Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EZMÄINE KIRJEINE KORINFALAIŽILE

Глава 9

Apostolan oiktused

1En-ik minä ole valdakaz minun tegoiš? En-ik ole apostol? En-ik minä nägend Iisusad Hristosad, meiden Ižandad? Et-ik tö olgoi minun radon satuz Ižandan täht?2I hot' toižed ei lugekoi mindai apostolaks, no teile minä olen apostol. Tö iče olet se pečat', kudamb vahvištoitab, miše minä olen Ižandan apostol.

3Neniden edes, kudambad mindai sudiba, minä puhtastamoi ninga:4Ei-ik meil ole valdad söda da joda?5Ei-ik meil-ki ole valdad matkas oldes pidäda rindal uskojid akoid, kuti toižed apostolad, Ižandan velled da Kifa?6Olem-ik mö Varnavanke üksjaižed, kenele pidab ičeleze sada rahoid elädes?7Mitte saldat mäneb služimaha ičeze rahal? Ken ištutab vinpusadun i ei sö sen marjoid? Vai ken paimendab lehmid da kozid i ei jo niiden maidod?

8Pagižen-ik minä necidä rahvahan polespäi kacten? Ei-ik käskišt-ki sanu necidä?9Ved' Moisejan käskištos om sanutud: «Ala sido sud härgale, kudamb om tapmas.» Härgiš-ik pidäb hol't Ižand?10Ei-ik hän sanund necidä meiden täht? Ved' meiden täht om kirjutadud: «Kündajale künttes da tapajale taptes pidab nadeidas: hän sab satusespäi ičeze palan.»11Ku mö semendam teihe hengeližid semnid, ka ei-ik meil ole oiktust rahnda materiališt?12Ku toižil om vald sada teišpäi midä-ni, ei-ik meil-ki ole sidä völ enambad?

No mö nikonz em ecnugoi necidä valdad, a tirpam kaiken, vaiše ei tehta nimittušt telustust hüväle vestile Hristosan polhe.13Et-ik tö tekoi, miše pühäkodiš radajad saba sömäd pühäkodišpäi, a ned, ked služiba altarinno, saba ičeleze palan sišpäi, midä om altarile pandud?14Muga Ižand om märičenu täs-ki, miše hüvän vestin sanelii eläiži vestin sanelendal.15No minä nikonz en pidänd nenid oiktusid ičelein ližaks. I nügüd'-ki necidä en kirjuta sen tagut, miše midä-ni saižin. Paremba kolen! Necidä korktad mel't niken ei voi minai anastada.16Siš, miše minä sanelen hüväd vestid, ei ole nimittušt ülendelust, se om minun rad. Minei oliži paha, ku minä heitäižin hüvän vestin sanelendan!17Ku minä sanelen sidä ičein tahtol, mindai varastab pauk. A ku en tege ičein tahtol, ka tegen vaiše minei anttud radod.18Mitte pauk siloi mindai varastab? Se pauk om siš, miše hüvän vestin Hristosan polhe saneldes minä tegen sidä paukata i en eci sidä oiktust, mitte om minai kut hüvän vestin sanelijal.

19Hot' minä olen valdakaz kaikes, olen tehnus kaikile orjaks, miše sada Hristosan polele muga äi mehid, kut voib.20Evrejalaižile minä tegimoiš evrejalaižeks, miše toda heid Hristosan polele. Miše sada käskišton mödhe eläjid, minä-ki tegimoi sen mödhe eläjaks.21Neniden täht, ked ei elägoi evrejalaižiden käskišton mödhe, minä tegimoi käskištota eläjaks, hot' en ole Jumalan käskištota eläi — ved' minai om Hristosan käskišt.22Miše sada vähävägižid, iče-ki tegimoi vähävägižeks. Kaikile minä tehlimoi heiden vuiččeks, miše hot' kut-ni päzutada erasid.23Necen minä tegen hüvän vestin täht, miše ičelein-ki sada sen hüvüt.

24Ved' tö tedat, miše jokstes jätoižin kaik jokseba, vaiše vägestab üks'. Sikš jokskat muga, miše saižit vägestusen.25Kaikuččele jätoižin joksijale pidab tacta kaik toižed elon azjad, miše sada ičeleze vägestuzvenc. No venc vänttub, a mö tahtoim sada igähižen vencan.26Sikš minä en jokse tühjan, en maihuta nürkuil il'mas tühjan.27Minä pidän ičein hibjad varhindoiš da opendan sidä olda minun valdas, miše toižile saneldes en oliži lükäitud čurha.


предыдущая глава Глава 9 следующая глава