Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE FILIPPALAIŽILE

Глава 2

Pidägat hol't toine toižes

1I ku ühtenzoituz Hristosaha andab rohktust, a hänen armastuz tüništoitab meid, i ku Jumalan Heng ühtenzoitab meid, i ku mö olem hüväsüdäimeližed toine toižele da pidäm hol't toine toižes,2ka täutkat minun ihastust: olgha teil ühtejiččed meletused, ühtejitte armastuz, pidägatoiš kožmuses i ühtes meles.3Algat tehkoi nimidä meletaden vaiše ičetoi polhe, lugekat toine tošt korktembikš da parembikš, mi iče olet.4Algat sagoi hüväd vaiše ičeleze, meletagat toižiš-ki.

5Olgha teiden meled mugoižed-žo, kuti Hristosal Iisusal:6
Hän oli Jumalan vuitte,
no ei pidänus oiktuses,
miše olda ühtes arvos Jumalanke,
7a jäti necen kaiken.
Hän pani ičtaze orjan vuiččele sijale
i tegihe mehen karččeks.
Hän eli mehen mehiden keskes,
8hän alenzoiti ičtaze
i oli kundlijaine surmhasai,
ristale kolendahasai.
9Sen täht Jumal om lendanu
händast ülemba kaikid
i andnu hänele nimen,
kaikid toižid nimid korktemba.
10Iisusan nimen edehe kumardasoiš kaik,
kut taivhas, muga i man päl, i man al,
11i kaikutte su pagiškaha
Tatan Jumalan korktaks arvoks:
«Iisus Hristos om Ižand.»

Jumalan lapsed mirus

12Sikš, minun armhad, ku tö olet kaiken kundelnuded mindai, konz olet olnuded minunke, völ enamba kundelkat nügüd', konz en ole teidenke: varaiten da säraiten rakat ičetoi päzutandaks.13Ved' Jumal paneb teid tahtoimaha da tehmaha ičeze hüviden meliden mödhe.14Tehkat kaik buraidamata da ridelmata,15miše oližit vigatomin i puhthin Jumalan lapsin necen manitajan rahvahan keskes, kudamb oli ezmässai jo värištunu. Tö loštat heiden keskes kut tähthad taivhas,16ku pidätoiš elon sanas, i minä voin Hristosan tulendpäivän ülendeldas sil, miše en ole mokičenus tühjan i tühjan tirpnu kibuid.17No ku minun veri valetas sen žertvan päle, kudamban ton, konz služin teiden uskondale, minä üks'kaik olen hüviš meliš da ihastusiš teiden kaikidenke.18Muga tö-ki ihastugat da olgat hüviš meliš minunke ühtes.

Timofei i Epafrodit

19Nadeimoi Ižandaha Iisusaha i uskon, miše voin teravas oigeta Timofejad teidennoks. Konz tedištan, miččed azjad sigä oma, ka minä-ki san rohktust.20Minai ei ole nikeda hänen karttušt, ken todesašti pidäiži hol't teiden azjoiš,21ved' kaik pidäba hol't ezmäi kaiked ičeze azjoiš, a ei Iisusan Hristosan azjoiš.22Tö tedat, miše Timofei ozuti ičtaze hüväks radnikaks: minunke ühtes hän radoi hüvän vestin sanelendas kut poig tatan rindal.23Nadeimoi, miše voin oigeta händast matkha sid'-žo, konz tedištan, midä minei tehtas.24Lujas uskon, miše minei-ki Ižand andab putta teravas teidennoks.

25Nügüd' minä kaiken-se lugen, miše teidennoks tarbiž oigeta Epafrodit, uskond- da radvel'l', kudamban tö oigenzit minunnoks, konz minei pidi abud.26Hän om olnu tuskas teiden polhe i holiš siš, miše tö olet kulnuded hänen läžundas.27Hän tozi-ki läžui, oli jo surman kündusel, no Jumal armahti händast, i ei vaiše händast, a mindai-ki, miše en saiži ut tuskad enččiden tuskiden ližaks.28Da völ sen-ki täht tahtoin teramba oigeta händast, miše tö, ku völ kerdan nägištat händast, ka ihastuižit dai minai-ki oliži vähemb gor'ad.29Ka vasttagat händast Ižandan täht hüväl melel i pidägat sures arvos hänen karččid mehid!30Ved' hän oli jo surman kündusel Hristosan radon täht dai vähäižeta ei pästand ičeze henged, konz abuti minei siš, miš tö et voinugoi abutada.


предыдущая глава Глава 2 следующая глава