Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

Апостолъяслöн уджъяс

Глава 5

Ананий да Сапфира

1Ананий нима морт Сапфира гöтырыскöд вузалiс овмöссö.2Босьтöм сьöмсьыс Ананий мыйтакö торйöдiс аслыс, гöтырыс тшöтш тöдiс та йылысь. Коляссö Ананий вайис апостолъяслы.3Петыр шуис сылы: «Ананий, мыйла тэ лэдзин сöтанаыслы ыджыдавны сьöлöмад? Вузалöм муыдлысь донсö дзебöмнад тэ пöръялiн Вежа Лолöс.4Эз öмöй ас киад вöв овмöсыд да босьтöм сьöмыд? Мыйла тэ лэдзин тайö лёк уджсö сьöлöмад? Тэ эн мортöс пöръяв, тэ пöръялiн Енмöс».5Тайöс кылöм бöрын Ананий усис да сылöн лолыс петiс. Та йылысь кывлысьясöс ставнысö ыджыд полöм босьтiс.6Том йöз пасьтöдiсны Ананийöс дзебан паськöмöн, сэсся петкöдiсны да гуалiсны сiйöс.

7Час куим мысти локтiс Ананийлöн гöтырыс, дерт, лоöмтор йывсьыс сiйö нинöм эз тöд.8Петыр юалiс сылысь: «Висьтав меным, та донысь-ö мутö вузалiнныд?» Сiйö шуис: «Та донысь».9Петыр шуис: «Мыйла нö сёрнитчöмныд пöрйöдлыны Господьлысь Ловсö? Кылан-ö öдзöс сайысь кок шыяссö? Тэнсьыд верöстö гуалысьяс локтöны, öнi тэнö тшöтш петкöдасны».10Дзик пыр Сапфира усис Петыр кок дорö да сылöн лолыс петiс. Пырысьяс аддзисны сiйöс кулöмаöн, сэки петкöдiсны да гуалiсны сiйöс верöсыскöд орччöн.11Ыджыд полöм босьтiс став эскысьясöс да быдöнöс, кодi та йылысь кывлiс.

Апостолъяс вöчöны шензьöданаторъяс

12Уна шензьöданатор индысьпасъясöн вöчисны апостолъяс йöз пöвстын. Эскысьяс öти сьöлöмöн чукöртчывлiсны Соломон йöрö.13Йöзыс полiсны öтувтчыны накöд, но ошкисны найöс.14Тадзи Господьлы эскысьяслöн лыдыс пыр содiс, на пöвстын вöлiны айулов и аньяс.15Йöзыс петкöдлiсны висьысьясöс вольпасьнас ывлаö да водтöдавлiсны туй бокö, медым мунiгас Петырлöн вуджöрыс веськалiс на вылö.16Уна йöз волiс Ерусалимö матiгöгöр каръясысь. Найö вайöдлiсны висьысьясöс да пеж лолöн кутöмаясöс. И ставныс найö бурдiсны.

Апостолъясöс босьтöм

17Аркирейлöн да сы дор сулалысь саддукейяслöн чужис ыджыд лöглун апостолъяс дiнö.18Найö босьтiсны апостолъясöс да йöртiсны дзескыдiнö.19Войнас Господьлöн андел восьтiс дзескыдiнысь öдзöсъяссö да петкöдiс найöс сэтысь. Сiйö шуис налы:20«Мунöй крамö да висьталöй йöзыслы тайö выль олöм йывсьыс ставсö».21Апостолъяс кывзысисны да асывводзнас мунiсны крамö, сэнi пондiсны велöдны.

