Your word is a lamp to my feet

Bibles in the Fenno-Ugric languagesBible Stories

Выбрать язык


Choose Old Testament Story

Choose New Testament Story


Muajilman luomini I

pic

Työ tiijättä mitein kaikki uppuou ta katou pimevyöh yöllä, konša šammutah valot.

Šemmoista umpipimietä oli aikoinah koko muajilma. Šilloin ei ollun ni olomašša kašvija ta puita, kaunehie kukkie ta lintuja, ei taivašta eikäi muata. Koko muajilma oli pimevyttä ta šekašotkuo. Vain Jumala ei tahton jättyä šitä šemmosekši, ta niin Hiän loi tämän ihmellisen muajilman. On šelvä, jotta ei mitänä voi šyntyö ičeštäh. Muajilma, min Jumala loi kaunehekši ta šopušointusekši, tovistau viisahašta ta Kaikenvaltasešta Luojašta.

Piiplija, Pyhä Kirja, kertou mitein Jumala loi kaiken Šanallah:

«Enšin Jumala loi taivahat ta muan. Mua oli elämätöin ta tyhjä, pimevyš peitti šyvyöt, ta Jumalan Henki liiteli vesien piällä.

Jumala šano: ‘Tulkah valo!’ Ta valo tuli.

Jumala näki, jotta valo oli hyvä ta erotti valon pimevyöštä. Hiän nimitti valon päiväkši, ta pimevyön yökši. Tuli ilta ta tuli huomeneš, näin mäni enšimmäini päivä.

Jumala šano: ‘Tulkah taivahankanši vesien välih, erottamah vejet toisistah’. Jumala luati taivahankannen ta erotti vejet niin, jotta yhet oltih šen yläpuolella ta toiset šen alla. Niin tapahtu, ta Jumala nimitti šen kannen taivahakši. Tuli ilta ta tuli huomeneš, näin mäni toini päivä.

Jumala šano: ‘Kokoutukkah taivahankannen alla olijat vejet yhteh paikkah niin, jotta muanpinta tulou näkyvih’. Ta niin tapahtu. Jumala nimitti kovan muanpinnan muakši, ta šen paikan, mih vejet kokouvuttih, Hiän nimitti merekši. Ta Jumala näki, jotta niin oli hyvä. Jumala šano: ‘Vihantukkah mua, kašvakkah šiinä šiementä antajat kašvit ta puut, mit muan piällä kannetah antimissah jokahini oman lajin moista šiementä’. Ta niin tapahtu. Mua vihantu šiementä antajilla kašviloilla ta puilla, mit kannettih antimissah jokahini oman lajin moista šiementä. Jumala näki, jotta niin oli hyvä. Tuli ilta ta tuli huomeneš, näin mäni kolmaš päivä».

MOISSEIN KIRJA 1:1-13


предыдущий рассказ 4 следующий рассказ