Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MARKAN MÖDHE

Глава 8

Iisus sötab nel'l'tuhad mest

(Matv. 15:32-39)

1Nenil päivil kerazihe ani äi rahvast, i heil ei olend nimidä söda. Iisus kucui openikoid ičezennoks i sanui:2«Minei om žal' necidä rahvast. Hö oma minunke jo koume päiväd, a heil ei ole nimidä söda.3Ku oigendan heid kodihe näl'gäl, ka hö väzuba tel. Erased heišpäi oma tulnuded edahanpäi-ki.»4Openikad sanuiba hänele: «Kuspäi tägä rahvahatomas mas ken-ni voiži sada leibäd, miše heid kaikid sötta?»5«Kuverz' teil om leibäd?» — Iisus küzui. Hö sanuiba: «Seičeme.»

6Iisus käski rahvahale išttas maha. Sid' hän oti nene seičeme leibäd, kiti Jumalad, lohkaiži leibäd i andoi palad openikoile, miše hö jagaižiba. Openikad jagoiba leibäd rahvahan keskes.7Heil oli mugažo kuvert-se kalašt. Iisus kiti Jumalad kalas i käski jagada ned-ki.8Rahvaz söi külläks, i jänuzid supaloid keratihe seičeme puzud.9Söjid oli läz nellädtuhad. Iisus pästi heid10i kerdalaz ištuihe openikoidenke veneheze i läksi Dalmanufan tahoze.

Kuspäi Iisusan vägi om?

(Matv. 16:1-4)

11Erased farisejad tuliba i zavodiba ridelta Iisusanke. Hö tahtoiba kodvda händast i pakičiba hänel tundmuztegod, kudamb tuliži taivhaspäi.12Iisus hengahti süväs i sanui: «Mikš nece rahvaz pakičeb tundmuztegod? Todeks sanun teile: necile rahvahale ei antkoi mugošt tundmuztegod.»13I hän jäti heid, ištuihe möst veneheze i läksi toižele randale.

Iisus lajib openikoid, miše hö oma el'getomad

(Matv. 16:5-12)

14Openikad oliba unohtanuded otta leibäd kerdale. Heil oli venehes vaiše üks' leibpärp.15Iisus käski heile: «Olgat herkhil! Varaikat farisejiden muigotest i Irodan muigotest.»16No hö pagižiba kesknezoi: «Meil ei ole leibäd.»17Iisus homaiči necen i sanui: «Mikš tö pagižet siš, miše teil ei ole leibäd? Et-ik tö völ-ki el'gekoi, et tärtkoi? Oma-k teiden südäimed völ-ki kovidunuded?18Oma ved' teil sil'mäd, et-ik tö nähkoi? Oma ved' teil korvad, et-ik tö kulgoi? I et-ik tö muštkoi:19konz jagoin ned viž leibäd videletuhale mehele, äjak täut puzud supaloid tö kerazit?» «Kaks'toštkümne», hö sanuiba.20«A konz jagoin ned seičeme leibäd nelläletuhale? Äjak täut puzud supaloid tö siloi kerazit?» Hö sanuiba: «Seičeme.»21Iisus sanui heile: «Kutak tö et el'gekoi?»

Iisus tegeb tervheks sogedan Vifsaidas

22Hö tuliba Vifsaidaha. Sigä Iisusannoks todihe soged mez' i pakitihe kosketada händast.23Iisus oti sogedan kädes i vei händast külän taga. Sid' hän sül'gi mehen sil'mihe, pani käded hänen päle i küzui: «Näged-ik midä?»24Mez' kacui i sanui: «Minä nägen mehid — hö oma kuti pud, vaiše käveleba.»25Iisus pani udes käded mehen sil'mile, i käski hänele kacta. Hän tegihe ani tervheks i nägi kaiken hüvin.26Iisus oigenzi händast kodihe i sanui: «Ala mäne neche külähä, ala sanu nikenele küläs.»

MATK JERUSALIMHA 8:27—10:52

Petr sanub Iisusan Messiaks

(Matv. 16:13-20; Luk. 9:18-21)

27Iisus i hänen openikad läksiba külihe, kudambad oliba Filippan Kesarian ümbrištos. Matkas hän küzui openikoil: «Ken minä olen mehiden sil'miš?»28Hö sanuiba: «Ühted sanuba, miše sinä oled Joan Valatai, toižed — Ilja, koumanded sanuba, miše mitte-se Jumalan sanankandai.»29«Nu a kut tö?» — küzui Iisus. «Ken minä olen teiden sil'miš?» Petr sanui hänele: «Sinä oled Messia.»30Iisus käski heile, miše hö ei sanuiži hänen polhe nikenele.

Iisus sanub ičeze surman polhe

(Matv. 16:21-23; Luk. 9:22)

31Sid' Iisus zavodi starinoita openikoile, miše Mehen Poigale tarbiž äi mokitas. Rahvahan vanhembad, ülembaižed papid, käskištonopendajad käraudasoiš hänehe sel'gin, i händast surmitas, no koumandel päiväl hän eläbzub.32Hän pagiži necen polhe ani peitmata. Siloi Petr vei händast eriži i zavodi laida händast.33No Iisus kärauzihe, kacuhti openikoihe i sanui kovas Petrale: «Mäne sen tehe, soton! Sinä ed meleta kut Jumal, a meletad kut mez'!»

Iisus tomotab elämaha hänen mödhe

(Matv. 16:24-28; Luk. 9:23-27)

34Iisus kucui rahvast i ičeze openikoid i sanui heile: «Ku ken-ni tahtoib eläda minun mödhe, ka unohtagha ičtaze, otkaha ičeze rist i astkaha minunke.35Ved' ken tahtoib kaita ičeze henged, ka kadotab sen, no ken kadotab ičeze hengen minun tagut i hüvän vestin tagut, ka kaičeb sidä.36No midä ližad om mehele, ku hän sab ičeleze kaiken mirun, no kadotab ičeze hengen?37Miččel maksul mez' voib ostta ičeze hengen tagaze?38Ken huiktelese mindai i minun sanoid necen jumalatoman i grähkhižen sugupol'ven keskes, sidä Mehen Poig-ki huikteleškandese, konz hän tuleb Tataze hoštoteses pühiden angeloidenke.»


предыдущая глава Глава 8 следующая глава