Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

АПОСТОЛ ПЕТЫРЛÖН МÖД МÖДÖДÖМ ГИЖÖД

Глава 3

1Донаясöй, тайö менам мöд гижöд нин тiянлы. Кыкнан гижöдас аслам казьтылöмъясöн зiли ышöдны тiянöс мöвпавны сöстöма.2Кутöй тöд выланыд вежа пророкьяслысь важысянь шуöмсö да Мездысь Господьлысь апостолъяс пыр сетöм тшöктöмсö.

3Тöдöй, бöръя кадö локтасны тiянöс серам туйö пуктысьяс, асланыс лёк кöсйöмö сетчöмаяс.4Найö пондасны шуны: «Кöнi нö сiйö Локтысьыс, кодi кöсйысьлiс тай? Öд миян батьяс кулiсны нин, но ставыс коли важ мозыс: му пуксьöмсяньыс нинöм эз вежсьы».5Тадзи мöвпалысьяс быттьö оз тöдны, мый Ен Кывйöн артмöдöма енэжсö да мусö, вöчöма ваысь да ва отсöгöн,6и сэкся муюгыдсö вöлi бырöдöма ваöн.7Öнiя енэжсö да мусö сiйö жö Кывйыс кутö да видзö биöн бырöдöм вылö. Тайö лоö Мыждан лунö, кор Ентöг олысьясöс лоö бырöдöма.

8Мусаясöй, кутöй тöд выланыд: Господьлöн öти луныс сюрс во кодь, сюрс воыс – öти лун кодь.9Кодсюрö чайтöны, мый Господьным нюжмасьö олöмö пöртны кöсйысьöмсö, но Сiйö оз нюжмась, а терпитö миянöс. Сiйö оз кöсйы, мед кодкö вошис, но кöсйö, мед быдöн бергöдчис мыжъяссьыс.10Господьлöн луныс воас виччысьтöг, войся гусясьысь моз. Сэки енэжыс ыджыд шыöн бырас, став ентыкöлаыс ыпъялана биысь киссяс, а муыс да ставыс, мый сы вылын, сотчас.11Ставыс кö тадзи киссяс, сэки кутшöм вежаöн да веськыдöн колö лоны тiянлы.12Тi öд ёна кöсъянныд да виччысянныд, мед öдйöджык нин воас Енлöн луныс. Сiйö лунö енэжыс ыпъялан биысь сотчас да киссяс, доналöм ентыкöлаыс сылас.13Но Енлöн кöсйысьöмыс серти ми виччысям выль енэж да выль му, кöнi кутас ыджыдавны веськыдлун.

14Сiдзкö, мусаясöй, тайöс виччысиганыд тöждысьöй, медым сувтны Ен водзö сöстöмöн да мыжтöмöн, мед тiян сьöлöмын вöлi лöньлун.15Енлысь терпитöмсö лыддьöй аслыныд мездмöмöн. Та йылысь гижлiс тiянлы Ен вежöра дона Павел вокным.16Татшöмторъяссö сiйö висьталö быд гижöдын. Мыйсюрö сэтысь сьöкыд гöгöрвонысö. Та вöсна унаöн ичöт мывкыднысла да жеб эскöмнысла сылысь гижöдъяссö мукöд Гижöдсö моз бергöдöны мöдарö. Тадзи кöлалöны ас выланыс бырöдöмсö.

17Та вöсна, мусаясöй, водзвыв тайöс тöдöмöн видзчысьöй, медым энö шедöй Ентöг олысьяслöн ылöдöмö да энö усьöй зумыд подув вывсьыс.18Быдмöй буралöмас да миян Мездысь Исус Кристос Господьнымöс тöдмалöмас. Сылы ошкöмыс öнi да нэмъяс чöж. Аминь.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава