Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EZMÄINE KIRJEINE TIMOFEJALE

Глава 5

Ole kaikidenke, kuti hö oližiba sinun ičhižed

1Ala buraida vanhan mehen päle, a nevo hänele kut ičeiž tatale, norembile mehile nevo, kut ičeiž vellile,2vanhoile naižile, kut ičeiž mamale, norembile naižile nevo kut sizarile, puhthal melel kaikes.

3Pidä korktas arvos i holdu üksin jänuziš leskiakoiš.4A ku leskiakal om lapsid vai vunukoid, ka ezmäi kaiked heile pidab opetas tehta sidä, midä uskojile tarbiž tehta, da maksta vanhembiden holiš. Se om Jumalan melen mödhe.5Üksnäze jänu leskiak paneb ičeze nadejad Jumalaha, pakičeb da loičeb hänele öd da päiväd.6A leskiak, kudamb eläb magedad elod, om jo kolnu, hot' om hengiš.7Anda heile nene käsköd, miše hö eläižiba elod, kudambas heid ei voiži laida.8No ken ei pidä hol't läheližiš da ezmäi kaiked ičhižiš, om käraudanus uskondaspäi, i hän om pahemb uskmatont.

9Leskiakoiden keskhe pidab otta vaiše mugoine leskiak, kudambale om täudnus kuz'kümne vot i kudamb oli mehel kerdan ühten mehen taga.10Händast kaik tedaba hänen hüviden azjoiden tagut, sikš ku hän om kazvatanu lapsid, adivoičetanu kaikid, peznu uskojiden matknikoiden jaugad, abutanu nenile, kenele oli jüged, da tehnu äjan tošt-ki hüväd.11Norid leskiakoid ala ota neniden keskhe. Ku heiden hibjan himod heraštuba, hö zavodiba verastada Hristosad da tahtoiba lähtta mehele toižen kerdan.12Hö iče tegesoiš värnikoikš, sikš ku oma murendanuded sidä, midä edel oliba toivotanuded Jumalale.13Sen ližaks hö hargneba kävelemha pertišpäi pert'he da tegesoiš joudobusikš, i ei vaiše joudobusikš, a kelidenkandišijoikš, segoiba verhiže azjoihe i pagižeba mugošt, midä ei sa.14Sikš minä tahtoin, miše nored leskiakad läksižiba mehele toižen kerdan, saižiba lapsid da tegižiba kodiradoid, i ei andaiži vastustajile aigad pahoiden paginoiden täht.15Erased heišpäi oma jätnuded jo ičeze uskondan da männuded sotonan jäl'ghe.16Ku kenel-ni uskojiden keskes om kodiš leskiakoid, hänele tarbiž pidäda hol't heiš. Heiden tagut ei pida tehta ližaholid uskondkundale. Holdugaha uskondkund vaiše neniden leskiakoiden polhe, kenele tozi-ki tarbiž abud.

Uskondkundan vanhembad

17Vanhembad, ked hüvin vedäba uskondkundad, maksaba kaks'kerdašt arvod, ezmäi kaiked ned, ked tegeba jügedad radod, ku saneleba hüväd vestid vai opendaba.18Ved' om sanutud Pühiš Kirjutusiš: «Ala sido sud härgale, kudamb om tapmas», vai «Radnik maksab ičeze paukad».19Ala kundle, konz väritadas vanhembid, ku ei ole kaht vai koumed todištajad.20Laji grähkäntegijoid kaikiden edes, miše toižed-ki varaidaižiba.21Minä lujas sindai pakičen Jumalan edes, Ižandan Iisusan Hristosan edes, valitud angeloiden edes rata neniden nevondoiden mödhe. Ala ühtne nimiččehe polhe i ala valiče nikeda.22Ala rigehti panda käzid kenen-ni päle, konz valitas abunikoid, miše ed segoiži toižiden grähkihe. Kaiče ičtaiž puhthan.23Ala jo vaiše vet, minä nevon sinei joda vähäine vinad-ki sinun vacan tagut i paksuiden kibuiden tagut.

24Erasiden mehiden grähkäd näguba kaikile i veba heid sid'-žo sudha, a toižiden grähkäd avaidasoiš möhemba.25Mugažo erased hüväd-ki azjad näguba kaikile, no nene-ki, kudambid ei nägu, ei voigoi püžuda peitos.


предыдущая глава Глава 5 следующая глава