Сiйö кадас аркирей аслас йöзкöд корис веськöдлан котыр да Израиль войтырлысь пöрысьясöс, сэсся найö тшöктiсны вайöдны дзескыдiнысь апостолъясöс.22Дзескыдiнö воöм мысти мöдöдöмаяс эз аддзыны найöс. Найö бöр локтiсны да юöртiсны:23«Ми асланым синмöм аддзылiм, дзескыдiнсö вöлi бура йигналöма, и öдзöс водзас сулалiсны видзысьяс. Но кор ми восьтiм, некодöс эгö аддзöй сэтысь».24Тайöс кылöмысь крам видзысьяслöн веськöдлысь да аркирейяс шай-паймунiсны, кыдзи пö тайö вермис лоны.25Сэки локтiс öти морт да висьталiс, дзескыдiнö йöртöмаясыд пö крамынöсь, йöзсö велöдöны.26Крам видзысьяслöн веськöдлысь мунiс аслас йöзкöд да вайöдiс апостолъясöс. Но найöс эз вöрöдны, йöзсьыс полiсны, öд найöс асьнысö вермисны изъявны.

27Апостолъясöс вайöдiсны да сувтöдiсны веськöдлан котыр водзö. Аркирей юалiс налысь:28«Ми öмöй эгö чорыда öлöдлöй тiянöс тайö нимнас велöдöмысь? Став Ерусалимсö шызьöдiнныд асланыд велöдöмöн, нöшта миянöс мыжданныд сiйö Мортсö виöмысь».29Петыр да мукöд апостолъяс вочавидзисны: «Мортыслы ёнджыка колö кывзыны Енмöс, а оз мортöс.30Миян батьяслöн Ен ловзьöдiс Исусöс, кодöс тi öшöдiнныд пу вылö да виинныд.31Ен пуксьöдiс Сiйöс Аслас веськыдладорö Юрнуöдысьöн да Мездысьöн, медым Израиль вермис бергöдчыны мыжъяссьыс да босьтны прöститöмсö.32Ми тöдам тайöс, та вöсна и висьталам. Висьталö та йылысь тшöтш Вежа Лов, кодöс Енмыс сетö Сылысь кывзысьысьяслы».

33Тайöс кылöм бöрын став веськöдлан котырыс пузис скöрысла, найö дасьöсь вöлiны вины апостолъясöс.34Сэки сувтiс веськöдлан котырысь Гамалиил нима фарисей, Индöдö велöдысь, кодöс пыдди пуктiсны став йöзыс. Сiйö тшöктiс кад кежлö петкöдны сэтысь апостолъясöс.35Сэсся шуис веськöдлан котырлы: «Израиль войтыр! Энö тэрмасьöй тайö йöзыскöд мыйкö вöчны.36Та водзвылын, эз на ёна важöн, кыпöдчылiс Февдас, асьсö сiйö зэв ыджыдöн лыддис. Сы бöрся мунiс нёльсё гöгöр морт. Но сiйöс виöм бöрын сы бöрся мунысьяс ставныс разалiсны-вошисны.37Та бöрти вöлi йöз лыд пасъялöм, буретш сэки кыпöдчис Галилеяысь Иуда. Ас бöрсяыс сiйö бура уна йöзöс кыскис. Но сiйö кулiс, и сы бöрся мунысьяс ставныс разалiсны.38Öнi кöсъя шуны тiянлы: öвсьöй тайö йöзсьыс, лэдзöй найöс. Мортсянь кö тайö уджыс, сiйö киссяс,39а Енсянь кö, тi онö вермöй кисьтнысö. Видзчысьöй, мед энö лоöй Енлы паныд мунысьясöн».

40Веськöдлан котыр кывзысис Гамалииллысь. Сэки корисны апостолъясöс да чорыда öлöдiсны, медым эз висьтавлыны Исус йылысь, сэсся нöйтöм бöрын лэдзисны найöс.41Веськöдлан котыр дорысь апостолъяс мунiсны долыдпырысь, öд Господь Исуслöн ним вöсна найö шогмисны увтыртöм туйö.42Быд лун крамын да гортъясаныс найö велöдiсны да висьтавлiсны Исус Кристос йылысь Бур Юöр.


*а 5:14 айулов – мужчины

предыдущая глава Глава 5 следующая глава