Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE RIMALAIŽILE

Глава 6

Valatuz da uz' elo

1Midäk mö sihe sanum? Pidab-ik meile jatkata grähkhišt elod, miše Jumalan armod tegižihe surembikš?2Ka ei! Ku olem kolnuded grähkihe näht, ka kutak voižim edehepäi eläda grähkän valdas?3Ved' tö tedat, miše meid kaikid, keda ühtenzoittihe Hristosaha Iisusaha, ühtenzoittihe mugažo hänen surmha.4Muga meid valatusen kal't anttihe surmale, pandihe kaumaha ühtes hänenke, miše mö zavodižim eläda ut elod, muga kut Hristosad eläbzoittihe kollijoišpäi Tatan hoštotesen vägel.5Ku ühtejitte surm om ühtenzoitnu meid hänehe, ka ühtejitte eläbzoituz-ki ühtenzoitab meid.

6Mö tedam: meiden «vanh minä» om pandud ristha ühtes hänenke, miše nece grähkhine hibj mänetaiži valdan i mö em oliži enamba grähkän valdas.7Se, ken om kolnu, om lähtnu surman valdaspäi.8No ku mö olem kolnuded Hristosanke ühtes, ka uskom, miše voiškandem eläda-ki hänenke ühtes.9Tedam, ku Hristos om eläbzunu, ka hän enamba ei kole, i surmal ei ole enamba valdad hänen päl.10Ku Hristos koli, ka hän koli grähkihe nähte kerdan i igäks. A ku hän nügüd' eläb, hän eläb Jumalan täht.11Muga tö-ki lugekat ičtatoi kolnuzikš grähkihe nähte i eläbikš Jumalan täht Hristosas Iisusas, meiden Ižandas.

12Algha grähk olgoi valdas teiden kolijan hibjan päl, ika tö andatoiš sen himoihe.13Algat antkoi ičetoi hibjan paloid grähkän valdha tehmaha pahut! Ku nügüd' olet sirdnus surmaspäi eloho, antkat ičtatoi Jumalale, a hibjan kaikutte pala hänen valdas tehkaha oiktoid azjoid!14Grähk ei linne enamba teiden ižand, sikš ku tö et olgoi käskišton, a olet armoiden valdan al.

Grähkän valdaspäi päzutadud

15Ka kutak nügüd'? Tegeškandem-ik grähkid, ku em olgoi käskišton, a olem armoiden valdan al? Em tahtkoi!16Ved' tedat sen, miše ku andatoiš orjiden kartte tehmaha kenen-se käsköid, ka linnet hänen valdas, kenele olet andnus. Tö vai andatoiš grähkiden valdha, mi veb surmha, vai olet Jumalan valdan al, mi tegeb teid oiktoikš.17Spasibod Jumalale, ku tö, ked edel olit grähkän valdas, nügüd' kaikel südäimel kundlet sidä opendust, mitte om teile anttud.18Teid, grähkän orjid, om pästtud valdale, i nügüd' tö olet tozioiktusen käskabunikad.19Pagižen jogapäiväižen elon kelel, miše voižit el'geta mindai. Edel tö andoit ičtatoi paganoiden da pahoiden azjoiden valdha. A nügüd' antkat ičetoi hibj tozioiktusen käskabunikaks tehmaha Jumalan pühid tahtoid.

20Konz olit grähkiden valdas, ka tö et voinugoi olda tozioiktusen käskabunikoin.21Midä ližad tö sait? Kaiked mugošt, midä nügüd' tö huikteletoiš, ved' sen lopus om surm.22No ku nügüd' tö olet tulnuded valdale grähkišpäi i tehnus Jumalan käskabunikoikš, tö rahnot villäks pühüt i sat lopuks igähižen elon.23Grähkän paukan om surm, a Jumalan lahjan om igähine elo Hristosas Iisusas, meiden Ižandas.


предыдущая глава Глава 6 следующая глава