Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

МАТВЕЙ СЕРТИ БУР ЮÖР

Глава 24

Нэм помасьöм йылысь

(Мк.13:1-13; Лк.21:5-19)

1Исус петiс крамысь да мöдöдчис мунны. Сы дiнö матыстчисны велöдчысьясыс, медым петкöдлыны Сылы крамсö.2Исус шуис налы: «Аддзанныд-ö ставсö тайöс? Веськыда висьтала тiянлы: татчö из вылö из оз коль, ставсö жугöдасны».

3Кор Исус вöлi пукалö Олив керöсын, Сы дiнö локтiсны велöдчысьясыс да юалiсны: «Висьтав, кор ставыс тайö лоас? Мый серти ми тöдмалам Тэнсьыд локтöмтö да нэм помасьöмсö?»

4Исус шуис: «Видзчысьöй, мед эз ылöдны тiянöс.5Унаöн Менам нимöн локтасны да шуасны, ме пö Кристос, да унаöс ылöдасны.6Тi кыланныд тыш мунöмъяс да тыш йылысь юöръяс, сöмын энö полöй. Тайö ставыслы колö лонысö, сöмын тайö абу на пом.7Войтыр войтырлы паныд сувтас, муяс öта-мöдныслы паныд кыпöдчасны. Уналаын лоас му вöрöм да тшыгъялöм, йöзсö суас кулан висьöм.8Но тайö ставыс чужтöм водзвывса дойяс на.

9Тiянöс пондасны дзескöдны да унаöс виасны. Менам ним вöсна став йöзыс мустöмтасны тiянöс.10Сэки унаöн эновтчасны эскöмсьыс, öта-мöднысö вузаласны да мустöмтасны.11Уна ылöгпророк локтас, унаöс найö ылöдасны.12Лёкыс содöм вöсна уналöн муслуныс кöдзалас.13Но сьöкыдсö помöдз нуысь мездмас.14Ен Юралöм йылысь Евангелльöсö висьталасны муюгыд пасьтала, быд кыла войтырлы тöдмöнъя. Сэсся воас пом».

Сьöкыд кад йылысь

(Мк.13:14-23; Лк.21:20-24, 17:23-24)

15«Кор тi аддзанныд вежаинсьыс пеж зывöксö, мый йылысь Даниил пророк на висьтавлiс, – лыддьысьысь мед гöгöрвоö –16сэки Юдея муын олысьяс мед пышъясны керöсъясö.17Кодi лоас керка вылас, мед оз пыр керкаас босьтны мыйкö.18Кодi лоас видз-му вылас, мед оз кос гортас паськöмысла.19Сiйö лунъясö ёна сьöкыд лоö нöбасьысьяслы да нёньöдчысьяслы.20Кевмысьöй, мед эз ковмы пышйынытö тöлын либö шойччан лунö.21Сэки ыджыд шог суас йöзсö, татшöмыс му пуксьöмсяньыс эз на вöвлы да оз нин ло.22Енмыс кö тайö кадсö оз дженьдöд, ловъя морт оз коль. Но Аслас бöрйöмаяс вöсна Сiйö дженьдöдас тайö кадсö.

23Сэки шуасны кö тiянлы: "Кристос танi", либö шуасны: "Кристос сэнi", энö эскöй.24Öд ылöгкристосъяс да ылöгпророкъяс локтасны да пондасны вöчны ыджыд шензьöданаторъяс, медым ылöдны, позяс кö, весиг бöрйöмаясöс.25Со, Ме водзвыв висьталi тiянлы.

26Тiянлы кö шуасны: "Сiйö овтöминын", энö мунöй. Шуасны кö: "Сiйö керка пытшкын", энö эскöй.27Енэжсö асыввывсянь рытыввылöдз югдöдысь чардби моз Морт Пи локтас.28Кöнi шой, сэтчö чукöртчасны кутшъяс».

Морт Пилöн локтöм

(Мк.13:24-37; Лк.12:39-40, 17:26-36, 21:25-36)

29«Регыд тайö шог лунъяс бöрын шондiыс пемдас, тöлысьыс кусас, енэжысь кодзувъяс усясны, енэжвыв вынъяс вöрзясны.30Сэки енэжас тыдовтчас Морт Пилöн пас. Мувывса став йöзыс ырзöмöн бöрддзасны, кор аддзасны кымöръяс вылын ыджыд вынöн да дзирдлунöн локтысь Морт Пиöс.31Кор кылас трубалöн гора шыыс, Сiйö мöдöдас анделъяссö нёльнан му вежтасас, медым чукöртны Ассьыс бöрйöмаяссö став му пельöссьыс.

32Инжир пу вылö кö видзöдам, аддзам: вожъясыс кö ловзьöны да коръясыс потöны, сiдзкö, гожöмыс матын.33Тадзи, ставсö тайöс аддзигöн тöдöй: сiйö кадыс матын, öдзöс дорад нин.34Веськыда висьтала тiянлы: ставыс тайö лоас öнiя олысьяс дырйи на.35Енэжыс да муыс бырас, а Менам кывъясöй оз бырны.

36Сiйö лунсö да сiйö кадсö некод оз тöд. Анделъяс оз тöдны, сöмын Батьöй тöдö.37Кыдзи вöлi Ной лунъяс дырйи, сiдзи лоö Морт Пи локтiгöн.38Ыджыд ойдöм водзвылас, ковчегö Нойлöн пыртöдз йöзыс сёйисны-юисны, гöтрасисны да верöс сайö мунiсны.39Кытчöдз эз су найöс ойдöмыс да ваö пöдöмыс, найö эз вежöртны, мый виччысьö найöс. Тадзи жö лоас Морт Пи локтiгöн.40Сэки видз-му вылын лоасны кыкöн: öтисö босьтасны, мöдсö колясны.41Изанiнын лоасны кык ань: öтисö босьтасны, мöдсö колясны.

42Лоöй дасьöсь, öд онö тöдöй Господьныдлысь локтан кадсö.43Тi тöданныд: керка кутысь кö тöдiс гусясьысьлысь локтан кадсö, сэки эськö эз узь да эз лэдз керкаас.44Лоöй дасьöсь, öд Морт Пи локтас виччысьтöг».

Бур да шогмытöм кесйöг йылысь велöданвисьт

(Лк.12:41-48)

45«Лоöй эскана да мывкыда кесйöг кодьöсь. Татшöмсö ыджыдыс пуктас веськöдлыны мукöд кесйöгъясöн, медым ас кадö налы сёян-юан сетны.46Кесйöгыс шуда, ыджыдыс кö гортас воигöн аддзас сiйöс тадзи вöчöмöн.47Веськыда висьтала тiянлы: ыджыдыс пуктас сiйöс веськöдлыны став аслас овмöсöн.

48Шогмытöм кесйöг вермас мöвпыштны: "Ыджыдöй дыр на оз лок".49Сiйö пондас нöйтны уджъёртъяссö да сёйны-юны кодалысьяскöд.50Но виччысьтöм лунö, лöсявтöм кадö кесйöглöн ыджыдыс воас.51Сiйö кералас кесйöгсö да шыбитас сiйöс кык бана шаньгаяс дiнö. Сэнi лоö бöрдöм да пинь йирöм».


*а 24:45 эскана – верный

предыдущая глава Глава 24 следующая глава