Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

МАТВЕЙ СЕРТИ БУР ЮÖР

Глава 23

Асьтö вылö эн пукты

(Мк.12:38-39; Лк.11:43, 46, 20:45-46)

1Йöз чукöрлы да велöдчысьясыслы Исус висьталiс:

2«Мöисей пуклöсö пуксисны Индöдö велöдысьяс да фарисейяс.3Кывзöй найöс да вöчöй ставсö налöн шуöм серти. Сöмын на ног энö олöй: найö öтитор шуöны, а мöдтор вöчöны.4Найö кöртавлöны сьöкыд, нуны вермытöм нöбъяс да пуктöны йöзлы пельпом вылас. Но асьныс весиг чунь помнас вöрзьöдны оз кöсйыны.5Найö ставсö вöчöны йöзлы петкöдлöм могысь: öшлöны ас выланыс ыджыд кудъяс, кузьмöдöны паськöм дорыш тугъяссö.6Найö радейтöны гажöдчанiнын бурджыклаö пуксьыны, синагогаын водзын пукавны7да йöзаинын чолöмалöмъяс кывзыны. Налы сьöлöм вылас воö, ыдждöдлöны кö найöс велöдысьöн.

8Но тi энö пуксьöй велöдысьö, öд Велöдысьыс тiян öти – Кристос, а тi öта-мöдныдлы вокъяс.9Тайö му вылас некодöс энö ыдждöдлöй батьöн, öд Батьыс тiян öти – енэжъяс вылын.10Энö пуксьöй туйдöдысьö, öд Туйдöдысьыс тiян öти – Кристос.11Тiян пöвстысь ыджыдджыкыс мед лоö тiянлы кесъялысьöн.12Öд асьсö вылö пуктысьöс лэдзасны, асьсö улö пуктысьöс кыпöдасны».

Кык бана шаньгаясöс мыждöм

(Мк.12:40; Лк.11:39-52, 20:47)

13«Курыд шог тiянлы, Индöдö велöдысьяс да фарисейяс! Кык бана шаньгаяс! Тi Енэжвыв Юраланiнысь öдзöссö йöз водзын пöдлаланныд. Асьныд онö пырöй да пырны кöсйысьясöс онö лэдзöй.

14Курыд шог тiянлы, Индöдö велöдысьяс да фарисейяс! Кык бана шаньгаяс! Тi дöваяслысь керкасö куштанныд да асьнытö петкöдлöм могысь дыр кевмысянныд. Таысь тiянöс чорыда мыждасны.

15Курыд шог тiянлы, Индöдö велöдысьяс да фарисейяс! Кык бана шаньгаяс! Тi мусö да васö вуджанныд, медым аддзыны тiян бöрся öти мунысьöс. А сюрас кö, тi вöчанныд сыысь куслытöм биö мунысьöс, кык пöв лёкджыкöс на ас дорсьыныд.

16Курыд шог тiянлы, синтöм нуöдысьяс! Тi шуанныд: "Мортыс кö крам водзын кыв сетас, тайö кывсö позьö торкны. Сетас кö кывсö крамлöн зарни водзын, таысь кывкутас".17Синтöмъяс да мывкыдтöмъяс! Мый ыджыдджык: зарниыс али зарнисö вежöдысь крамыс?18Тi шуанныд: "Мортыс кö висьпуктанiн водзын кыв сетас, тайö кывсö позьö торкны. Сетас кö кывсö висьпуктанiнö вайöмтор водзын, таысь кывкутас".19Синтöмъяс! Мый ыджыдджык: вайöмторйыс али вайöмторсö вежöдысь висьпуктанiныс?20Мортыс кö висьпуктанiн водзын кыв сетö, сiйö кыв сетö тшöтш став вайöмторйыс водзын.21Крам водзын кö кыв сетö, сiйö кыв сетö тшöтш сэнi Олысьыс водзын.22Мортыс кö енэж водзын кыв сетö, сiйö кыв сетö Ен пуклöс водзын да Пукалысьыс водзын.

23Курыд шог тiянлы, Индöдö велöдысьяс да фарисейяс! Кык бана шаньгаяс! Тi сетанныд исань турунысь, укропысь да тминысь дасöд юкöнсö. А Индöдысь коланаджыкторсö эновтiнныд: веськыда мыждöмсö, буралöмсö да эскöмсö. Тайöс колö вöчны да мукöдторсö оз ков вунöдны.24Синтöм нуöдысьяс! Номйöс сöдзöданныд да верблюдöс ньылаланныд!

25Курыд шог тiянлы, Индöдö велöдысьяс да фарисейяс! Кык бана шаньгаяс! Тi тасьтi-дозмуклысь ортсысö весаланныд, а пытшкöсыс гусясьöмöн да ылöдчöмöн тырöма.26Синтöм фарисей, медводз пытшкöссяньыс весав тасьтi-дозмуктö, сэки ортсысяньыс тшöтш сöстöммас.

27Курыд шог тiянлы, Индöдö велöдысьяс да фарисейяс! Кык бана шаньгаяс! Тi еджыдöн мавтöм гортъяс кодьöсь. Ортсысяньыс сiйö мича, а пытшкöсас тырыс шой лы да быд пежыс.28Ортсысяньныд, видзöдны кö, веськыда олысьяс кодьöсь, а пытшкöсныд пöръясьöмöн да лёк вöчöмöн тырöма.

29Курыд шог тiянлы, Индöдö велöдысьяс да фарисейяс! Кык бана шаньгаяс! Тi сувтöданныд пророкъяс дзебанiнö казьтылан изъяс да мичмöданныд веськыда олысьяслысь дзебанiнъяссö.30Тi шуанныд: "Овлiм кö ми батьяслöн кадö, эгö эськö öтувтчöй накöд кисьтны пророкъяслысь вирсö".31Тi асьныд висьталанныд, мый тi пророк виысьяслöн пиян.32Тыртöй батьясныдлысь лыдсö!

33Змейяс! Вижля йылöм! Мынанныд-ö куслытöм биö мыждöмысь?34Ме мöдöда тiян дiнö пророкъясöс, сюсь вежöра йöзöс да велöдысьясöс. Öтиясöс вианныд да крестö тувъяланныд, мöдъясöс синагогаын чорыда нöйтанныд да карысь карö вöтланныд.35Тадзи тiянöс мыждасны став веськыда олысьыслöн вирысь: веськыда олысь Авель вирсянь Варакейлöн Закар пи вирöдз, кодöс тi виинныд крам да висьпуктанiн костын.36Веськыда висьтала тiянлы: таысь ставсьыс мыжыс усьö öнiя олысьяс вылö!»

Ерусалим вöсна шогсьöм

(Лк.13:34-35)

37«Ерусалим, Ерусалим! Пророкъясöс виалысь да тэ дiнö ыстöмаясöс изъялысь! Кымынысь Ме кöсйи чукöртны тэнсьыд ныв-питö, кыдзи лэбач чукöртö ассьыс пиянсö борд улас, но тi энö кöсйöй.38Со, тiян крамныд тыртöммас.39Шуа тiянлы: онö аддзöй Менö тайö кывъяссö шутöдз: "Бурсиöма Господь нимöн Локтысьöс!"»


*а 23:17 вежöдны – освятить

*б 23:29 дзебанiн – гробница

предыдущая глава Глава 23 следующая глава