Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE JEVREILÖILE

Глава 2

Anheliloin sana da Ižändän sana

1Sikse meil pidäü lujah püzüö sit, midä kuulimmo, gu ei vedäs meidü vien virdu.2Gu anheliloingi kauti tuodu sana*a oli luja, i joga paha ruado da sanankuulemattomus suadih oigei palku,3ga kuibo sit müö piäzemmö pagoh, gu emmo olle nimilleh sidä suurdu piäzendiä, kudamua enzimäzikse iče Ižändü saneli? Ket kuultih tämä Ižändän pagin, ozutettih meile sen tozi,4i iče Jumal lujendi heijän sanoin toven tunnusmerkilöil, kummil da kaikenjüttümil suuril ruadoloil da Pühän Hengen lahjoil, kudamii Häi jagoi, kui iče tahtoi.

Piäzendän piämies

5Eihäi anheliloin valdah Jumal andanuh tulijua muailmua, kudamua pagizemmo.6Täh niškoi kuslienne kenlienne sanoi:
- Mi on ristikanzu? Animi.
A Sinä mustat händü!
Mi on ristikanzan lapsi? Animi.
A Sinä tulet hänen luo!
7Vai kodvazekse Sinä panit händü
alembakse anheliloi,
no sit taivahallizel valgiel da kunnivol
venčaičit händü

8da panit kai hänen jalloin alle.

Konzu Jumal pani kai ristikanzan vallan alle, Häi ei jättänüh nimidä panemattah. A nügöi vie emmo näi, gu kai olis pandu.9No müö näimmö Iisusan, kudai oli kodvazekse pandu alembakse anheliloi, gu Häi Jumalan hüvüön täh kuolis kaikis tuači. Nügöi tämä kuolendutuskat tirpanuh Iisus on venčaittu taivahallizel valgiel da kunnivol.10Jumal, kudai luadii kai da kudamah niškoi on kai, tahtoi tuvva äijii lapsii taivahallizeh valgieh. Sendäh oli kohtalleh, gu Häi muokkien vuoh luadii Iisusan, heijän Piälimäzen Piästäjän, kaiken täüttäjäkse.11Puhtastajal da puhtastettavil on kaikil üksi Tuatto, sikse Puhtastai ei huijustai sanuo heidü vellikse:12
- Sanelen Sinun nimie Minun vellile,
ülendän Sinuu uskojien
kanzukunnan keskel.13Vie Häi sanou:
- Minä suremattah annan iččie Jumalale,

da vie:
- Täs Minä da lapset,
kudamii andoi Minule Jumal.

14A ku nämä lapset ollah ristikanzat, lihas da veres luajitut, ga sit Iisusgi heijän jütüi rodih ristikanzakse, gu oman kuolendan kauti ottua valdu kuolendan ižändäl, pahalazel,15da piästiä välläle kaikkii, kudamat joga päiviä eletäh surman varavon čieppilöis.

16Tovelgi Iisus ei huoli anheliloi, a huoliu Avraaman roduu.17Sikse Hänel pidi roijakseh kaikes vellien jüttümäkse, gu olla Jumalan ies armollizennu da suremattomannu ülimäzennü papinnu, anna Häi suas rahvahale prosken'n'an riähkis.18Gu Häi iče meni muokis läbi da oli muaniteltavannu, sit Häi voibi auttua toizii, kudamii muanitellah.


*a 2:2 «Anheliloin kauti tuodu sana» se on Moiseile annettu Zakon.

предыдущая глава Глава 2 следующая глава