Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

АПОСТОЛ ПАВЕЛЛÖН ТИТЛЫ МÖДÖДÖМ ГИЖÖД

Глава 1

1Гижö Павел, Енлöн кесйöг да Исус Кристослöн апостол. Менö мöдöдöма, мед отсавны Енлöн бöрйöмаяслы эскыны да тöдны збыльсö, медым эськö найö вермисны овны вежавидзöмöн2да помтöм олöм вылö лачаöн. Помтöм олöмсö Ен кöсйысис му пуксьытöдзыс на, и Ассьыс кывсö Сiйö оз веж.3Ас кадö Сiйö сетiс тöдны кывсö бурвисьталöм пыр, та вылö менö и сувтöдiс. Тайö вöлi Ен Мездысьнымлöн тшöктöм.4Чолöмала тэнö, Тит. Öтувъя эскöманым тэ меным збыльысь пи кодь. Бурсетöм, буралöм да лöнь олöм тэныд Ен Батьсянь да миян Мездысь Исус Кристос Господьсянь.

Титлы тшöктöм

5Ме коли тэнö Критö, мед тэ эштöдiн сэнi помавтöмторсö да быд карын индiн вичкоса юрнуöдысьясöс, кыдзи тай ме тэныд тшöктылi.6Юрнуöдысь мед вöлi бур оласнога, öти гöтыра, ныв-пиыс мед эскисны, быдторйын кывзысисны да лэдзчысьöмöн эз овны, на йылысь мед эз кыв лёк сёрни.7Вичкоса веськöдлысьöн вермö лоны сöмын бур оласнога морт, öд сылы сетöма вöчны Енлысь удж. Мед сiйö эз вöв асныра, эз вöв дöзмысь, эз ю, эз усьлась мукöд вылö, аслыс эз курав,8ветлысь-мунысьöс мед сибöдiс, бурсö радейтiс, вöлi сюсь вежöра, быдторйын веськыд, вежавидзысь да кужис асьсö кутны.9Сiйö мед вöлi зумыда кутчысьöма велöдöмыслöн збыль кывъясö, кужис веськыд велöдöмнас туйдöдны мукöдöс да вермис янöдны паныд мунысьöс.

10Öд унаöн аснырасьöны, ковтöмсö сёрнитöны да мукöдсö пöрйöдлöны, и унджыкыс найö вундыштчöмаяс пöвстысь.11Татшöмъясыслысь колö тупкыны вомсö. Яндысьтöм горшлунныс вöсна найö асланыс велöдöмöн шöйöвоштöны дзонь керкаяс, мыйö оз ков велöдöны.12Налöн асланыс гижысьыс весиг шулöма:
– Критсаяс – пöръясьысьяс,
скöр понъяс,
горш кöинъяс да дыш руньöяс.
13Веськыда шуöма. Та вöсна чорыда янöд татшöм йöзсö, медым налöн эскöмыс вöлi веськыд.14Найö мед оз кывзыны юдейяслысь мойдъяссö да йöзлысь ас лöсьöдöм тшöктöмъяссö. Татшöм йöзыс öд кежöмаöсь збыльсьыс.15Сöстöмлы ставыс сöстöм, а пежасьöмалы да эскытöмлы нинöм абу сöстöм. Налöн пежасьöма вежöрыс, весиг сьöлöмыс.16Найö шуöны, тöдам пö Енсö, но уджыс налöн мöдтор йылысь висьталö. Найö мустöмöсь, кывзысьтöмöсь и бурсö вöчны оз сяммыны.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава