Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

АПОСТОЛ ПАВЕЛЛÖН ЕВРЕЙЯСЛЫ МÖДÖДÖМ ГИЖÖД

Глава 12

Видзöдöй Исус вылö

1Тi аддзанныд: миян гöгöр сы мында эскöм йылысь висьталысьыс! Сiдзкö, эновтам ставсö, мый сьöктöдö миянöс, да мыжсö, мый крукöдö миянöс. Кутам помöдз зумыда котöртны миянлы индöм туйöд2да видзöдны Исус вылö. Сiйö – миянлы эскöмсö Сетысьыс да тырвыйö эскöмас Вайöдысьыс. Локтана нимкодьлун понда Сiйö нуис крест вылын дойсö, нинöм туйö пуктiс лёкöдöмсö да пуксис Ен пуклöс веськыдладорö.3Сiдзкö, мöвпалöй Сы йылысь, кодi нуис сы мында лёкöдöм мыжа йöзсянь, медым энö жебмöй да ловнаныд энö усьöй.4Тi энö на вирöдз тышкасьöй мыжыслы паныд.5Тi дзикöдз вунöдöмныд Енсянь ышöдöмсö, öд Сiйö ышöдö тiянöс пиянöс моз:
– Пиöй менам! Господьсянь чирыштöмсö эн увтырт,
тэнö янöдiгöн ловнад эн усь.
6Кодi Енмыслы муса, сiйöс чирыштö,
кодöс пи туйö пуктö, сiйöс нöйтö.
7Тi кö сибöданныд Енсянь чирыштöмсö, сiдзкö, Енмыс лыддьö тiянöс Аслас пиянöн. Сюрас-ö сэтшöм пи, кодöс эськö батьыс эз чирыштлы?8Тiянöс кö эз чирыштлыны мукöд челядьöс моз, сiдзкö, тi бокысаяс, абу ас ныв-пи.9Мувывса батьяс миянöс ставнымöс чирыштлiсны, но ми пыдди пуктiм найöс. Сiдзкö, кымын пöв ёнджыка на колö кывзысьны енэжвыв Батьлысь, медым вермим овны?10Мувывса батьяс чирыштлiсны миянöс ас кöсйöм сертиныс регыдик кад кежлö, а Енмыс чирыштö миянöс бур вылö, медым вöлiм Сы кодь вежаöсь.11Дерт, быдпöлöс чирыштöм вайö шогсьöм, а оз нимкодьлун. Но бöрыннас татшöм чирыштöмыс вайö мортлы бур вотöс: лöньлун да веськыдлун.

12Сiдзкö, ёнмöдöй лигышмунöм кинытö да жебмöм кокнытö!13Ветлöй шыльыд туйöд, медым чотысь кокныд эз музгыльтчы, а бурдiс.

Туйдöдöм-öлöдöм

14Тöждысьöй быдöнкöд овны лöня, лоöй вежаöсь, öд вежалунтöг некод оз аддзы Господьöс.15Видзчысьöй, мед тiян пöвстысь некод эз вошты Енлысь буралöмсö. Некутшöм курыд вуж мед оз вужъясь тiян пöвстö, оз вай тiянлы лёксö да оз пежав некодöс.16Тiян пöвстын мед оз ло ни öти кырсалысь да Исав моз Енсьыс кежысь. Öти шыд тасьтi вылö сiйö вежис ассьыс медводдза чужысьлысь нимсö.17Тi öд тöданныд, мый бöрыннас Исав ёна корис батьсяньыс бурсиöмсö, но сылысь корöмсö вöлi öтдортöма. Исав бöрдöмöн корис та йылысь, но эз нин вермы вежны батьыслысь мöвпъяссö.

18Тi матыстчинныд энö мувывса ыпъялысь керöс дiнö, паныдасинныд энö бушковкöд да сап пемыдыскöд,19локтiнныд энö труба шы улö да гора сёрни шы улö. Тайö шысö кылöм бöрын йöзыс корисны Енсö, медым дугдiс накöд сёрнитны.20Öд найö эз вермыны кывзыны татшöм тшöктöмсö: «Весиг пемöс кö инмöдчас тайö керöсас, сiйöс лоö виöма изъясöн либö ньöвйöн».21Тайö аддзывлöмторйыс вöлi сэтшöм повзьöдана, весиг ачыс Мöисей шуис: «Менö дзöрöдö полöмöйла».

22Мöдарö, тi матыстчинныд Сион керöс дiнö да ловъя Енлöн карыс, енэжвыв Ерусалим, дiнö. Тi локтiнныд лыдтöм-тшöттöм анделъяс дiнö23да гажöдчысь йöз чукöр дiнö. Найö – Енлöн медводдза чужысьяс, налысь нимъяссö гижöма енэжас. Тi матыстчинныд став йöзсö мыждысь Ен дiнö да тыр-бурас воöм веськыда олысьяслöн ловъяс дiнö.24Тi матыстчинныд Выль Йитöдсö Кöрталысь Исус дiнö да Сылöн сöстöммöдысь Вир дiнö. Сылöн Вирыс бурджыксö висьталö Авельлöн вирыс дорысь.

25Видзчысьöй, медым энö бергöдчöй тiянлы Висьталысьысь! Енмыс сёрнитiс му вылас Израиль войтыркöд, но найö бергöдчисны Енсьыс. Та вöсна найöс вöлi мыждöма. Сiдзкö, миянöс ёнджыка на лоö мыждöма, огö кö кывзöй енэжсянь Висьталысьöс.26Сэки Енлöн гора сёрниыс вöрзьöдлiс мусö, но öнi Сiйö кöсйысис:
– Нöшта öтчыдысь вöрзьöда мусö,
ог сöмын мусö, вöрзьöда тшöтш енэжсö.
27"Нöшта öтчыдысь" шуöмыс висьталö, мый став вöчöмторсьыс вöрзянаыс бырас, коляс сöмын вöрзьывтöмыс.28Миянлы сетöма вöрзьывтöм Юраланiн. Сiдзкö, аттьöалам Енсö да кесъялам Сылы шогмана ногöн, Сыысь полöмöн да вежавидзöмöн.29Öд миян Енным – ставсö сотысь би.


*а 12:20 ньöв – стрела

предыдущая глава Глава 12 следующая глава