Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJEINE TIMOFEJALE

Глава 3

Jäl'gmäižen aigan mehed

1Sanun, miše sinä tedaižid: jäl'gmäižin päivin tuleba jügedad aigad.2Mehed zavodiba armastada vaiše ičtaze da rahoid, tegesoiš baffalijoikš, nenakahikš, pahan pagižijoikš. Hö ei kundleškakoi ičeze kazvatajid, hö ei muštaškakoi nimidä hüväd, heile ei linne nimidä pühäd.3Nene mehed linneba südäimita, kandaškandeba vihan toine toižen päle, pagižeškandeba pahad toine toižes, ei voiškakoi pidäda ičtaze käziš, linneba kuti mecživatad, ei navediškakoi hüvüt,4linneba manitajad, kovasüdäimeližed, ülendelijad, hö navediškandeba enamba elon hüvüt, a ei Jumalad.5Hö irdpolespäi oma kuti jumalahižed, no ei uskkoi Jumalan vägehe. Ole laptas heišpäi!6Hö linneba mugoižed, kudambad libedkelel ličesoiš toižiden pertihe tabadamha kebnmeližid naižid. Nenil naižil om kogo grähkid i äi erazvuiččid himoid; tämbei heid vedäb neche, a homen sihe.7Nene naižed oma kaikušti vaumhed opetas mihe-se, no nikonz ei voigoi tundištada tot.8Kut Janni i Jamvri oliba Moisejad vasthapäi, muga nene mehed-ki linneba tot vasthapäi. Heiden mel' om murenu, heiden uskond ei kožu nimihe.9No edahan hö ei voigoi sirttas, heiden meletomuz' näguškandeb kaikile, kut nägui neniden kahten mehen-ki meletomuz'.

Pavlan jäl'gmäižed openduzsanad Timofejale

10Vaiše sinä astuid tarkas minun mödhe — openduses, elon veros, tahtoiš, uskondas, pit'käs tirpandas, armastuses, vahvas püžundas,11küksendoiš da mokiš, mugoižiš, miččed tuliba minun päle Antiohias, Ikonias da Listras. Voi, miččid mokid minä olen tirpnu! I kaikišpäi Ižand om päzutanu mindai.12Dai kaikid nenid, ked tahtoiba eläda jumalahišt elod Hristosas Iisusas, mugažo kükseškatas.13A pahad mehed i manitelijad sirdäsoiš süvemba i süvemba pahudehe, manitaškandeba toižid i segoiba iče-ki.14A sinä püžu siš, mihe oled opendanus da mihe uskod vahvas. Ved' sinä tedad, ken om sindai opendanu.15Sinä laps'aigaspäi oled tundištanus Pühiden Kirjutusidenke. Ned voiba antta sinei mel't, a usktes Hristosaha Iisusaha sinä sad päzutandan.16Kaik Pühäd Kirjutused oma Jumalan Hengespäi tulnuded i abutaba opendamižes, nevondoiš, vigoiden heitändas, kazvatandas tozioiktaha eloho,17miše Jumalan mez' oliži kaikuttušti vaumiž kaikihe hüvihe tegoihe.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава