Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JOANNAN NÄGUDEZ

Глава 16

Jumalan vihan mal'l'ad

1Sid' minä kulištin, kut pühäkodišpäi sanutihe komedal änel seičemele angelale: «Mängat da valagat Jumalan vihan seičeme mal'l'ad maha.»

2Ezmäine angel läksi i valoi ičeze mal'l'an maha. Sen jäl'ghe tuli pahoid paiškid nenile mehile, kenel oli živatan znam da ked kumarzihe sen kuvale.

3Toine angel valoi ičeze mal'l'an merhe. Meren vezi tegihe kuti kollijan veri, i kaik eläb meres koli.

4Koumanz' angel valoi ičeze mal'l'an jogihe da vezipurtkihe, i niiden vezi vajehtihe vereks.5Minä kulištin, kut veziden angel sanui:
— Oiged oled sinä, Ižand,
ken oled da olid,
sinä Pühä, ku ninga sudid!
6Hö oma valanuded jumalanuskojiden da sanankandajiden vert,
i sinä andoid heile necidä vert joda.
Hö saiba paukan tegoiden mödhe!
7Minä kulištin toižen altarilpäi pagižijan:
— Ka, Ižand Jumal, Kaikenmahtai!
Todesižed da oiktad oma sinun sudad.
8Nellänz' angel valoi ičeze mal'l'an päiväižehe, i päiväine sai valdan poltta rahvast lämoil.9Mehed palahtuiba sures räkes i lajiba Jumalan nimed, hänen, kenen valdas oliba nene pahad. No hö ei käraudanus Jumalaha i ei ülenzoitnugoi händast.

10Videnz' angel valoi ičeze mal'l'an živatan valdištmele, i živatan valdkund pimenzui. Mokiš mehed puriba ičeze kelid verhesai,11no üks'kaik lajiba taivhan Jumalad ičeze mokiden da paiškiden tagut. Hö ei käraudanus ičeze pahoiš tegoišpäi.

12Kudenz' angel valoi ičeze mal'l'an surhe Effratjogehe. Vezi joges kuivi, i avaižihe te päivnouzmpoližile kunigahile.13Minä nägištin, kut lendaimadon suspäi, živatan suspäi i tühjan sanankandajan suspäi tuliba koume paganad henged, kudambad oliba lopoin vuiččed.14Ned oma lemboin henged, kudambad tegeba čudoid, i ned lähteba keradamha kaikid man i mail'man kunigahid toraha, kudamb linneb Jumalan, Kaikenvaldaižen, suren päivän.

15«Minä tulen varastamata kuti vargaz. Ozakaz om se, ken om herkhil, pidäb hol't ičeze sobiš, miše ei kävelta alasti da ei huigenzoittas rahvahan sil'miš.»

16Ned pahad henged keraziba kunigahid sijaha, kudamban nimi om evrejan kelel Armageddon.

17Seičemenz' angel valoi ičeze mal'l'an il'maha. Taivhaližes pühäkodišpäi, valdištmespäi kului komed än', kudamb sanui: «Kaik om tehtud!»18Samaldused iškeškanziba, juru jutkuškanzi räčkutaden, i zavodihe sur' manrehkaiduz, mittušt ei ole olnu siš aigaspäi, kudambaspäi mez' om elänu man päl.19Sur' lidn lohkaižihe koumhe palaha, i kaikiš maiš lidnad mureniba. Jumal ei unohtand Vavilon-lidnad, sille-ki tuli joda täuden mal'l'an hänen käredan vihan da taban vinad.20Kaik sared kadoiba, ei nägund mägid.21Järedad, talantan surččed ragehed lankteliba taivhaspäi rahvahan päle. A mehed lajiba Jumalad neniden raghiden tagut, sikš ku nece paha oli lujas jüged.


предыдущая глава Глава 16 следующая глава