Your word is a lamp to my feet

Bibles in the Fenno-Ugric languagesChoose language


Listen in Viena


 
To listen to the recording, click on "Play" and wait for the file to load.

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 1

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 2

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 3

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 4

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 5

back to top

APOSTOLIEN KIRJA

APOSTOLIEN KIRJA 1

APOSTOLIEN KIRJA 2

APOSTOLIEN KIRJA 3

APOSTOLIEN KIRJA 4

 back to top 

LASTEN RAAMATTU

4 Muajilman luomini I

6 Muajilman luomini II

8 Ihmisen luominiI

10 Riähkäh lankiemini

12 Vejennoušu: Noija rakentau šuuren laivan

14 Vejennoušu alkau

16 Vejennoušu loppuu

18 Jumala luati šopimukšen ihmisien kera

20 Aprahami

22 Joosefi, Juakon lempilapši

24 Vellet myyväh Joosefi

26 Joosefi Potifarin talošša

28 Joosefi tyrmäššä

30 Joosefi šelittäy čuarin unet

32 Joosefi koko Jegiptin halliččijana

34 Šeiččemen nälkävuotta

36 Joosefi šanoutuu vellilöilläh

38 Joosefi näkeytyy tuattoh kera

40 Israelin kanša Jegiptin orjuošša

42 Čuarin tytär löytäy Moissein

44 Palaja piikkipenšaš

46 Hospoti viey israelilaiset Jegiptistä

48 Israelilaiset kuletah Kaislameren poikki

50 Kymmenen käškyö

52 Moissei työntäy tiijuštelijie Hananin muah

54 Tuavitta ta Goliaffi

56 Tuavitta Israelin čuarina

58 Jumalan viessintuoja Il ́l ́a

60 Tanila leijonien hauvašša

62 Jumalan viessintuoja Joona

64 Einuššukšie Messijan enšimmäiseštä tulošta

 back to top 

66 Iisussan Hristossan šyntymäštä ilmotettih

68 Iisussan Hristossan šyntymä

70 Anhelit ilmotettih paimenilla Iisussan Hristossan šyntymäštä...

72 Pako Jegipitih

74 Iisussan lapšušaika

76 Iisussa kaššetah

78 Iisussan enšimmäiset opaššettavat

80 Vuarapakina – Ken on ošakaš?

82 Vuoarapakina, Isussa ta Sakona

84 Vuarapakina – Tykkyä omie vihamiehieš

85 Miän Tuatto!

86 Iisussa ruokkiu viisituhatta mieštä

88 Peittopakina kylväjäštä

90 Peittopakina ekšyneheštä lampahašta...

92 Armollini Tuoatto

94 Isussa elävyttäy tytön

96 Hyväšiämini samarijalaini

98 Hyvä paimen

100 Iisussa plahosloviu lapšie

102 Isussa ta Sakkei

104 Äijänpäivän illallini

106 Iisussa moliutuu Gefsimanijašša

108 Isussa otetah kiini

110 Iisussa muaherra Pilatin ieššä

112 Isussa nuaklitah ristih

114 Isussan hautuamini

116 Iisussa noušou kuollehista

118 isussa noušou taivahah

back to top