Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJEINE KORINFALAIŽILE

Глава 1

1Minä, Pavel, Jumalan tahton mödhe Iisusan Hristosan apostol da Timofei-vel'l' oigendam tervhutesid Korinfas olijale Jumalan uskondkundale da kaikile jumalanuskojile kaikes Ahaijas.2Armoid da mirud teile Jumalas, meiden Tataspäi, da Ižandas Iisusas Hristosaspäi.

Jumal om meiden tugi

3Olgha kittud meiden Ižandan Iisusan Hristosan Jumal da Tat, armahtusen Tat da tüništoitusen Jumal!4Hän tugedab meid kaikiš ahtištusiš, miše mö-ki hänen tugel voižim tugeda toižid, kudambad oma kaikenlaižiš ahtištusiš.5Ved' midä jügedambad oma meiden mokad Hristosan täht, sidä suremb om tugi-ki, kudamban meile om tonu Hristos.6Ku mö olem ahthal aigal, ka se om teile tugeks da päzutandaks i abutab tirpta nenid-žo ahtištusid, kudambid om meil-ki.7Meiden nadei teihe om vahv: tö tirpat. I ku mö sam tuged, ka se om teile tugeks da päzutandaks. Tedam, miše muga kut sat ičetoi palan mokiš, ka sat ičetoi palan tuges-ki.

8Tahtoim, miše tö tedaižit, velled, kut mö tirpoim gor'ad Azias. Meiden ahtištused oliba mugoižed sured da jügedad, ka mö em jo usknugoi-ki, miše jäm henghe.9Mö rižim südäimes, miše surmaline sud meile om jo tehtud. Kaik nece tegihe sikš, miše mö em uskoiži ičemoi vägihe, a vaiše Jumalaha, kudamb eskai kollijoid-ki voib eläbzoitta.10Mugoižes opakos surmaspäi hän päzuti meid, päzutab edeleze-ki. Mö nadeimoiš hänen päle, i hän meid päzutaškandeb,11ku tö-ki abutat meile ičetoi loičendoil. I äjad kitäškandeba Jumalad neniš armoiš, kudambid hän om andnu meile heiden loičendoiden tagut.

Pavlan matk Korinfaha hätkestui

12Mö olem korktas meles siš, miše kaikjal mirus i ezmäi kaiked teiden keskes, mö olem elänuded, kut om käsknu Jumal, todes da puhthudes, Jumalan armoiden mödhe, a ei necen mirun mödhe. Sen todištab meiden heng-ki.13I mö em kirjutagoi teile nimidä tošt, vaiše sidä, midä tö luget da el'gendat. Nadeimoi, miše tö el'gendaškandet lophusai,14miše meiden Ižandan Iisusan Hristosan tulendpäivän tö voit olda korktas meles meiden poles, kut mö-ki teiden poles. Midä-se tö el'gendat-ki.15Neche uskten minai oli ezmäi mel' tulda teidennoks, miše tö kahtišti saižit minuspäi armoid.16Minä meletin tulda teidennoks Makedoniaha mändes, a sid' pörtas sigäpäi möst teidennoks. Tö abutaižit minei keratas Judejaha.17Ku minun mel' oli mugoine, ka en-ik olend kebnmeline? Meletan-ik minä kaikiden toižiden kartte? Sanun-ik: «Ka, ka» i sen-žo aigan: «Ei, ei»?18Sanun Jumalan edes, miše nikonz en sanu teile «ka» vai «ei» tühjan.19Jumalan Poigas Iisusas Hristosas, kudamban polhe minä, Siluan da Timofei olem teile sanelnuded, — ei olend necidä «ka» i «ei». Hänes om vaiše «ka»!20Ved' kaik Jumalan toivotused, hot' kut äi niid om, Hristosas oma «ka». Sikš mö sanum hänen kal't «amin'» Jumalan korktaks arvoks.21A Jumal, kudamb vahvištab meid ühtes teidenke uskondas Voideltud Hristosaha, hän om voidelnu meid-ki.22Hän om pannu meile pečatin i andnu ičeze Hengen meiden südäimihe znamaks siš, miše mö olem hänen.23Kucun Jumalad todištajaks: minä en pördnus Korinfaha tähäsai, sikš miše žalleičin teid.24Mö em tahtoigoi ižandoitta teiden uskondad, mö vaiše radam ühtes teidenke, miše toda teile ihastust. Ved' teiden uskond om vahv.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава