Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE TITALE

Глава 3

Kut uskojile eläda neciš mirus?

1Johtutele rahvahale, miše heile pidab kundelta valdanpidäjid da valdmehid. Olgha hö kundlijaižed i vaumhed kaikenlaižehe hüvähä radho.2Hö algha pagiškoi pahad nikenes, algha ridelkoi, vaiše olgha kaikes hobedtabaižed da laskvad kaikile mehile.3Mö-ki ende olim el'getomad da kundlematomad, olim segoinuded, olim kaikenlaižiden himoiden da magedan elon valdas, elim pahuden da kadehen valdas; meid ei navedinugoi, da mö-ki em navedinugoi toine tošt.4A konz avaižihe Jumalan, meiden Päzutajan, hüvüz' da rahvahanarmastuz,5hän päzuti meid pahaspäi — ei meiden oiktoiden tegoiden tagut, a vaiše hänen ičeze armahtusen täht. Hän päzuti meid pahaspäi, i Pühän Hengen vägel hän pezi meid, andoi meile sünduda udes i andoi uden elon.6Necen Hengen hän valoi žalleičemata meiden päle Iisusan Hristosan, meiden Päzutajan kal't,7miše mö hänen armoil tegižimoiš tozioiktoikš da saižim jäl'gestuseks igähižen elon, kut nadeimoiš-ki.8Nenile sanoile voib uskta.

Minä tahtoižin, miše sinä johtutaižid neniš azjoiš toižile, miše ned, ked uskoba Jumalaha, tegižiba kaiken aigan hüväd. Nece om rahvahale hüväks da tob ližad.9Čurate tühjid vastustusid, sugulangan riškotamišt, ridad da lajindad käskišton polhe, sikš ku ned oma tühjad da ližatomad.10Sirtte edemba mugoižes mehespäi, kudamb erigoitab teid toine toižespäi, hot' sinä kel'did händast kerdan dai toižen.11Ved' sinä tedad, miše mugoine mez' om segoinu i tegeb grähkid. Hän om jo iče sudinu ičtaze.

Loptervhutesed

12Konz oigendan sinunnoks Art'oman vai Tihikan, rigehti tulda minunnoks Nikopolihe, kus minä tahtoin olda tal'ven.13Kerada hüvin matkha Zena, oiktusen tundii, da Apollos, miše heil ei oliži mairišt hot' miš-ni.14Mijalaižile-ki uskojile pidab hargneda tehmaha hüväd, ku ken-se om mairhes, ika heiden uskond jäb plodutomaks.

15Kaik, ked oma täs minunke, oigendaba sinei tervhutesid. Sanu tervhensanoid kaikile uskondvellile, ked armastaba meid. Olgha armod teiden kaikidenke! Amin'.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава