Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

БУР ЮÖР МАРК СЬÖРТI

7 ЮКÖМ

Енлöн да отирлöн тшöктöммез

1Öксисö Исусыс дынö парисейез да Ерусалимись Енлöн гижöтö велöтiссез.2Нiя казялiсö, кыдз сылöн мукöд велöтчиссес сёйöны няньсö мисьтöм киэзöн.3Эд парисейес, кыдз быдöс еврейес, видзöны пöриссеслiсь велöтöм: оз сёйö мисьтöм киэзöн4да вузасянiнiсь локтöм бöрын оз сёйö миссьытöг. Нiя видзöны уна мöдiк велöтöм: кыдз миссьöтны бекöр-пань.5Парисейес да Енлöн гижöтö велöтiссес юалiсö Исусыслiсь: «Мыля тэнат велöтчиссет оз олö пöриссеслöн велöтöм сьöртi да сёйöны няньсö мисьтöм киэзöн?»6Сiя горöтчис нылö: «Тiян йылiсь, бöбöтчиссес йылiсь, бура висьталiс Есай Енлöн гижöтын: – Этна отирыс пыдди пуктöны менö öманыс, а нылöн сьöлöмныс ме дынсянь ылын.7Весь нiя копыртчöны меным, кöр велöтöны отирöн лöсьöтöм тшöктöммезö.8Тiйö колит Енлiсь тшöктöмсö да видзсят морт велöтöм бердын».9Исусыс висьталiс нылö: «Тiйö шыблялöмöн вештат бокö Енлiсь тшöктöмсö, мед овны пöрись отир велöтöм сьöртi.10Эд Мосей висьталiс: «Пыдди пукты ассит ай-мамтö» да «Кин умöля баитö ай-мам йылiсь, мед вийöмöн кулö».11Мыйö тiйö велöтат? Сылö, кин висьталас ай-мамлö: «Сiя, кöдö тiйö видзчисят месянь, – Енлö козин»,12тiйö од лэдзö нем керны сы ай-мам понда.13Асланыт велöтöмöн тi вештат Енлiсь кывсö. Уна мöдiкö сэтшöмсö керат».

Мортöс тшыкöтöм йылiсь

14Исусыс бöра корис быдöс отирсö да шуис нылö: «Кывзö менö быдöнныт да вежöртö.15Мый пырö мортыс пытшкö, оз тшыкöт сiйö. Мый петö сы пытшкись, тшыкöтö мортсö.16Кинлöн эмöсь пеллес кывны, ась кылö!».17Кöр отир дынсянь Исусыс пырис керкуö, велöтчиссес юалiсö сы велöтöм йылiсь.18Сiя висьталiс нылö: «Сiдз и тiйö нем од вежöртö! Нельки юраныт оз пыр, эд морт пытшкö пырöмыс оз вермы тшыкöтны сiйö?19Сёяныс оз пыр сы сьöлöмö, пырö кынöмас да петö бöр». Сiйöн Исусыс висьталiс, эд быдöс сёяныс сöстöм.20Одзлань сiя висьталiс: «Мый петö мортыс пытшкись, тшыкöтö мортсö.21Мортыс пытшкись, сы сьöлöмись, петöны лёк кöсйöммез:22гöтрасьтöг öтлаын олöм, гусясьöм, вийöм, гозъя коласын бöбöтлöм, горшасьöм, умöльö керöм, ылöтчöм, лöг, вежаалöм, лёкöтöм, асьтö вылö пуктöм, мывкыдтöм олöм.23Быдöс этiя лёкыс петö мортыс пытшкись да тшыкöтö сiйö».

Гречанкалöн Исуслö эскöм

24Исусыс мунiс сэтчинiсь да локтiс Тырей муö. Сiя кöсйис, мед некин эз тöд сы йылiсь. Но сылiсь керкуö пырöмсö казялiсö.25Исусыс йылiсь кылiс инька, кöдалöн нылыс вöлi кутöм лёк лолöн. Сiя сэк жö локтiс да усис Исусыс коккезö.26Инькаыс вöлi гречанка Пиникия Сирияись. Сiя корис, мед Исусыс вашöтiс лёк ловсö нылыс пытшкись.27Исусыс висьталiс сылö: «Колö медодз сетны челядьлö пöттöдз сёйны. Абу бур мырддьыны челядьлiсь няньсö да чапкыны поннэзлö».28Инькаыс висьталiс сылö паныт: «Сiдз, Господь, но и поннэс пызан увтас сёйöны челядьыслiсь нянь торресö».29Исусыс шуис сылö: «Тэ бура висьталiн. Мун, лёк лолыс петiс тэнат ныв пытшкись».30Инькаыс локтiс гортас да казялiс: нылыс куйлö ольпась вылын, лёк лолыс петöм сы пытшкись.

Пельтöм морт пондö кывны

31Исусыс бöра мунiс Тырей муись, Сидон да Декаполи муэзöт локтiс Галилей ты дынö.32Вайöтiсö сы дынö мортöс, кöда эз кыв да умöля баитiс. Вайöтiссес корисö, мед сiя пуктiс сы вылö кисö.33Исусыс кежöтiс сiйö отирыс дынсянь бокö, сюйыштiс чуннесö сылö пеллезас, сьöвзис да павкöтчис сы кыв бердö.34Сiя видзöтiс енöжö, ышловзисис да висьталiс мортыслö: «Эффата!», мый позьö вуджöтны: «Оссьы!»35Сэк жö мортыс пондiс кывны да бура баитны.36Исусыс эз тшöкты висьтасьны лоöмыс йылiсь некинлö. Но кыным унажык сiя öлiс, сыным ёнжыка отирыс висьтасисö этiйö юöрсö.37«Бура чуймисö да баитiсö: «Быдöс бура керö: пельтöммесö керö кылiссезöн, кывтöммесö – баитiссезöн».


предыдущая глава Глава 7 следующая глава