Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII JOANNAN MÖDHE

Глава 9

Iisus tegeb tervheks sogedan

1Teveres Iisus nägišti mehen, kudamb oli sündnu sogedan.2Openikad küzuiba hänel: «Ravvi, ken tegi grähkän, miše hän sündui sogedan? Iče-k hän vai hänen kazvatajad?»3Iisus sanui: «Ei hän tegend grähkäd, dai kazvatajad-ki ei tehnugoi. Nece om sen täht, miše hänes ozutaižihe Jumalan tegod.4Kuni om päiv, minei tarbiž tehta hänen tegoid, ken oigenzi mindai. Tuleb ö, siloi niken ei voi tehta azjoid.5Kuni olen mirus, minä olen mirun lämoi.»6Jäl'ges nenid sanoid Iisus sül'gi maha, tegi sül'gespäi i maspäi voišken, voidi sogedal sil'mäd7i sanui: «Mäne Siloaman kül'bendsijale i peste.» — Siloaman nimi znamoičeb «oigetud». — Mez' mäni, pezihe i konz pördihe, ka hän jo nägi.

8Sid' hänen susedad i toižed-ki, ked ende nägiba händast sogedan, čududelihe: «Ei-ik nece ole hän, ken ištui pakičijan?»9Erased sanuiba: «Nece om hän,» a erased: «Ei, vaiše nahodib hänehe.» No hän sanui iče: «Ka, nece olen minä.»10Hö küzuiba hänel: «Ka kut sinun sil'mäd avaižihe?»11Hän sanui: «Se mez', kudamb kuctas Iisusaks, tegi voišken, voidi minun sil'mäd i sanui: ‘Mäne Siloaman kül'bendsijale i peste.’ Minä mänin, pezimoi, i minun sil'mäd nägeškanziba.12«Kus se mez' om?» hö küzuiba hänel, no hän sanui: «En teda.»

Farisejad küzuba sogedad, kudamb tegihe tervheks

13Mez', kudamb oli olnu soged, vedihe farisejidennoks.14Oli sobat, konz Iisus tegi voišken i avaiži hänen sil'mäd.15Farisejad-ki küzuiba mehel, kut hänen sil'mäd nägeškanziba, i mez' sanui: «Hän pani voišken minun sil'mile, sid' kävuin pezmahas, i nügüd' nägen.»16Siloi erased farisejad sanuiba: «Nece mez' ei voi olda Jumalaspäi, sikš ku hän ei elä sobatkäskön mödhe.» Toižed sanuiba: «Kut voib grähkhine mez' tehta mugomid čudoid?» Hö ridleškanziba17i küzuiba möst sogedal: «Mittušt mel't iče oled hänes? Ved' hän avaiži sinun sil'mäd.» Mez' sanui: «Hän om Jumalan sanankandai.»

18Evrejalaižiden pämehed üks'-se ei usknugoi, miše mez' oli soged i nägeškanzi, kuni ei kucnugoi hänen tatad i mamad.19Hö küzuiba heil: «Om-ik nece teiden poig? Sanut-ik, miše hän sündui sogedan? Mi om tehnus, miše hän nügüd' nägeb?»20Kazvatajad sanuiba heile: «Mö tedam, miše hän om meiden poig, i hän sündui sogedan.21No mö em tekoi, kut hän nägeškanzi, em tekoi sidä-ki, ken avaiži hänele sil'mäd. Hän om täuz'igäine, küzugat hänel; sanugaha hän iče.»22Hänen kazvatajad sanuiba muga, sikš ku varaižiba evrejalaižiden pämehid. Evrejalaižed oliba jo aigemba pagižnuded, miše erigoitaba suimpertišpäi sidä, ken sanub Iisusan Messiaks.23Sikš kazvatajad sanuiba-ki: «Hän om täuz'igäine, küzugat hänel.»

24Hö kucuiba toižen kerdan sen mehen, kudamb oli olnu soged, i sanuiba hänele: «Sanu tozi Jumalan edes! Mö tedam, miše se mez' om grähkhine.»25Mez' sanui: «Om-ik hän grähkhine, sidä en teda. No sen tedan, miše minä olin soged, a nügüd' nägen.»26Hö möst küzuiba hänel: «Midä hän sinei tegi? Kut hän sinun sil'mäd avaiži?»27Mez' sanui: «Minä ved' sanuin jo teile, tö vaiše et kundelnugoi. Mikš tö möst tahtoit sen kulištada? Tahtoit-ik tö-ki tehtas hänen openikoikš?»28Hö nagroiba händast i sanuiba: «Ka sinä-se oled-ki hänen openik, a mö olem Moisejan openikad.29Mö tedam, miše Jumal pagiži Moisejanke, no kuspäi nece mez' om, sidä em tekoi.»30«Se om čud», sanui mez', «miše et tekoi, kuspäi hän om — a hän avaiži minei sil'mäd.31Ved' mö kaik tedam, miše Jumal ei kule grähkhižid, no mugomid hän kuleb, ked arvostaba händast i eläba hänen tahton mödhe.32Igäs niken ei kulend, miše ken-se oliži avaidanu sil'mäd mehele, kudamb oli sündnu sogedan.33Ku hän ei oliži Jumalaspäi, ka hän ei voiži tehta nimidä.»34Hö sanuiba hänele vastha: «Sinä oled sündundaspäi kogonaze grähkhine, i sinä völ rohtid opeta meid!» Hö küksiba mehen irdale.

35Iisus kulišti, miše mez' oli kükstud, i konz hän löuzi händast, ka küzui: «Uskod-ik Jumalan Poigha?»36«Hüvä mez', ken hän om?» mužik küzui. «Sanu, miše voižin uskta.»37Iisus sanui: «Sinä oled nähnu händast. Hän om täs i pagižeb sinunke.»38«Minä uskon, Ižand», mez' sanui i kumarzihe hänele mahasai.

39Iisus sanui: «Sudan täht minä tulin neche mirhu, miše sogedad saižiba nägun, a nägijad sogenzuižiba.»40Erased farisejad oliba hänenke sigä. Hö kulištiba sen i küzuiba: «Jose mö-ki olem sogedad?»41Iisus sanui heile: «Ku oližit sogedad, ka teil ei oliži grähkid, no tö sanut: ‘Mö nägem’, sen täht grähk püžub teiš.»


предыдущая глава Глава 9 следующая глава