Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII JOANNAN MÖDHE

Глава 2

Sai Kanas

1Koumandel päiväl tehtihe Galilejan Kanas sai. Iisusan mam oli sigä,2i mugažo Iisus i hänen openikad oli kuctud sajaha.3Vin lopihe kesken, i mam sanui Iisusale: «Heil ei ole vinad.»4No Iisus sanui: «Jäta mindai. Minun aig völ ei ole tulnu.»5Hänen mamaze sanui abunikoile: «Midä hän sanub teile, tehkat se.»

6Sigä oli kuz' kivišt veziastijad evrejalaižiden puhtastuzveroiden täht. Kaikuččehe astijaha mülüi kaks' vai koume metretes-märad vet.7Iisus sanui abunikoile: «Täutkat astijad vedel», i hö täutiba ned röunoihesai.8Sid' hän sanui: «Amundagat nügüd' sidä i vegat praznikan pämehele», i hö veiba.9Pämez' mujahti vet: se oli tehnus vinaks. Hän ei tedand, kuspäi oli necen vin, a abunikad, kudambad oliba amundanuded vet astijaspäi, teziba. Muga hän kucui ženihon ičezennoks10i sanui: «Kaik taričeba ezmäi hüväd vinad, a jäl'ges, konz adivod humalzuba, taričeba hondombad. No sinä oled kaičenu hüvän vinan neche aighasai.»

11Nece oli Iisusan ezmäine tundmuztego, i hän tegi sen Galilejan Kanas. Hän toi ičeze korktan arvon sil'mnägubale, i hänen openikad uskoškanziba hänehe.

12Jäl'ghe necidä Iisus, hänen mamaze, hänen velled i hänen openikad mäniba Kapernaumha i oliba sigä äjak-se päiväd.

Iisus puhtastab pühäkodin

(Matv. 21:12-13; Mark. 11:15-17; Luk. 19:45-46)

13Evrejalaine Äipäivän praznik läheni, i Iisus mäni Jerusalimha.14Pühäkodiš hän nägišti mehid, kudambad möiba härgid, lambhid i kühkjaižid žertvaks. Sigä ištuiba mugažo rahanvajehtajad.15Iisus tegi kunutan noran seiktemišpäi i küksi heid kaikid pühäkodišpäi: mehid, lambhid i härgid. Hän taci vajehtajiden rahad maha i kukerzi heiden stolad.16Kühkjaižiden möjile hän sanui: «Vegat lindud tägäpäi! Algat tehkoi minun Tatan pertid möndsijaks!»17Siloi openikad johtutiba, miše Pühiš Kirjutusiš om sanutud: «Hol' sinun pertin polhe, Jumal, kulutab mindai.»

18Siloi evrejalaižed sanuiba Iisusale: «Miččel tundmuztegol ozutad meile, miše sinai om vald tehta muga?»19Iisus sanui: «Murendagat nece pühäkodi, i minä seižutan sen udes koumes päiväs.»20Siloi evrejalaižed sanuiba: «Nece pühäkodi tehtihe nel'l'kümne kuz' vot. Sinä-k seižutad sen koumes päiväs?»21Pagištes pühäkodin polhe, Iisus sanui ičeze hibjan polhe.22Konz hän eläbzui kollijoišpäi, openikad johtutiba nene hänen sanad, i hö uskoiba Pühiže Kirjutusihe i sihe, midä Iisus oli sanunu.

23Konz Iisus oli Äipäivän praznikan Jerusalimas, äjad uskoiba hänen nimehe, konz nägištiba nene tundmuztegod, kudambad hän tegi.24No Iisus iče ei avaidand ičtaze heile, sikš miše hän tunzi heid kaikid.25Hänele ei pidand, miše hänele sanutihe, mitte mez' om, sikš ku hän iče tezi, midä mehes om.


предыдущая глава Глава 2 следующая глава