Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MATVEJAN MÖDHE

Глава 28

Iisusan eläbzumine

(Mark. 16:1-10, 14-18; Luk. 24:1-12, 36-49; Joan. 20:1-10, 19-23; Ap.t. 1:6-8)

1Jäl'ghe sobatad, nedalin ezmäižel päiväl, homendezhämäräižes tuliba Magdalan Maria i se toine Maria kacmaha kaumad.2Ühtnägoi ma zavodi lujas säregata, sikš ku Ižandan angel laskihe taivhaspäi. Hän tuli kaumale, heiti kiven kauman verajaspäi i ištuihe sen päle.3Hän hošti kuti samalduz, i hänen sädod oliba vauktad kuti lumi.4Varjoičijad pöl'gästuiba händast muga, miše säreganziba i lanksiba maha kuti kollijad.5Angel sanui naižile: «Algat tö varaikoi! Minä tedan, miše tö ecit Iisusad, kudamb oli nagloitud ristha.6Händast ei ole tägä, hän om eläbzunu, muga kut iče sanui. Tulgat kacmaha, naku om sija, kus Ižand venui.7Mängat teramba sanumaha hänen openikoile: ‘Hän om eläbzunu kollijoišpäi. Hän mäneb edel teid Galilejaha, sigä tö nägištat händast.’ Necen minä tahtoin-ki teile sanuda.»8Naižed läksiba rigol kaumalpäi. Hö oliba pöl'gästusiš i ihastusiš ühtes, i hö tacihe vemha vestid Iisusan openikoile.

9Konz hö astuiba sanumaha hänen openikoile, ühtnägoi Iisus tuli heile vastha i sanui: «Tervhen elät!» Hö mäniba hänennoks, sebaziba hänen jaugad i kumarzihe hänele.10Siloi Iisus sanui heile: «Algat varaikoi! Mängat sanumaha minun vellile, miše heile tarbiž mända Galilejaha. Sigä hö nägištaba mindai.»

11Konz nene naižed oliba matkas, erased varjoičijad mäniba lidnaha i sanuiba ülembaižile papile kaiken, midä oli tehnus.12Siloi papid kogozihe rahvahan vanhembidenke paginale. Hö andoiba saldatoile äi rahad13i sanuiba: «Sanugat, miše hänen openikad tuliba sinna öl, konz tö magazit, i vargastiba händast.14I ku necen polhe kulištab manižand, ka mö tüništoitam händast i tegem muga, miše teil ei oliži hol't.»15Saldatad otiba rahad i tegiba muga, kut oli käsktud. Nene paginad leveniba evrejalaižiden keskes. I nügüd'-ki völ pagištas ninga.

Iisusan käsk openikoile

(Mark 16:15-18)

16Kaik üks'toštkümne openikad läksiba Galilejaha sille mägele, kuna Iisus käski mända.17Konz hö nägištiba händast, hö kumarzihe hänele, no erased ei usknugoi.18Iisus tuli heidennoks i pagižeškanzi heile muga:

«Minei om anttud kaik vald taivhas i man päl.19Mängat-žo i tehkat kaik rahvahad minun openikoikš: valatagat heid Tatan i Poigan i Pühän Hengen nimes20i opekat heid eläda kaikes muga, kut minä olen käsknu teile eläda.

I tekat, minä kaiken olen teidenke mirun lophusai.» Amin'.


предыдущая глава Глава 28 следующая глава