Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE RIMALAIŽILE

Глава 16

Pavel oigendab tervhutesid Riman ristituile

1Minä tahtoižin sanuda teile meiden uskondsizaren Feban polhe, kudamb radab djakonisan Kenhrejan uskondkundas.2Vastkat händast Ižandan nimes, kut pidab jumalanuskojile vastata, da abutagat hänele kaikes, miš hänele oliži tarbiž teiden abud. Ved' hän iče-ki om abutanu äjile i minei-ki.

3Sanugat tervhutesid Priskale i Akilale, minun radvellile Hristosas Iisusas.4Hö oliba vaumhed andmaha hengen-ki minun taguiči, i heid kitän ei vaiše minä, a kitäba kaik uskondkundad, kudambad oma käraudanus uskondaha Jumalad tundmatomiden rahvahiden keskespäi. Sanugat völ tervhutesid heiden pert'he keradajile uskojile.5Äi tervhutesid minun armhale Epenetale, kudamb ezmäižen Ahaijas zavodi uskta Hristosaha.6Äi tervhutesid mugažo Mariale, hän om tehnu äi radod meiden täht.7Äi tervhutesid Andronikale i Juniale, minun heimvellile da türmsebranikoile. Hö oma korktas arvos apostoloiden sebras i edel mindai uskoškanziba Hristosaha.

8Äi tervhutesid minun armhale uskondvellele Ampliatale,9da mugažo Urbanale, meiden radvellele Hristosas, i minun armhale Stahijale.10Äi tervhutesid Apellesale, kenen uskond Hristosaha om tetab kaikiš polišpäi. Mugažo tervhutesid Aristovulan kanznikoile.11Äi tervhutesid minun heimvellele Irodionale da Narkissan kanznikoile, ked mugažo uskoba Ižandaha.12Äi tervhutesid Trifenale i Trifosale, naižile, ked tegeba äi radod Ižandan täht. Tervhutesed armhale sizarele Persidale: hän pani äi väged Ižandan radoihe.13Tervhutesed Ižandan valitud Ruf-vellele da hänen mamale, ved' hän minei-ki om kuti mam.14Äi tervhutesid Asinkritale, Flegontale, Germesale, Patrovale, Germasale i kaikile toižile vellile, kudambad oma heidenke.15Tervhutesed Filologale i Juliale, Nirejale i hänen sizarele, Olimpasale i kaikile jumalanuskojile, ked oma hänenke.16Tervehtagat toine tošt pühäl tervehtusel. Tervhutesid oigendaba teile kaik Hristosan uskondkundad.

17Tomotan teid, velled, čurakatoiš nenid, ked toba ridoid i kukištuzkivid teiden tele, miše tö jätaižit nened opendused, miččed om anttud teile. Olgat eriži neniš mehišpäi.18Hö ei služigoi meiden Ižandale Iisusale Hristosale, a vaiše ičeze vacale da čomil sanoil i libedkelel veba manitushe puhthad südäimed.19Om kaikile tetab se, miččed tö olet kundlijaižed. Sikš olen hüviš meliš teiden tagut i tahtoin, miše tö oližit melevad hüväs da vigatomad pahan edes.20A Jumal, mirun purde, teravas murendab sotonan i paneb teiden jaugoiden alle. Olgha teidenke meiden Ižandan Iisusan Hristosan armod.

21Äi tervhutesid oigendaba teile minun radvel'l' Timofei da minun heimvelled Lukii, Jason, Sosipatr.22Äi tervhutesid Ižandan nimes oigendan teile minä-ki, Terti, kenen kädel om kirjutadud nece kirjeine.23Äi tervhutesid teile oigendab Gai, kudamb om avaidanu ičeze kodin minei i kaikele uskondkundale. Tervhutesed oigendab mugažo Erast, lidnan rahankacui, da völ Kvart-vel'l'.24Olgha teidenke meiden Ižandan Iisusan Hristosan armod! Amin'.


предыдущая глава Глава 16 следующая глава