Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

APOSTOLOIDEN TEGOD

Глава 11

Petran pagin Jerusalimas uskojiden edes

1Apostolad i velled kaikes Judejaspäi kulištiba sen polhe, miše Jumalad tundmatomad rahvahad-ki otiba Jumalan sanan ičeleze.2Konz Petr tuli Jerusalimha, ümbrileiktud uskondvelled zavodiba väritada händast3i sanuiba: «Sinä olid adivoiš ümbrileikmatomiden mehidenno i söid heidenke.»

4Siloi Petr starinoiči heile, kut kaik oli:5«Minä olin Joppian lidnas i loičin. Ühtnägoi unohtimoi i nägištin nägudesen. Taivhaspäi laskihe alahaks, ani minun edehe, astijan vuitte sur' kangaztera, kudamb pidetihe nelläs čogas.6Konz minä kacuin südäimehe, ka nägištin sigä man nel'l'jaugaižid, mecživatoid, ujelijoid i taivhan linduid.7I minä kulištin änen, kudamb sanui: ‘Libu, Petr! Riko i sö!’8Minä sanuin vastha: ‘Ei, ei, Sur' Sünduižem! Minä en ole nikonz pannu suhu nimidä paganad i redukast.’9Siloi än' toižen kerdan sanui minei taivhaspäi: ‘Min Jumal om puhtastanu, ala sinä sanu sidä paganaks.’10Nece oli koumašti. Sid' kaik ottihe möst taivhaze.

11Sen-žo aigan pertin kohtha, kus minä olin, seižutihe koume mest. Heid oigetihe Kesariaspäi minunnoks.12Heng sanui, miše minei tarbiž meletamata mända heidenke. Nene kuz' velled mugažo läksiba minunke, i muga mö tulim sen mehen pert'he.13Hän starinoiči meile, miše oli nähnu ičeze kodiš seižujan [pühän] angelan. Angel oli sanunu hänele: ‘Oigenda mehid Joppiaha, miše hö toižiba tänna Simonad, kudamb völ kuctas Petraks.14Hän saneleškandeb sinei sanad, kudambiden kal't sinä i kaik sinun kanznikad päzut grähkišpäi.’15I konz minä zavodin pagišta, laskihe Pühä Heng heiden päle, muga kut ezmässai meiden-ki päle.16Siloi minei johtui mel'he, midä Ižand oli sanunu: ‘Joan valati vedel, no teid valataškatas Pühäl Hengel.’17I ku Jumal andoi heile mugoižen-žo lahjan, kut meile-ki, konz uskoškanzim Ižandaha Iisusaha Hristosaha, ka ken minä olin, miše voinuižin vastustada Jumalad?»18Konz hö kulištiba necen, ka tüništuiba i ülenzoitaškanziba Jumalad sanoil: «Ka, Jumal om avaidanu ten händast tundmatomile-ki rahvahile kärautas grähkišpäi i päzuda eloho.»

Uskondkund Antiohias

19Jäl'ges Stefanan surmad uskojid ahtištaškatihe, i hö leviganziba madme i läksiba erazvuiččihe polihe. Hö tuliba Finikiahasai, Kiprahasai i Antiohiahasai. Mändes hö ei sanelnugoi Jumalan sanad nikenele toižile, vaiše evrejalaižile.20No heiden keskes oliba erased kipralaižed i kirinejalaižed, kudambad Antiohiaha tuldes zavodiba sanelda hüvän vestin Ižandan Iisusan polhe grekalaižile.21Heidenke oli Ižandan käzi, i äi rahvast uskoškanzi i kärauzihe Ižandaha.

22Vestid necen polhe tuliba Jerusaliman uskondkundahasai. Sigäpäi oigetihe Varnava Antiohiaha.23Konz Varnava tuli sinna i nägišti Jumalan armod, hän lujas ihastui i tomoti kaikid püžumaha Ižandas puhthal südäimel.24Varnava oli hüvä mez', täuz' Pühäd Henged i uskondad. I äi rahvast kärauzihe Ižandaha.

25Varnava läksi sid' Tarsaha ecmaha Saulad i konz löuzi händast, ka toi Antiohiaha.26Kaiken voden hö oliba uskondkundas i openziba äi rahvast. Antiohias ezmäižen kerdan openikoid kucuškatihe hristosalaižikš.

27Necen aigan Jerusalimaspäi Antiohiaha tuliba erased Jumalan sanankandajad.28Üks' heišpäi, kudamb kuctihe Agavaks, Pühän Hengen valdas oldes endusti, miše kaikes mas linneb sur' näl'g. Nece oli-ki Klavdi-kesarin aigan.29Openikad pätiba abutada Judejas eläjile uskondvellile, ken mil voib.30Hö muga tegiba-ki i oigenziba Varnavanke i Saulanke dengoid Jerusaliman uskondkundan vanhembile.


предыдущая глава Глава 11 следующая глава