Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE RIIMALAZILE

Глава 10

1Vellet, minä kaikel südämel tahton da molimmos Jumalale, gu Izrail'u suas piäzendän.2Sanon toven: heijän hengi palau Jumalah, no heil ei ole ellendüstü.3Hüö ei heitüttü Jumalan oigieh, sendäh gu ei ellendetä sidä, a opitah azettua oma oigei.4Hristoshäi on Zakonan loppu, i muga oigiekse rodieu jogahine, ken uskou.

Piäzendü on varustettu kaikkih niškoi

5Sit oigies, kudai tulou Zakonan noudamizes, Moisei kirjuttau: «Ken luadiu, kui käsköü Zakon, se suau sit elaijan.»6A oigei, kudai tulou uskon kauti, sanou nenga: «Älä sano omas südämes: 'Kenbo nouzou taivahah?'» - se on gu tuvva Hristossua muale -7libo: «Kenbo heittüü pohjattomah haudah?» - se on gu nostattua Hristossua kuollielois.8Ga midäbo sit?
- Sana on lähäl sinuu, sinun suus da sinun südämes.

Se on se uskon sana, kudamua müö sanelemmo.9Gu sinä suul sanot Iisussua Ižändäkse da südämel uskot, Jumal nostatti Händü kuollielois, sit sinä piäzet.10Südämen usko luadiu ristikanzan oigiekse, suun sana tuou piäzendän.11Pühis Kirjutuksis sanotah: «Ni üksi, ken uskou Häneh, ei puutu huigieh.»12Jevreit da gretsieläzet ei erota toine toizes. Kaikil on üksi Ižändü, i Häi andau tävvel käil kaikile, ken kuččuu Händü abuh.13Onhäi Pühis Kirjutuksis sanottu: «Jogahine, ken kuččuu abuh Ižändän nimie, piäzöü.»

14No kuibo hüö kirrutah abuh sidä, kudamah ei uskota? Kuibo uskotah sih, kudamas ni kuultu ei? Kuibo kuultah, gu niken ei sanele?15Kuibo sanellah, gu nikedä ei ole tüöttü sanelemah? Onhäi Pühis Kirjutuksis sanottu: «Kui ihaskoittau kuulta jevangelien tuojan askelet!»16No ei kaikin kuunneltu jevangeliedu. Isaijahäi sanou: «Ižändü, ken uskoi meijän sanoih?»17Usko rodieu kuulemizes, a kuulemine - Hristosan sanas.18Nügöi küzün: Eigo hüö sit kuultu? Tiettäväine, kuultih:
- Viestintuojien iäni kajizi kaikkiel muailmas, heijän sanat lennettih muan agjah.

19Vie küzün: eigo Izrail'u ellendännüh? Ellendi! Jumalhäi jo Moisein kauti sanoi heile:
- Minä kuhkutan teidü kadehtimah rahvastu, kudai ei ole tozi rahvas, nostan teis vihan ellendämättömän rahvahan piäle.

20Isaijan kniigas on sanottu vie julgiembah:
- Minuu löüttih net, kudamat ei ečittü Minuu,
Minä avain ičen niilöile, kudamat ei küzüttü Minuu.

21A Izrail'ale oli sanottu: «Pädevän päivän Minä oijendelin käzii omanenäzeh da kuundelemattomah rahvahah päi.»


предыдущая глава Глава 10 следующая глава