Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EZMÄINE KIRJEINE KORINFALAIŽILE

Глава 6

Algat sudigoiš uskondvellenke

1Ku kenel-se teišpäi om ridazj toiženke, ka kut hän rohtib veda sidä uskmatoman sudjannoks? Mikš hän ei jäta, miše se suditas uskondkundas?2Et-ik tö tekoi sidä, miše jumalanuskojad sudiškandeba mirun? Ku tö sudiškandet mirud, ka et-ik tö mahtkoi sudida nenid tühjid azjoid?3Et-ik tö tekoi, miše mö sudiškandem angeloid-ki? Midä sid' pagišta maižiš azjoiš!4No ku teil om ridoid miččiš-ni maižiš azjoiš, ka tö otat sudjikš mugoižid, kudambil uskondkundas ei ole nimittušt arvod.5Ei-ik teile ole huiged? Vai ei-ik ole teiden uskondkundas ni üht melevad, kudamb voiži sel'genzoitta kahten vellen ridoid?6Vai paremb om, ku vel'l' vellenke sudiše da völ uskmatomiden edes!

7Jo se üks', miše tö suditoiš kesknetoi, huigenzoitab teid. Ei-ik oliži paremb tirpta värhut? Ei-ik paremb oliži tirpta, konz teil midä-ni anastadas?8A tö iče teget värhut i anastat toižil, eskai uskondvellil-ki.

9Et-ik tö tekoi, miše värhuden tegijad ei päzugoi Jumalan valdkundaha? Algat segoikoi! Jumalan valdkundaha ei voigoi päzuda vedelused, tühjile jumaloile kumardelijad, verhiden akoidenke magadajad da gomomužikad,10vargastajad, ažlakod, jomarid, pahanpagižijad da anastajad.11Mugoižin oliba erased teišpäi edel, no nügüd' tö olet pestud puhthikš da tehtud pühikš i tozioiktoikš meiden Ižandan Iisusan Hristosan nimes i meiden Jumalan Hengen vägel.

Mehen hibj om Pühän Hengen kodi

12«Minai om vald kaikehe, no ei ole kaik minei hüväks.» «Minai om vald kaikehe», no nimille ei pida antta valdad ičeze päl.13Söm' om vacan täht, a vac om sömän täht, vaiše Jumal rikob sen i necen. Hibj ei ole vedeluzazjoiden täht, a Jumalan täht, a Jumal — hibjan täht.14Jumal om eläbzoitnu Ižandan i ičeze vägel eläbzoitab meid-ki.15Et-ik tö tekoi, miše teiden hibjad oma Hristosan hibjan palaižed? A ku otaižin Hristosan hibjan palaižen da tartutaižin vedelusen hibjaha? Ka nikonz!16Ved' tö tedat, ken tartub vedelusehe, ka tegese hänenke ühteks hibjaks. Ved' om sanutud: «Nene kaks' tegesoiš ühteks hibjaks.»17No ken ühtneb Ižandaha, ka om üks' heng hänenke.

18Čurakatoiš vedeluzazjoid! Kaik toižed grähkäd, kudambid mez' tegeb, oma mehen hibjan irdpolel, a vedeluzelo om grähk ičeze hibjan vasthapäi.19Vai et-ik tö tekoi sidä, miše teiden hibj om Pühän Hengen kodi? Jumal om andnu necen Hengen, miše se eläiži teiš. Tö et ižandoitkoi iče ičtatoi,20Jumal om ostnu teid korktal maksul. Ka sikš togat Jumalan korktad arvod sil'mnägubale ičetoi hibjoiš i ičetoi hengiš, kudambad oma Jumalan.


предыдущая глава Глава 6 следующая глава