Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MATVEJAN MÖDHE

Глава 16

Iisusal pakitas znamad

(Mark. 8:11-13; Luk. 12:54-56)

1Iisusannoks tuli farisejid i saddukejid, kudambad tahtoiba händast kodvda i pakičiba ozutada znaman taivhaspäi.2No Iisus sanui heile: «Ehtal tö sanut: ‘Tuleb čoma sä, sikš ku taivaz ruskneb,’3i homendesel: ‘Tämbei tuleb hond sä, sikš ku taivaz om mustrusked i jügedoiš pil'viš.’ Tö, koiverdelijad! Taivast tö mahtat lugeda, a et mahtkoi el'geta aigan znamoid.4Nece paha i jumalatoi rahvaz pakičeb tundmuzznamad, no üksjaine znam, kudamban sille anttas, om Jumalan sanankandajan Jonan znam.» Hän jäti heid i läksi sigäpäi.

Varaikat farisejiden i saddukejiden opendust!

(Mark. 8:14-21)

5Openikad ehtatihe toižele randale, no hö oliba unohtanuded otta kerdale leibäd.6Iisus sanui heile: «Olgat herkhil. Varaikat farisejiden i saddukejiden muigotest.»7No hö vaiše pagižiba kesknezoi: «Mö em otnugoi leibäd.»8Iisus homaiči sen i sanui heile: «Tö vähäuskojad! Mihe tö pagižet siš, miše et otnugoi leibäd?9Et-ik tö völ-ki el'gekoi? Et muštkoi nenid vit leibäd, kudambid täudui videletuhale? I äjak puzud tö völ kerazit?10A nene seičeme leibäd, kudambid täudui nelläletuhale? Äjak puzuid tö kerazit?11Kut tö et el'gekoi, miše en sanund minä leibäs, konz pagižin: ‘Varaikat farisejiden i saddukejiden muigotest’?12Siloi hö el'genziba, miše hän ei käskend varaita leibän muigotest, a farisejiden i saddukejiden opendust.

Petr sanub Iisusan Hristosaks

(Mark. 8:27-30; Luk. 9:18-21)

13Tuldes Filippan Kesarian tahoze Iisus küzui openikoil: «Ken minä, Mehen Poig, olen mehiden sil'miš? »14Hö sanuiba: «Toižed sanuba, miše — Joan Valatai, toižed — Ilja, erased meletaba, miše — Jeremia vai mitte-ni toine Jumalan sanankandai.»15«Nu a kut tö?» — küzui Iisus. «Ken minä olen teiden sil'miš?»16Simon Petr sanui: «Sinä oled Messia, eläban Jumalan Poig.»17Iisus sanui hänele: «Ozav oled sinä, Simon, Jonan poig. Necidä ei sanund sinei liha da veri, vaiše minun Tat, kudamb om taivhas.18I minä sanun sinei: sinä oled Petr — kal'l', i necile kal'l'ole minä panen ičein uskondkundan, i surman valdkund ei voi püžuda vahvas sidä vasthapäi.19Minä andan sinei taivhan valdkundan avadimed. Midä sinä kel'däd man päl, se linneb kel'tüd taivhas, i mille sinä andad valdan man päl, sille linneb anttud vald taivhas.»20[Iisus] ei käskend ičeze openikoile siloi sanuda nikenele, miše hän om Iisus, Messia.

Iisus pagižeb ezmäižen kerdan ičeze surman polhe

(Mark. 8:31-33; Luk. 9:22)

21Siš aigaspäi Iisus zavodi pagišta openikoile, miše hänele tarbiž mända Jerusalimha i äi mokitas rahvahan vanhembiden, ülembaižiden papiden i käskištonopendajiden käziš. Händast surmitas, no koumandel päiväl hän eläbzub.

22Petr vei händast eriži i lajiškanzi: «Kaiče, Jumal! Se ei voi tehtas sinei, Ižand!»23No hän kärauzihe i sanui Petrale: «Mäne sen tehe, soton! Sinä tahtoid veda mindai grähkähä. Sinä ed meleta kut Jumal, a meletad kut mez'!»

Iisus tomotab eläda hänen mödhe

(Mark. 8:34-9:1; Luk. 9:23-27)

24Iisus sanui openikoile: «Ku ken-ni tahtoib eläda minun mödhe, ka unohtagha ičtaze, otkaha ičeze rist i astkaha minunke.25Ved' ken tahtoib kaita ičeze henged, ka kadotab sen, no ken kadotab ičeze hengen minun tagut, ka kaičeb sidä.26Midä ližad om mehele, ku hän sab ičeleze kaiken mirun, no kadotab ičeze hengen? Miččel maksul mez' voib ostta ičeze hengen tagaze?27Mehen Poig tuleb ičeze Tatan hoštoteses ičeze angeloidenke, i siloi hän maksab kaikuččele hänen tegoiden mödhe.28Todeks sanun teile: tägä seižujan rahvahan keskes oma mugoižed, ked ei kolgoi edel ku nägištaba, miše Mehen Poig tuleb kunigahan.»


предыдущая глава Глава 16 следующая глава