Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JOANNAN NÄGUDEZ

Глава 13

Kaks' živatad merespäi

1Minä seižutimoi meren letkele i nägištin, kut merespäi libui živat. Sil oli kümne sarved i seičeme päd, i kaikuččes sarves oli koron, a kaikuččes päs oli kirjutadud lajindnimi.2Živat, kudamban minä nägištin, oli leopardan pojav, no sen käbäläd oliba kuti kondjal, a sen kärz oli kuti levan kärz. Lendaimado andoi sille ičeze vägen, ičeze valdištmen da suren valdan.3Minä nägištin, miše üks' živatan päišpäi kuti oli sanu surmaližen iškendan, no iškendan jäl'g oli tervehtunu.

Mirun rahvaz čududelihe živataha da läksi sen jäl'ghe.4Kaik kumarzihe lendaimadole, kudamb oli andnu živatale mugoižen valdan. Hö kumarzihe živatale-ki i saneliba:
— Ken om živatan vuitte,
ken voiži torata senke?
5Živatale anttihe su, kudamb pagiži ičeze polhe suril sanoil da nagroi Jumalad, i se sai necen valdan nelläkskümneks kahteks kuks.6I se avaiži ičeze sun i nagraškanzi Jumalad. Se nagroi Jumalan nimed, hänen eländsijad, kaikid, ked eläba taivhas.7Sille anttihe vald torata jumalanuskojidenke i vägestada heid. Sen valdha anttihe kaik heimod, rahvahad, keled da mad.8Kaik man eläjad kumarzihe sille — kaik ned, kenen nimed mirun tegemižen aigaspäi ei olnugoi kirjutadud riktud Vodnhan elonkirjaha.

9Kenel oma korvad, se kulgaha:10
— Ken veb plenha,
hän iče putub plenha.
Ken surel veičel rikob,
händast ičtaze riktas surel veičel.
Jumalanuskojile vaiše pidab tirpta da uskta.

11Sid' minä nägištin, kut toine živat libui maspäi. Sil oli kaks' vodnhan vuittušt sarved, no se pagiži kuti lendaimado.12Se radab ezmäižen živatan kaikel vägel da valdal. Se käskeb male da kaikile man eläjile kumartas ezmäižele živatale, kudamban surmaline iškendjäl'g oli tervehtunu.13Se toine živat tegeb vägevid tundmuztegoid i sab lämoid taivhaspäi rahvahan sil'miš.14Se manitab man eläjid nenil tundmuztegoil, miččid sil om vald tehta ezmäižen živatan nimes. Se hus'utab man eläjid tehmaha kuvapachan ezmäižele živatale, kudambale oli tehtud surmaline iškend i kudamban iškendjäl'g oli tervehtunu.15Sille mugažo om pästtud vald antta živatan kuvale heng, miše nece kuva voiži pagišta i rikta kaikid, ked ei kumardagoiš živatan kuvale.16Se väges käskeb kaikile, penile i surile, bohatoile i gollile, valdakahile i orjile, sada oiktaha kädehe vai ocha znam.17Nikenel ei linne valdad ostta vai möda midä-ni, ku hänel ei ole necidä znamad vai živatan nimed vai sen nimen lugud.

18Sihe tarbiž melevut. Se, kenel om el'gendust, lugekaha živatan nimen lugun: se om erasen mehen lugu, i om kuz'sadad kuz'kümne kuz'.


предыдущая глава Глава 13 следующая глава