Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE TITALE

Глава 1

1Minä, Pavel, Jumalan käskabunik i Iisusan Hristosan apostol oigendan tervhutesid sinei, Tit. Mindai oigetihe tomha Jumalan valitud mehid uskondaha, tundmaha tot, kudamb veb jumalahižehe eloho. I hö2voiba nadejanke varastada igähišt elod. Necen elon om toivotanu meile jo ezmässai Jumal, kudamb ei kelasta.3Hänel märitud aigan hän avaiži ičeze sanan hüväs vestiš, kudamban sanelend om anttud minei Jumalan, meiden Päzutajan, käskös.4Sinä, Tit, tozi-ki oled meiden ühthižen uskondan tagut minei, kuti poig.

Hüvüt, armahtust da mirud sinei Tatas Jumalaspäi i Ižandas Iisusas Hristosaspäi, meiden Päzutajaspäi!

Titan rad Kritas

5Jätin sindai Kritha sen täht, miše sinä ladižid sigä kaiken, mi völ om ladimata, i panižid kaikuččehe lidnaha vanhembid kut minä käskin sinei.6Uskondkundan vanhemban voib olda hüvätabaine mez', ühten akan mužik, kudambad ei ole miš laida. Hänen lapsile-ki pidab olda Jumalaha uskojin, mugoižin, keda ei voiži väritada vedeluzelos vai kundlematomudes.7Ved' uskondkundan pämehele om anttud Jumalan rad, sikš hänele pidab olda mugoižen, keda ei voi laida miš-ni. Hänele ei voi olda nenakahan, ridakahan, jomarin, torakukoin, vai mugoižen, kudamb manitusel tahtoib sada ližad.8A hänele pidab olda adivoičetajan, hüväntahtoižen, melekahan, oiktal elol eläjan da jumalahižen, i mahtta pidäda ičtaze käziš.9Hänele pidab püžuda toden sanas, meiden opendusen vuiččes, miše hän voiži toižile antta tervhid nevondoid i ozutada vastustajile, miš hö oma värad.

10Om äi mugoižid, ked ei voigoi tirpta nimittušt käskvaldad, äi tühjanpagižijoid da manitajid, ezmäi kaiked evrejalaižiden uskojiden keskes.11Heiden sud pidab saubata, sikš ku hö veba segoitushe kogonaižed kanzad opeten midä ei tarbiž opeta, ecten ičeleze ližad.12Ved' üks' kritalaine, heiden ičeze endustai, om sanunu:
— Kritalaižed — kelastajad kaikes,
pahatabaižed, ažlakod, laškad.

13I nece todištuz om tozi. Sikš laji heid koval sanal, miše hö tegižihe uskondas tervhikš,14miše hö ei kundliži evrejalaižiden starinoid i neniden mehiden käsköid, ked hül'gäižiba toden.15Puhthile kaik om puhtaz, a paganoile da uskmatomile ei ole nimidä puhtast, sikš ku heiden mel' da heng oma redukahad.16Hö sanuba, miše tundeba Jumalad, a heiden tegod vastustaba sidä. Hö oma lujas pahad i ei sättugoi nimiččehe hüvähä radho.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава