Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

БУР ЮÖР МАРК СЬÖРТI

4 ЮКÖМ

Кöдзись йылiсь велöтан висьт

1Исусыс бöра пондiс велöтны ты дорын. Сы дынö öксис уна отир. Сiйöн сiя пуксис пыжö, быдöс отирыс вöлiсö вадöрас.2Исусыс уна велöтiс нiйö висьттэзöн. Аслас велöтанын сiя баитiс нылö:3«Кывзö: Кöдзись петiс кöдзны.4Кöдзтöнняс мукöд тусьыс усис туй дорö. Пуксисö кайез да кокалiсö туссесö.5Мукöдыс усисö иззэз вылö, кытöн етша вöлi муыс. Петассэс чожа петалiсö, эд муыс вöлi непыдын.6Петiс шондi, петассэс лёпмисö да косьмисö, эд нылöн эз вöлö вужжез.7Мукöдыс усисö ёгтурунö, ёгтуруныс быдмис да пöдтiс сюсö, сiя эз сет кöдзыссö.8Мукöдыс усисö бур муö, петiсö, быдмисö да сетiсö кöдзыс: öтiк – куимдас, мöдiк – кватьдас, куимöт – сё тусь».9Исусыс висьталiс нылö: «Кинлöн эмöсь пеллез кывны, ась кылö!»10Кöр отирыс мунiсö, Исусыслöн велöтчиссес да кöдна кольччисö сыкöт юалiсö сылiсь, мый йылiсь висьтасьöны велöтан висьттэс.11Исусыс шуис нылö: «Тiянлö сетöм тöдны Енлöн ыждалöмись тöдтöмсö, а мöдiккеслö локтö дзир велöтан висьттэзын.12Нiя асланыс синнэзöн адззöны да оз казялö, асланыс пеллезöн кылöны да оз вежöртö, Енлань оз бергöтчö, и Еныс оз лэдз нылiсь греккесö».13Исусыс юалiс нылiсь: «Од вежöртö велöтан висьтсö? Кыдз нö мöдат вежöртны быдöс велöтан висьттэсö?14Кöдзисьыс кöдзö Кыв.15Туй дорö усьöм кöдзысыс висьталö ны йылiсь, кöдна кылöны Кывсö, но сэк жö локтö Сöтана да мырддьö ны сьöлöмись кöдзöм Кывсö.16Иззэз вылö кöдзöмыс висьталö ны йылiсь, кöдна кылöны Кывсö, сэк жö долыта босьтöны сiйö.17Но нылöн абу вуж да вежласьö мывкыд, а кöр локтö умöль лун али Кыв понда вöтлöм, сэк жö ылöтчöны.18Ёгтурунö кöдзöмыс висьталö ны йылiсь, кöдна кылöны Кывсö,19но нылöн оланын пырся тöждiсьöм, бура олöм да мукöд кöсйöммез пöдтöны Кывсö, и сiя оз сет кöдзыссö.20А бур муö кöдзöмыс висьталö ны йылiсь, кöдна кывзöны Кывсö, босьтöны сiйö сьöлöманыс да сетöны кöдзыс: öтiк – куимдас, мöдiк – кватьдас, куимöт – сё».

Кашник увтын би

21Исусыс висьталiс нылö: «Сы понда я öзтöны бисö, мед сюйыштны сiйö кашник увтö али лабич увтö? Бисö öзтöны сы понда, мед сiя сетiс югытсö.22Быдöс тöдтöмыс лоö тöдсаöн, быдöс дзебöмыс петö вевдöрö.23Кинлöн эмöсь пеллез кывны, ась кылö!»24Исусыс висьталiс нылö: «Тöдвыланыт босьтö, мый кылатö. Мымда тiйö мурталат, сымда тiянлö лоас мурталöм, да лоас содтöт.25Кинлöн эм, сылö лоас сетöм. Кинлöн абу, сылiсь лоас босьтöм сiя, кöда эм».

Нянь быдмöм йылiсь велöтан висьт

26Исусыс висьталiс: «Енлöн ыждалöмыс сэтшöм: Мортыс кöдзö муö сю тусь.27Сiя ойнас узьö да луннас чеччö, а кыдз сюыс петалö да быдмö, сiя оз тöд.28Муыс ачыс сетö петассэз, сэсся шеп, сэсся быдса сю шепас.29Кöр сюыс воö, мортыс сэк жö босьтö чарла, эд локтiс вундан кад».

Горчица тусь йылiсь велöтан висьт

30Исусыс шуис: «Мый вылö вачкисьö Енлöн ыждалöмыс? Кытшöм велöтан висьтöн мыччалам сiйö?31Сiя кыдз горчицалöн тусь. Кöр сiйö кöдзöны муö, кöдзыссэс коласын сiя медучöт.32Кöр кöдзöмыс петалö да быдмö, карччес коласын лоö медыджыт. Сiя лэдзö ыджыт вожжез, нельки ны вуджöр увтын вермöны поздiсьны кайез».33Исусыс уна сэтшöм висьттэзöн юöртiс отирлö бур юöрсö, мымда вермисö нiя вежöртны.34Исусыс пыр баитiс велöтан висьттэзöн, велöтчиссеслö öтнаныслö бöрынжык вежöртöтлiс быдöс.

Ыджыт тöвчик дугдöтöм

35Сiя рытö Исусыс висьталiс велöтчиссеслö: «Вуджам мöдöрас».36Велöтчиссес колисö отирсö да пуксисö пыжö, кытöн пукалiс Исусыс. Сэтöн ордчöн вöлiсö мöдiк пыжжез.37Лэбтiсис ыджыт тöвчик, тыэз чапкалiсö пыжсö да пондiсö тыртны сiйö ваöн.38Исусыс узис юрöдз вылын пыж бöр йылас. Велöтчиссес саймöтiсö сiйö да шуисö: «Велöтiсь! Абу разь тэныт шог, эд мийö вöям?»39Сiя чеччис, дугдöтiс тöвчиксö да висьталiс тыыслö: «Öвсьы, дугды!» Сэк жö тöвчикыс дугдiс пöльтны, лоис öддьöн лöнь.40Исусыс шуис велöтчиссеслö: «Мыля тiйö сiдз полат? Мыля тiян эскöмыс абу?»41Нiя öддьöн бура повзисö да ас коласаныс баитiсö: «Кин сiя, нельки тöвчикыс да тыыс сiйö кывзiсьöны?»


предыдущая глава Глава 4 следующая глава