Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EZMÄINE KIRJEINE TIMOFEJALE

Глава 3

Uskondkundan pämez' i abunikad

1Nece om tozi: konz mez' tahtoib tehtas uskondkundan pämeheks, ka hän tahtoib tartta hüvähä radho.2Uskondkundan pämehen tuleb olda mugoižen, kudambad ei ole miš laida: ühten akan mužik, sel'gedpäine, ičtaze käziš pidäi, korgedarvokaz, adivoičetai, mahtokaz opendai,3ei jomar', ei torakukoi, ei vaiše ičeze ližas hol't pidäi, a pehmedtabaine da hüväsanaine i ei rahannavedii.4Hänele tarbiž hüvin ižandoitta ičeze kanzad, kacta, miše lapsed oližiba kundlijaižed da tegižiba sidä, midä heile om sanutud.5Ku ken-ni ei voi ižandoitta ičeze kanzad, ka kutak hän voib holduda Jumalan uskondkundas?6Pämehen ei voi olda se, ken vaiše ei amu om kändnus Jumalaha, miše hän ei tegižihe korgednenakahaks, ika händast sudiškatas mugoižel-žo sudal, kut lemboin.7Hänele pidab olda korktas arvos irdpoližiden-ki keskes, miše hänen polhe ei pagižiži niken pahad i miše hän ei putuiži lemboin verkoihe.

8Mugažo pämehen abunikoile pidab olda korgedarvokahin da puhtazsüdäimeližin, a ei jomarin da vaiše ičeze ližas hol't pidäjin.9Heile tarbiž pidäda uskondan peitazjad grähkätomas henges.10I heid pidab ezmäi kacta, i ku nägub, miše heid ei ole miš laida, vaiše siloi hö voiba tartta mugoižehe töhö.11Muga heiden akoile-ki pidab olda korktas arvos, hö ei voigoi pagišta toižiš pahad. Heile pidab olda sel'gedpäižin da kaikes mugoižin, miše heile voiži uskta.12Olgha abunikal vaiše üks' ak; hänele tarbiž hüvin ižandoitta lapsid da kodid.13Nene, ked tegeba hüvin abunikan azjoid, saba korktan sijan rahvahan sil'miš i voiba rohktas sanelda uskondas Hristosaha Iisusaha.

Uskondan peitused avaidasoiš

14Kirjutades sinei necen, nadeimoi, miše teravas tulen sinunnoks.15A ku pit'kästun, ka tedaižid, kut pidab vedäda ičtaiž Jumalan kodiš, kudamb om eläban Jumalan uskondkund, toden pacaz da alanduz.16Ka, meiden uskondan peitazj om sur':
Jumal ozutihe mehen hibjas,
Jumalan Heng vahvištoiti: hän om oiged,
angelad nägiba händast,
hänen polhe saneltihe mirun rahvahile,
hänehe usktihe mirus,
händast ottihe taivhaližehe hoštoteshe.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава