Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJEINE TIMOFEJALE

Глава 2

Rad i mokad hüvän vestin täht

1Ka sinä-ki, poigaižem, amunda väged Hristosan Iisusan armoišpäi!2Kaik, midä oled kulnu täs minuspäi äjiden todištajiden aigan, sanele edemba heile, kenele voib uskta i ked mahtaba opeta toižid-ki.3Tirpa sinä-ki mokid, kut Iisusan Hristosan todesine saldat.4Nimitte saldat ei tartu elon jogapäiväižihe azjoihe, ku tahtoib olda mel'he ičeze pämehele.5Mugažo sportmez' ei voi sada vägestusen vencad, ku ei tege kaiked sportkäsköiden mödhe.6Manradajale-ki, kudamb radab higo ocas, pidaiži ezmäižen sada ičeze pala villäspäi.7El'genda, midä minä sanun! Antkaha Ižand sinei el'gendust kaikehe.

8Mušta Ižandad Iisusad Hristosad Davidan semnespäi: hän om eläbzoittud kollijoišpäi, miš minä sanelen-ki hüväd vestid.9Sen vestin täht minä mokičemoi, olen völ čapiš-ki kuti razbainik. No Jumalan sana ei ole čapiš.10Sikš minä tirpan kaiked Jumalan valitud mehiden täht, miše hö-ki saižiba päzutandan, kudamban andab Hristos Iisus, i ühtes necenke igähižen korktan arvon.11Nenile sanoile voib uskta tozi-ki:
— Ku mö kolim hänenke ühtes,
ka hänenke ühtes eläškandem-ki.
12Ku hänenke ühtes tirpam,
ka linnem hänenke ühtes valdas-ki.
Ku mö käraudamoiš hänehe sel'gin,
ka hän-ki käraudase meihe sel'gäl.
13No hot' mö em olgoi uskoližed,
ka hän om uskoline —
ved' hän ei voi mända ičtaze vasthapäi.

Mitte radnik om hüvä

14Johtuta kaikile neciš i käske heid Ižandan edes, miše ei ridliži sanoiden polhe. Sišpäi ei tule nimidä hüväd, a se tob kulijoile vaiše pahad.15Pane kaik vägi sihe, miše ozutadas Jumalan edes mugoižen radnikan, kenele voiži uskta, i ken ei huiktelde ičeze radod da ken opendab toden sanan mödhe.16Čurate jumalatomid da tühjid paginoid, sikš ku necen pagižijad sirdäsoiš Jumalaspäi kaiken edemba i edemba.17Heiden opendused levineba kuti tartläžundad. Heiden sebras oma Imenei da Filit.18Hö oma segoinuded i kadotanuded toden, ku sanuba, miše eläbzoituz om jo tehnus. Muga hö murendaba erasil uskondan alandused.19No Jumalal tehtud alanduz püžub vahvas, i sihe om kirjutadud nene sanad: «Ižand tundeb ičeze rahvahan» i «Kaikutte, kenel Ižandan nimi om huliš, olgha laptas kaikes pahaspäi».

20Sures pertiš om astijoid ei vaiše kuldaspäi da hobedaspäi, a tehtud puspäi da savespäi. Toižid pidetas praznikan aigan, toižid muupäivän.21I ku ken puhtastab ičtaze kaikes pahaspäi, hän tegese kuti praznikastii, pühä da ižandale tarbhaine, kožui kaikuččehe hüvähä radho.

22Sikš pagene noren igän himoišpäi da eci oiktad elod, uskondad, armastust da kožmust kaikidenke, ked puhthas südäimespäi kucuba abuhu Ižandad.23Ala tartu nimiččihe tühjiže i meletomihe paginoihe. Iče tedad, miše ned toba ridoid.24Ižandan radnikale pidab olda hüvätabaižen kaikidenke, mahtta opeta i tirpta.25Hänele pidab laskvas škol'da vastustajid. Voib olda, Jumal abutab heile kärautas grähkišpäi, i hö tedištaba, mi om tozi.26Sid' hö il'mestuba i pageneba lemboin verkoišpäi, kudambihe se om tabadanu heid, miše käskta ičeze tahtoid täutmaha.


предыдущая глава Глава 2 следующая глава