Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

АПОСТОЛ ПАВЕЛЛÖН ЕФЕСÖ МÖДÖДÖМ ГИЖÖД

Глава 4

Эскысьяслöн öтувъялун

1Ме, Господьлы кесъялöм вöсна дзескыдiнын пукалысь, кора тiянöс: олöй сiдзи, кыдзи колö овны Енлöн корöмаяслы.2Пыр лоöй мелiöсь, рамöсь, терпитöмöн да мусапырысь бурö пуктöй öта-мöднытö.3Зiльöй видзны Ловсянь сетöм öтувъялуннытö да тiянöс йитысь лöньлуннытö.4Вир-яйыс öти, Лолыс öти, лачаыс, кытчö тiянöс корöма, тшöтш öти.5
Господьыс öти, эскöмыс öти, и пыртчöмыс öти.
6Енмыс öти, Сiйö быдöнлы Бать.
Сiйö веськöдлö ставнас,
уджалö ставыс пыр
да олö ставным пытшкын.

7Кристос Ас кöсйöм сертиыс миянлы быдöнлы лышкыда козьналiс бурсетöмсö.8Öд Гижöдыс висьталö:
– Сiйö кыпöдчис вылiсьыс-вылö,
босьтiс Аскöдыс кöрталöмаясöс,
йöзлы сеталiс козинъяс.

9Мый лоö "кыпöдчöмыс"? Оз-ö сiйö, мый водзынджык Сiйö лэччылiс му пыдöсöдзыс.10А лэччылiс кö, сiдзкö, кыпöдчис став енэжсьыс вылö, медым тыртны Аснас ставсö.11Öтиясöс Сiйö сувтöдiс апостолъясöн, мöдъясöс – пророкъясöн, коймöдъясöс – буръюöртысьясöн, нёльöдъясöс – вичкоса веськöдлысьясöн, витöдъясöс – велöдысьясöн,12медым дасьтыны вежа войтырöс кесъявны да сöвмöдны Кристослысь Вир-яйсö.13Сэки ми ставным воам öти эскöмö, кутам тöдны Ен Пиöс, быдмам да воöдчам Кристослöн тыр арлыдöдз да Сылöн тырвыйöлунöдз.14Сiдзкö, миянлы оз нин ков ылавны кагаяс моз быдпöлöс тöвйыв велöдöмö. Öд татшöм велöдöмыс петö наян да ылöдчысь йöзсянь.15Мöдарö, збыляс да муслунас кутчысьöмöн, кутам пыр быдмыны да воöдчыны Кристосöдз, öд Сiйö – юрыс.16Сiйö йитö вир-яйлысь став юкöнсö öтиö, тадзи артмö öти вир-яй. Юкöнъясыс топыда йитчöмаöсь öта-мöдныскöд, и быд юкöн вöчö ассьыс удж. Тадзи муслуныс отсöгöн ставнас вир-яйыс быдмö-сöвмö.

Важ да выль оласног

17Та вöсна, ме ёна кора тiянöс Господь нимöн: водзö энö нин олöй ентöдтöмъяс моз. Налöн мöвпъясыс ковтöмöсь,18вежöрныс пемдöма, найö ылынöсь Ен нога олöмсьыс, öд налöн чорзьöма сьöлöмныс, да Енсö найö оз тöдны.19Найö воштöмаöсь яндзимнысö, лэдзчысьöмаöсь олöмсьыс да быдпöлöс пежсö вöчöны пöтлытöг.20Но тiянöс эз тадзи велöдны Кристос йылысь, медым тi олiнныд татшöм ногöн.21Тi кывлiнныд Сы йылысь, тiянöс велöдiсны сiйö збыльыс серти, мый эм Исусын.22Тiянöс велöдiсны: эновтöй важ оласногтö да ыштана лёк кöсйöмъястö, öд найö тшыкöдöны тiянöс.23Выльмöдчöй ловнаныд да вежöрнаныд.24Вежсьöй Ен нога выль мортö, кутчысьöй збыляс, веськыдлунас да вежалунас.

Кристоскöд выль олöм

25Сiдзкö, дугдöй пöръясьнытö да сёрнитöй öта-мöдныдкöд веськыда, öд ми – öта-мöдлы юкöнъяс.26Скöралiганыд энö мыжмöй: бурасьöй öта-мöдныдкöд шондi пуксьытöдзыс на.27Энö сетöй омöльыслы кутчысянiн.28Гусясьысь – водзö эн гусясь. Бурджык, уджав да вöч аслад киöн коланасö, медым вермин чуктöдны сэтысь корысьяслы.29Некутшöм пеж кыв мед оз пет тiян вомысь, а сöмын бурыс. Öд тайö ёнмöдö йöзыслысь эскöмсö да вайö налы нимкодьлун.30Энö шогöдöй Ен Вежа Лолöс, кодöн пасйöма тiянöс мездана лун кежлö.31Пыр кежлö öвсьöй дöзмöмысь, лёксьöм-скöралöмысь, зыксьöм-суклясьöмысь да быдсяма лёк вöчöмысь.32Öта-мöдныд дiнö лоöй бур сьöлöмаöсь да мелiöсь. Енмыс Кристос пыр прöститiс тiянöс, сiдзкö, тi тшöтш прöститöй öта-мöднытö.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава