Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MARKAN MÖDHE

Глава 7

Jumalan käsköd i tatoiden käsköd

(Matv. 15:1-9)

1Erased käskištonopendajad tuliba Jerusalimaspäi, i ühtes farisejidenke kogozihe Iisusannoks.2Konz hö homaičiba, miše erased hänen openikad söškanziba paganoil, pezmatomil käzil, ka hö lajiškanziba heid.3Ved' farisejad, kut i kaik evrejalaižed, eläba tatoiden käsköiden mödhe: hö ei sögoi nikonz pezmata käzid heiden uskondan käsköiden mödhe.4I konz hö tuleba bazaralpäi, ka hö ei sögoi čorskmata vet päle. Heil om äi toižid-ki käsköid, kudambiš hö pidäsoiš: jondastijoiden, savipadoiden, katliden i laučoiden pezemine heiden veron mödhe.

5Sid' farisejad i käskištonopendajad küzuiba Iisusal: «Mikš sinun openikad ei elägoi tatoiden käsköiden mödhe, i söba pezmatomil käzil?»6Hän sanui heile: «Tö, koiverdelijad! Oikti endusti teiden polhe Isaija. Ved' Jumal om sanunu Pühiš Kirjutusiš:
— Nece rahvaz pidäb mindai korktas arvos vaiše hulil,
no heiden südäin om edahan minuspäi.
7Tühjan hö kumardasoiš minei,
ku opendaba ičeze opendushe,
rahvahal tehtud käsköihe.

8Tö kärauzitoiš Jumalan käsköspäi i elät rahvahal tehtud käsköiden mödhe: tö pezet savipadad i jomastijad, i teget äi tošt-ki mugošt.»9I hän völ sanui: «Mahtat tö tehta tühjaks Jumalan käskön, miše voižit eläda ičetoi käsköiden mödhe!10Moisei om sanunu: ‘Ole hüvä ičeiž tatale i mamale’ i ‘Ken sanub pahad tatale i mamale, ka todeks händast tarbiž surmita’.11No tö sanut: Ken sanub ičeze tatale vai mamale: ‘Midä tö tahtoit minuspäi sada, ka se om «korvan», sen olen toivotanu Jumalale lahjaks’,12i tö et antkoi enamba hänele abutada ičeze tatale i mamale.13Muga tö eläden i opeten ezitatoiden käsköiden mödhe teget tühjaks Jumalan sanan. I äi tošt-ki tö teget, mugošt-žo.»

Mi tegeb mehen paganaks?

(Matv. 15:10-20)

14Iisus kucui kaiken rahvahan ičezennoks i sanui: «Kulgat kaik mindai i el'gekat.15Se, mi tuleb meheze irdalpäi, ei voi tehta händast paganaks, a se tegeb mehen paganaks, mi tuleb hänen südäimespäi irdale.16Kenel oma korvad kulda, ka se kulgaha!»

17Konz Iisus läksi rahvahan keskespäi i tuli kodihe, openikad pakičiba händast sel'genzoitta nene ozoitezsanad.18Hän sanui heile: «Olet-ik tö-ki mugoižed el'getomad? Et-ik voigoi el'geta, miše se, mi tuleb meheze irdalpäi, ei voi tehta händast paganaks?19Se ei mäne hänen südäimehe — se mäneb vacha, i sigäpäi irdale i sil kaik söm' puhtastase.»20I hän sanui völ: «Mi tuleb mehen südäimespäi irdale, se tegeb händast paganaks.21Ani mehen südäimespäi lähteba pahad meletused, verhan akanke magadamine, vedeluzelo, rikond,22vargastuz, ažlakuz', pahuz', manitelend, kebn elo, kadehsil'm, pahad sanad Jumalad vaste, ülendeluz, meletomuz'.23Kaik nece paha lähteb mehen südäimespäi i tegeb händast paganaks.»

Finikialaižen naižen uskond

(Matv. 15:21-28)

24Iisus läksi sigäpäi Tiran i Sidonan tahoze. Hän mäni ühthe pert'he i tahtoi olda tundmatoman, no ei voind jäda.25Hänen polhe kulišti üks' naine, kudamban tütres eli pagan heng, i naine tuli hänennoks i lanksi hänen jaugoihe.26Hän ei olend evrejalaine, a oli Sirian finikialaine. Hän pakičeškanzi Iisusad küksta pahan hengen hänen tütrespäi,27no Iisus sanui: «Anda ezmäi lapsile söda külläks. Ei ole hüvä otta lapsil leibäd i antta sidä koiraižile.»28Naine sanui: «Hüvä opendai, ved' koirad-ki voiba stolan al söda leibmuruid, kudambad lankteba lapsilpäi.»29Siloi Iisus sanui hänele: «Ku ninga sanuid, mäne. Paha heng om lähtnu sinun tütrespäi.»30Naine tuli kodihe i nägišti, miše paha heng oli lähtnu lapsespäi. Hän venui sijal.

Iisus tegeb tervheks kurdhon mehen

31Iisus läksi möst Tiran i Sidonan tahospäi i tuli Kümnen lidnan tahon kal't Galilejajärvele.32Sigä hänennoks todihe kurdiž mez', kudamb ei voind hüvin pagišta, i pakitihe, miše Iisus paniži käden mehen päle.33Iisus oti händast eriži rahvahaspäi, pani sormed hänen korvihe, sül'gi i kosketi hänen kel't.34Sid' hän kacuhti taivhaze, hengahti i sanui kurdhole: «Effafa», mi om «avaite».35Siloi mehen korvad avaižihe, i hänen kel' välleni, i hän pagižeškanzi hüvin.36Iisus ei käskend mehile sanuda neciš nikenele, no midä enamba hän ei käskend, sidä enamba hö saneliba vestid neciš kaikjal.37Kaik lujas čududelihe i saneliba: «Hüvin hän om kaiken tehnu. Kurdhoid hän tegeb kulijoikš, lamanoid — pagižijoikš.»


предыдущая глава Глава 7 следующая глава