Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII LUKAN MÖDHE

Глава 17

Manitesiden, prostindan i uskondan polhe

(Matv. 18:6-7, 21-22; Mark. 9:42)

1Iisus sanui openikoile:

«Manitusile tarbiž tulda, ei voi toižin olda, no voi sidä, kenen kal't ned tuleba!2Paremb oliži hänele, miše ken-ni lükäidaiži händast merhe mellickivi kaglas, mi hän veb grähkähä ühten-ki neniš penišpäi.3Kackat ičhetoi! Ku sinun vel'l' tegeb pahad sindai vaste, ka laji händast, a ku žalleičeb, miše om tehnu muga, ka prosti händast.4Hot' hän seičeme kerdad päiväs tegeb pahad sindai vaste i seičeme kerdad tuleb sanumaha: ‘Minä žalleičen, miše olen tehnu muga’, ka prosti händast.»

5Apostolad sanuiba Ižandale: «Anda meile enamba uskondad!»

6No Ižand sanui:

«Ku teil oliži uskondad vaiše gorčicansemnen verdan, ka tö voižit sanuda necile smokvanpule: ‘Heitä jured maspäi i ištuta ičtaiž merhe,’ i se kundliži teid.»

Midä käskabunikaspäi varastadas

7«Ku teil om käskabunik kündmas vai paimendamas i konz hän pördase pöudolpäi, tö et sanugoi hänele: ‘Tule teramba sömha.’8Ei, tö sanut: ‘Tege minei sömäd, vajehta sobad i andle minei kaik, kuni minä sön i jon. Vaiše jäl'ges necidä sö i jo iče.’9Kitäškandet-ik tö käskabunikad sikš, miše hän tegi sen, mi hänele oli käsktud? Tedan, et kitkoi.10Muga tö-ki, konz olet tehnuded kaiken, midä teile oli käsktud tehta, sanugat: ‘Mö olem vaiše arvotomad käskabunikad. Olem tehnuded sen, midä meile pidi-ki tehta’.»

Iisus tegeb tervhikš kümne prokazas läžujad

11Matkas Jerusalimha Iisus astui Samarian i Galilejan keskustmežadme.12Konz hän tuli erasehe külähä, hänele vastha tuli kümne prokazas läžujad. Hö seižutihe edehko13i kidastaškanziba: «Iisus, opendai, armahta meid!»14Mehid nägištades Iisus sanui heile: «Mängat i ozutagatoiš papile.» Asttes hö puhtastihe.15Konz üks' heišpäi homaiči, miše tegihe tervheks, hän pördihe tagaze i ülenzoiti Jumalad komedal änel.16Hän lanksi Iisusan jaugoihe i kiti händast. Nece mez' oli samarialaine.17Iisus küzui: «Ei-ik kaik kümne olgoi puhtastanus? Kus nene ühesa oma?18Mikš hö toižed ei pördnus ülenzoitmaha Jumalad, pördihe vaiše nece verhan man mez'?»19I hän sanui mehele: «Libu i mäne. Sinun uskond tegi sindai tervheks.»

Konz Jumalan valdkund tuleb?

20Kerdan farisejad küzuiba Iisusal, konz Jumalan valdkund tuleb. Hän sanui heile: «Jumalan valdkund ei tule muga, miše sen tulendan voiži nägištada.21Ei voi sanuda: ‘Se om tägä,’ vai ‘Se om sigä.’ Kackat: Jumalan valdkund om teiden südäimiš.»

Mehen Poigan päiv

(Matv. 24:23-28, 37-41)

22Iisus sanui openikoile: «Tuleb aig, konz tö tahtoškandet nägištada hot' ühten päivän, konz Mehen Poig om tägä, no tö et nägištagoi.23Teile sanutas siloi: ‘Hän om sigä,’ i ‘Hän om tägä,’ no algat mängoi nikuna, algat jokskoi jäl'ghe.24Kut samalduz samaldab i tegeb taivhan vauktaks agjaspäi agjahasai, sen vuitte linneb i Mehen Poig sil päiväl, konz tuleb.25No edel sidä hänele tarbiž äi mokitas, i nügüdläine sugupol'v käraudase hänespäi.

26Muga kut oli Nojan päivil, muga linneb Mehen Poigan päivil-ki.27Mehed söiba i joiba, naiba i andliba mehele ičeze tütrid sihe päivhäsai, konz Noi mäni surhe veneheze. Sid' tuli sur' upotand i koleti heid kaikid.28Linneb muga, kut oli Lotan päivil-ki. Mehed söiba i joiba, ostiba i möiba, ištutiba i sauvoiba.29No sen päivän, konz Lot läksi Sodomaspäi, taivhaspäi vihmuškanzi lämoil i palabil kivil, i nece koleti kaikid Sodoman eläjid.

30Muga linneb i sen päivän, konz Mehen Poig ozutase.31Ku sen päivän ken-ni om katusel, a hänen tavarad oma pertin südäimes, ka algha hän mängoi alahaks otmaha niid, a ku ken-se om pöudos, ka algha pörtkoiš kodihe.32Muštkat Lotan akad!33Ken tahtoškandeb kaita ičeze henged, ka kadotab sen, no ken sen kadotab, ka hän kaičeb sidä.34Minä sanun teile: Sil öl kahten magadaškandeba ühtel magaduzsijal: toine ottas, toine jättas.35Kaks' akad ühtes jauhoškandeba: toine ottas, toine jättas.36Kaks' mužikad linneba pöudol: toine ottas, toine jättas.»37«Kus nece linneb, Ižand?» — küzuiba openikad. Hän sanui: «Kuna om živat kolnu, sinna kogodase sured habukad-ki.»


предыдущая глава Глава 17 следующая глава