Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJEINE KORINFALAIŽILE

Глава 3

Uden kožmusen korged arv

1Kitäškandem-ik möst ičtamoi? Jose meile-ki, kut erasile toižile, pidab kitändkirjeižid teile antta vai teišpäi sada?2Tö iče olet meiden kitändkirjeine, kudamb om kirjutadud meiden südäimihe, sen voiba kaik nägištada da lugeda.3Kaikile om sel'ged: tö olet Hristosan kirjeine. Se om kirjutadud meil tehtud radol, ei černilal, a eläban Jumalan Hengel, ei kiviteraha, a südäimihe.

4Mugoine uskond Jumalaha om meiš Hristosan kal't.5Em sanugoi, miše mö ičesamoi voižim meletada miš-ni, i miše mi-se tuliži meišpäi. Kaik meiden mahtod oma tulnuded Jumalaspäi.6Hän om se, kudamb tegi meid mugoižikš, miše mö sättuižim radho uden kožmusen täht. Sen kožmusen päazj ei ole kirjam, kirjutadud käskišt, a Heng, sikš ku käskišt tob surman, a Heng andab elon.

7Nece kiviteraha kirjutadud käskišt tuli mugoižen korktan arvonke, miše izrail'aižed ei voinugoi kacta Moisejan hoštajaha modho, hot' se hoštotez oli jo kadomas. Ku surman kandajan käskišton rad tuli mugoižen korktan arvonke,8ka völ korktemban arvonke tuleb Hengen rad!9I ku sudindrad tuli korktan arvonke, ka völ korktemban arvonke tuleb tozioiktusen rad.10Sen korktan arvon hoštotez om mugoine agjatoi, ka sen rindal pimeneb se, mišpäi edel lähtli hoštotez.11Ku se-ki, mi kadob, tuli korktan arvonke, ka völ korktemban arvonke tuleb se, mi ei kado.

12I ku meil om mugoine nadei, ka mö olem rohktad,13a ei kut Moisei, kudamb peiti modon paikal, miše izrail'aižed ei nägiži hänen modon hoštotesen kadondad.14No heiden mel' om sogenzoittud. Mugoine paik om heiden sil'miš völ nügüd'-ki, konz lugedas vanhan kožmusen kirjutusid. Nece paik om heitmata, sikš miše vaiše Hristos voib heitta sen.15Völ nügüd'-ki heiden südäimiden päl om paik, konz hö lugeba Moisejan kirjutusid.16No konz heiden südäimed käraudasoiš Ižandan polhe, paik heittas.17Ižand om Heng, i kus Ižandan Heng om, sigä om vald.18Mö kaik avaitud modol kacum Ižandan korktan arvon hoštoteshe kut zirkloho, vajehtamoiš hänen karččikš, hoštajikš, i nece hoštotez vaiše ližaneb meiš. Sidä tegeb Ižand, kudamb om Heng.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава