö, мый асьныс оз гöгöрвоны, а мый вежöртöм пемöсъяс моз кылöны асланыс вир-яйын, сiйö кыскö найöс бырöдöмö.11Курыд шог налы! Найö мунöны Каин туйöд, горшасьöны сьöм вылö, Валаам моз ылалöмаöсь. Корей моз найö паныд мунöны, та вöсна Корейöс моз найöс лоö бырöдöма.12Чукöртчиганыд татшöм йöзыс овлöны тiянлы крукöдöн. Кор тi мусапырысь чукöртчанныд öтвыв сёйны, найö яндысьтöг тшöгöдöны асьнысö да тöждысьöны сöмын ас вöснаныс. Найö – тöвнырöн новлöдлан ватöм кымöръяс, вотöс вайтöм арся пуяс, вужнас нетшыштöмаяс, кык пöв кулöмаяс.13Найö – саридзвывса гыяс, кодъяс лёкысь быгзьöны асланыс янöдан уджъясöн. Найö – ылалöм кодзувъяс, кодъяслы век кежлö дасьтöма сап пемыдсö.

14Тайö йöзыс йылысь водзвыв висьтавлiс Енок, Адамсянь сизимöд чужанвужйысь петысь: «Со, локтö Господь Аслас лыдтöм-тшöттöм вежа анделъяскöд,15медым мыждыны став йöзсö. Сiйö мыждö став Ентöг олысьяссö налöн лёк уджьясысь да янöдö мыж вöчысьясöс, кодъяс шуасисны Ен вылö лёкöдан кывъясöн».16Тайö йöзыс век шуасьöны да элясьöны. Найö кывзысьöны асланыс лёк кöсйöмлысь, паныд мунöны Ен Индöдлы да олöны лёк нога. Найö тшапа сёрнитöны да ошкöны мукöдсö, медым аслыныс мыйкö курыштны.

Видзöй асьнытö Енлöн муслунас

17Но тi, мусаяс, энö вунöдöй миян Господь Исус Кристослöн апостолъяслысь водзвыв висьталöмсö.18Найö шулiсны тiянлы, мый бöръя кадас лоöны сэтшöм йöз, кодъяс быдтор вылын сералöны да олöны асланыс лёк кöсйöмлысь кывзысьöмöн.19Татшöм йöзыс вайöны тiян костö юксьöм. Найö олöны вир-яй сертиныс, Енлöн Лолыс на пытшкын абу.

20Но тi, мусаяс, ёнмöдöй асьнытö вежа эскöмнаныд, кевмысьöй Вежа Лов нуöдöм улын.21Видзöй асьнытö Ен муслунас. Виччысьöй сiйö кадсö, кор миян Господь Исус Кристос Аслас буралöмнас вайöдас миянöс помтöм олöмö.22Öтияс дiнö лоöй бур сьöлöмаöсь, сюся видзöдöмöн,23а мукöдсö мездöй повзьöдлöмöн, перйöй найöс би пытшсьыс. Янöдöй найöс повзьöдлöмöн, зывöктöй весиг паськöмнысö, кодi пежасьöма налöн вир-яйысь.

Енмöс ошкöм

24Енмыс вына видзны тiянöс усьöмысь да вайöдны тiянöс Аслас дзирдлунö нимкодясьысь да сöстöм войтырöн.25Ыджыд мывкыда öти Енмыс мездiс миянöс Исус Кристос Господьным пыр. Сылы ошкöм-нимöдöмыс, Сылöн выныс-ыджыдалöмыс му пуксьытöдз, öнi да нэмъяс чöж. Аминь.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава