Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JOANNAN TOINE KIRJEINE

Глава 1

1Minä, vanhemban oldes, oigendan tervhutesid valitud emagale*a da hänen lapsile, kudambid minä tozi-ki armastan, ka en üks' minä, armastaba kaik, ked oma tedištanuded toden.2Armastan teid sen toden tagut, kudamb om meiš dai igän linneb meidenke.3Hüvüz', armahtuz da mir, kudambad tuleba meiden Tatas Jumalaspäi da Ižandas Iisusas Hristosaspäi, Tatan Poigaspäi, linneba meidenke, ku mö eläškandem todes da armastuses.

4Lujas äjan minä ihastuin, konz nägištin sinun lapsiden keskes mugoižid, ked eläba toden mödhe, sen käskön mödhe, kudamban olem sanuded Tataspäi.

Armastagam toine tošt

5A nügüd', emagaižem, kaks' sanašt sinei — ut käsköd en kirjuta sinei, kirjutan vaiše sen, mitte meil om olnu ezmässai — armastagam toine tošt.6Armastuz om siš, miše mö eläm hänen käsköiden mödhe. Necen käskön tö olet kulnuded ezmässai, i sen mödhe teile pidab eläda-ki.

Varaikat manitajid

7Mirhu om tulnu äi manitajid, kudambad ei sanugoi Iisusad Hristosad meheks, lihaspäi da verespäi tulnudeks. Mugoine mez' om manitai da antihrist.8Kackat kaikutte, miše em kadotaiži sidä, midä olem sanuded ičemoi radol, no saižim täuden paukan.9Ni ühtel, ken ei püžu Hristosan openduses, a ližadab sihe midä-ni, ei ole Jumalad. A kaikuččel, kudamb püžub Hristosan openduses, om Tat da Poig.10Ku ken-ni tuleb teidennoks da ei opendaškande ninga, algat otkoi händast kodihe, algat sanugoi hänele tervhensanoid.11Ken sanub tervhensanoid, se ühtneb hänen pahoihe azjoihe.

Lopsanad

12Minai oliži äi midä sanuda teile, no en tahtoi kirjutada sidä bumagale. Nadeimoi tulda teidennoks i pagišta teidenke oc ocha. Siloi teiden ihastuz linneb täuz'.13Sinei oigendaba tervhensanoid sinun sizaren*b lapsed, sen, kudamb mugažo om Jumalan valitud. Amin'.


*a 1.1 «Valitud emag» znamoičeb uskondkundan, kudambale om kirjutadud nece kirjeine. «Hänen lapsed» oma uskondkundan rahvaz.

*b 1.13 «Sizar» znamoičeb toižen uskondkundan.

предыдущая глава Глава 1 следующая глава