Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

МАРК СЕРТИ БУР ЮÖР

Глава 4

Кöдзысь йылысь велöданвисьт

(Мт. 13:1-9; Лк. 8:4-8)

1Исус бара велöдiс ты дорын. Сы дiнö чукöртчис зэв уна йöз, Сылы весиг ковмис пуксьыны пыжö. Пыжыс сулалiс ва вылын, а йöзыс – вадорас.

2Исус висьталiс налы уна велöданвисьт:3«Кывзöй. Морт кöдзны петас.4Кöдзигас кымынкö кöйдыс усяс туй бокö. Сэтчö воасны лэбачьяс да кокаласны.5Кымынкö кöйдыс усяс изъяинö. Этша муыс вöсна ляпкыдiнад найö öдйö чужасны.6Петас шондi, пöжны пондас, и омöль вужъя петасыд косьмас.7Кымынкö кöйдыс усяс лежнöг пöвстö. Быдмигас лежнöгыс пöдтас петассö, и сiйö оз вай тусьсö.8Мукöд кöйдысыс усяс бур муö. Петас, быдмас да ваяс уна тусь: öтияс – комын пöв, мöдъяс – квайтымын пöв, коймöдъяс – сё пöв».9Сэсся Исус шуис: «Кодлöн эм пель, мед кылö!»

Мыйла велöданвисьтыс колö?

(Мт. 13:10-17; Лк. 8:9-10)

10Ас кежаныс кольöм бöрын дас кыкыс мукöд велöдчысьыскöд пондiсны юасьны Исуслысь велöданвисьт йылысь.11Исус шуис: «Тiянлы сетöма тöдны Ен Юралöмлысь гусяторъяссö, а мукöдыс кылöны та йылысь сöмын велöданвисьтъясысь.12
– Найö видзöдöны, аддзöны – да оз казявны,
кывзöны, кылöны – да оз гöгöрвоны.
Оз бергöдчыны Енланьö,
и налысь мыжъяссö оз ло прöститöма».

Кöдзысь йылысь висьтсö гöгöрвоöдöм

(Мт. 13:18-23; Лк. 8:11-15)

13Исус шуис налы: «Энö öмöй гöгöрвоöй тайö велöданвисьтсö? Кыдзи нö мукöд велöданвисьтсö гöгöрвоанныд?14Кöдзысь Ен Кыв кöдзö.15Туй бокö усьöм кöйдыс петкöдлö: мортыс кылö Кывсö, но дзик пыр локтö сöтана да гусялö сьöлöмас кöдзöм Кывсö.16Изъяинö усьöм кöйдысыс петкöдлö: мортыс кылö Кывсö да дзик пыр долыдпырысь босьтö сiйöс сьöлöмас,17но вужъясьтöмысла оз дыр эскы, Ен Кыв вöсна дзескöдiгöн-вöтлiгöн сiйö эновтчö эскöмсьыс.18Лежнöг пöвстö усьöм кöйдысыс петкöдлö: мортыс кылö Кывсö,19но быдлунъя тöждыс, озырмыны ыштöмыс да мукöд кöсйöмыс пöдтö кöдзöм Кывсö, и сiйö оз вай вотöссö.20Бур муö кöдзöм кöйдысыс петкöдлö: мортыс кылö Кывсö, босьтö сiйöс сьöлöмас да вайö вотöс: öтияс – комын пöв, мöдъяс – квайтымын пöв, коймöдъяс – сё пöв».

Югдöдантор йылысь велöданвисьт

(Лк. 8:16-18)

21Исус висьталiс: «Öзтöм битö öмöй пыртлöны керкаö, мед доз улö пуктыны либö лабич улö сувтöдны? Оз öмöй сiйöс бикок вылö пуктыны?22Став гусяыс воссяс да став дзебöмаыс йöзасяс.23Кодлöн эм пель, мед кылö!»

24Исус шуис: «Тöд выланыд босьтöй, мый кыланныд. Асланыд мурталöм серти тiянлы мурталасны, нöшта содтасны на тiянлы, кывзысьяслы.25Кодлöн эм, сылы сетасны. Кодлöн абу, сылысь бöръясö босьтасны».

Нянь быдмöм йылысь велöданвисьт

26Исус шуис: «Енлöн Юралöмыс татшöм. Морт кöдзö кöйдыс муö.27Войсö сiйö узьö, лунсö олö, а кутшöм ногöн няньыс чужö-быдмö, оз тöд.28Муыс ачыс быдтö: медводз петö веж турун, сэсся сiйö шептасьö, а сэсся нин шепъясас артмöны тусьяс.29Кор няньыс воас, дзик пыр сiйö мöдöдö вундысьясöс, öд вундан кадыс воис».

Горчица тусь йылысь велöданвисьт

(Мт. 13:31-34, Лк. 13:18-19)

30Исус шуис: «Мыйкöд öткодялам Енлысь Юралöмсö? Кутшöм велöданвисьтöн петкöдлам сiйöс?31Сiйö муö кöдзöм горчица тусь кодь. Став кöйдыссьыс сiйö медпосни.32Кöдзöм бöрас быдмö да став пуктассьыс ыджыд лоö, весиг енэжвыв лэбачьяс вермöны поздысьны гырысь вожъясыслöн вуджöр улö».

33Уна татшöм велöданвисьтöн Исус юöртiс налы Енлысь Кывсö, мыйта найö вермисны гöгöрвоны.34Велöданвисьтъястöг эз сёрнитлы йöзыскöд, а велöдчысьясыслы ас кежаныс гöгöрвоöдлiс ставсö.

Тöвныр лöньöдöм

(Мт. 8:23-27; Лк. 8:22-25)

35Сiйö лунö, рытнас, Исус шуис велöдчысьясыслы: «Вуджамöй ты мöдлапöлö».36Найö колисны йöзсö, асьныс пуксисны пыжö Исус дiнö. Накöд вöлiны тшöтш мукöд пыжаяс.37Кыптiс ыджыд тöвныр, ёна гызис, да пыжыс кутiс тырны ванас.38Юрлöс вылö нёровтчöмöн Исус узис пыж бöжас. Сiйöс садьмöдiсны да шуисны: «Велöдысь! Тэныд öмöй веськодь, мый ми вöям?»39Исус чеччис, öлöдiс тöвсö да тшöктiс ваыслы: «Ланьт, лöнь!» Тöлыс ланьтiс, и вöвлытöм чöв-лöнь пуксис.40Исус шуис велöдчысьясыслы: «Мыйла тi сэтшöм полысьöсь? Кöнi тiян эскöмныд?»41Найö ыджыд полöмöн тырисны, öта-мöдныслысь пондiсны юасьны: «Кодi Сiйö? Весиг тöлыс да ваыс кывзысьö Сылысь».


предыдущая глава Глава 4 следующая глава