Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

АПОСТОЛ ПАВЕЛЛÖН ТИМОФЕЙЛЫ МЕДВОДДЗА МÖДÖДÖМ ГИЖÖД

Глава 5

1Пöрысьясöс чорыда эн öлöд, туйдöд найöс батьтö моз, томджыкъясöс – воктö моз.2Олöма аньясöс туйдöд мамтö моз, томджыкъясöс велöд сöстöм сьöлöмöн чойтö моз.

Дöваяс йылысь

3Тöждысь öткöн олысь дöваяс вöсна.4Эм кö дöвалöн ныв-пи либö налöн ныв-пи, найö мед вежавидзöмöн тöждысясны гортсаыс вöсна да бурöн мынтысясны бать-мамыслы да пöль-пöчыслы. Öд тайö шогмö Енмыслы.5Дзик öткöн олысь дöва лача кутö Ен вылö да лун и вой кевмысьö Енмыслы.6А лышкыда олысь – ловъявывсьыс кулöма.7Туйдöд тадзи дöваясöс, медым найö олiсны сöстöма.8Кодi оз тöждысь матыссаыс вöсна, торйöн нин гортсаыс вöсна, сiйö эновтöма эскöмсö да эскытöм дорысь лёкджык на.

9Дöва лыдö позьö пыртны сöмын квайтымын арöсаöс да сыысь ыджыдджык арлыда аньöс, вöлöма кö сiйö öтчыдысь верöс сайын,10да тöдöны сiйöс бур уджъясыс серти: бур ногöн быдтöма-велöдöма ныв-писö, сибöдöма ветлысь-мунысьöс, мыськалöма вежа войтырлысь кокнысö, отсалöма сьöкыдалысьяслы да вöчöма быд бурсö.11Томджыкъясöс эн пырт дöваяс лыдö. Кор найö сетчöны ыштöмас, сэки ылыстчöны Кристосысь да тэрмасьöны петны верöс сайö.12Найö мыжмöны, öд найö öтдортчöны эскöмысь.13Керкаысь керкаö ветлiгöн найö весьшöрö кад коллялöны, суклясьöны, быдлаö сюйсьöны да паськöдöны ковтöм сёрнияс.14Та вöсна кöсъя, медым том дöваяс петiсны верöс сайö, кага чужтiсны да тöждысисны гортныс вöсна. Сэки найö оз сетны помкасö паныд мунысьяслы омöльтны эскысьясöс.15Öд кодсюрö кежисны веськыд туй вывсьыс да мунöны сöтана бöрся.16Эскысьлöн кö матыссаяс пöвстас эм дöва, сылы колö тöждысьны дöваыс вöсна, оз ков Вичкосö сьöктöдны. Сэки Вичкоыс вермас тöждысьны збыль дöваяс вöсна.

Вичкоса юрнуöдысьяс

17Вичкоса юрнуöдысьясöс, кодъяс бура уджалöны, колö вылö донъявны, торйöн нин Ен Кыв висьталысьясöс да велöдысьясöс. Налы колö бура мынтысьны.18Öд Гижöдыс висьталö: «Вартысь öшлысь вомсö эн тупкы» и «Уджалысьлы колö мынтыны уджыс серти».19Вичкоса юрнуöдысьöс кö мыждöны мыйыськö, тайö мыждöмсö эн кывзы, оз кö сiйöс вынсьöдны кык-куим аддзылысь-висьталысь.20Мыж вöчысьöс янöд ставныс водзын, медым мукöдыс тшöтш полiсны мыжсö вöчны.21Кора тэнö Ен водзын, Господь Исус Кристос водзын да бöрйöм анделъяс водзын: кутчысь тайö туйдöдöмъясас. Нинöм эн вöч ассяньыд, чужöм вылö видзöдöмöн.22Эн тэрмась ки пуктывны кодкö вылö, медым эн мыжмы сылöн мыж вöчöм вöсна. Видз асьтö сöстöма.

23Гырк висьöмыд да тшöкыда нёрпалöмыд вöсна ваысь öтдор юышт тшöтш винатор.

24Öтияслöн мыжыс тыдалö, и найöс мыждöны нин. Мöдъяслöн мыжыс воссяс бöрыннас.25Бур уджъясыд тшöтш тыдалöны, а оз на кö, бöрыннас воссясны.


*а 5:23 гырк – желудок

предыдущая глава Глава 5 следующая глава