Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

IISUSSAN HRISTOSSAN JIÄVINTÄ IIVANALLA

Глава 12

Naini ta drakoni

1Taivahalla näky šuuri merkki: naini, kumpasella oli vuattiena päiväni, kuu jalkojen alla ta piän piällä kaheštatoista täheštä luajittu venčča.2Hiän oli pakšuna ta karju tušissah lapšenšuajan vaivoissa.

3Taivahalla näky vielä toini merkki: šuuri tulenruškie drakoni, kumpasella oli šeiččemen piätä ta kymmenen šarvie ta korona kaikissa šeiččemeššä piäššä.4Hännälläh še pyyhälti pois kolmannen ošan taivahan tähtilöistä ta luuvva vinnasi ne muah. Drakoni ašettu laštašuajan naisen eteh, jotta nielaissa lapši, šamašša kun še šyntyy.

5Naini šai lapšen, pojan, kumpani rupieu paimentamah muailman kanšoja rautasella šauvalla. Šiitä lapši temmattih Jumalan ta Hänen valtaistumen luo,6a naini pakeni tyhjäh muah. Šinne Jumala varušti hänellä paikan, missä häntä šyötetäh tuhat kakšišatua kuušikymmentä päivyä.

7Taivahašša alko šota. Ylianheli Mihail ta hänen anhelit nouštih šotimah drakonie vaštah. Drakoni omien anhelien kera kyllä vaššušti,8ka ei šuattan pityä puolieh. Šillä ta šen anheliloilla enämpi ei ollun šijua taivahašša.9Šuuri drakoni, tuo muinehien aikojen kiärmis, kumpaista kučutah juaveliksi ta šaatanakši, tuo koko ihmiskunnan ekšyttäjä, luotih muan piällä. Ta hänen kera luotih alaš hänen anhelit.10Mie kuulin, jotta taivahašša šanottih lujalla iänellä näin:

– Nyt on pelaššuš tullun,
miän Jumalalla on valtakunta ta voima
ta Hänen Hristossalla valta.
Nyt on viärittäjä heitetty alaš,
juaveli, ken miän Jumalan ieššä
viäritti miän vellijä yötä päivyä.
11Miän vellet voitettih še.
Vuonnan Veri ta heijän antama tovissuš
Iisussašta Hristossašta
tuotih heilä voitto.
Hyö ei šaleitu omua henkieh,
kun oltih valmehet vaikka kuolla.
12Šentäh pitäkkyä iluo, taivahat
ta työ taivahien eläjät!
No kor'a teilä, muan ta meren eläjät!
Juaveli laškeutu tiän luo
šuuren vihan vallašša, še niätšen tietäy,
jotta hänellä jäi vain vähän aikua.

13Konša drakoni huomasi, jotta hänet on heitetty mualla, še alko ajella naista, kumpani oli šuanun pojan.14Naisella annettih šuuren kotkan šiivet, jotta hiän lentäis rahvahattomah muah, hänellä varuššettuh paikkah. Šielä hiän on šuojašša kiärmeheštä, ta šielä häneštä pietäh huolta vuosi, kakši vuotta ta vielä puoli vuotta.15Kiärmis šylki keroštah naisen peräh vesivirran, jotta virta veis hänet männeššäh,16ka mua autto naista. Še avasi oman šuun ta nielasi virran, kumpasen drakoni oli šylken keroštah.17Šiitä drakonin viha ylty, ta še läksi šotimah naisen toisie lapšie vaštah, niitä, ket eletäh Jumalan käškyjen mukah ta tovissetah Iisussašta Hristossašta.


предыдущая глава Глава 12 следующая глава