Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахВыбрать язык


Слушать на севернокарельском языке


 
Чтобы прослушать запись, нажмите на кнопку «воспроизведение» и подождите, пока файл загрузится.

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 1

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 2

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 3

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 4

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 5

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 6

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 7

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 8

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 9

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 10

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 11

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 12

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 13

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 14

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 15

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 16

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 17

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 18

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 19

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 20

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 21

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 22

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 23

JEVANHELI LUKAN KIRJUTTAMANA 24

наверх

APOSTOLIEN KIRJA

APOSTOLIEN KIRJA 1

APOSTOLIEN KIRJA 2

APOSTOLIEN KIRJA 3

APOSTOLIEN KIRJA 4

APOSTOLIEN KIRJA 5

APOSTOLIEN KIRJA 6

APOSTOLIEN KIRJA 7

APOSTOLIEN KIRJA 8

APOSTOLIEN KIRJA 9

APOSTOLIEN KIRJA 10

APOSTOLIEN KIRJA 11

APOSTOLIEN KIRJA 12

APOSTOLIEN KIRJA 13

APOSTOLIEN KIRJA 14

APOSTOLIEN KIRJA 15

APOSTOLIEN KIRJA 16

APOSTOLIEN KIRJA 17

APOSTOLIEN KIRJA 18

APOSTOLIEN KIRJA 19

APOSTOLIEN KIRJA 20

APOSTOLIEN KIRJA 21

APOSTOLIEN KIRJA 22

APOSTOLIEN KIRJA 23

APOSTOLIEN KIRJA 24

APOSTOLIEN KIRJA 25

APOSTOLIEN KIRJA 26

APOSTOLIEN KIRJA 27

APOSTOLIEN KIRJA 28

 наверх 

Piiplijan kertomukšie

4 Muajilman luomini I

6 Muajilman luomini II

8 Ihmisen luominiI

10 Riähkäh lankiemini

12 Vejennoušu: Noija rakentau šuuren laivan

14 Vejennoušu alkau

16 Vejennoušu loppuu

18 Jumala luati šopimukšen ihmisien kera

20 Aprahami

22 Joosefi, Juakon lempilapši

24 Vellet myyväh Joosefi

26 Joosefi Potifarin talošša

28 Joosefi tyrmäššä

30 Joosefi šelittäy čuarin unet

32 Joosefi koko Jegiptin halliččijana

34 Šeiččemen nälkävuotta

36 Joosefi šanoutuu vellilöilläh

38 Joosefi näkeytyy tuattoh kera

40 Israelin kanša Jegiptin orjuošša

42 Čuarin tytär löytäy Moissein

44 Palaja piikkipenšaš

46 Hospoti viey israelilaiset Jegiptistä

48 Israelilaiset kuletah Kaislameren poikki

50 Kymmenen käškyö

52 Moissei työntäy tiijuštelijie Hananin muah

54 Tuavitta ta Goliaffi

56 Tuavitta Israelin čuarina

58 Jumalan viessintuoja Il ́l ́a

60 Tanila leijonien hauvašša

62 Jumalan viessintuoja Joona

64 Einuššukšie Messijan enšimmäiseštä tulošta

 наверх 

66 Iisussan Hristossan šyntymäštä ilmotettih

68 Iisussan Hristossan šyntymä

70 Anhelit ilmotettih paimenilla Iisussan Hristossan šyntymäštä...

72 Pako Jegipitih

74 Iisussan lapšušaika

76 Iisussa kaššetah

78 Iisussan enšimmäiset opaššettavat

80 Vuarapakina – Ken on ošakaš?

82 Vuoarapakina, Isussa ta Sakona

84 Vuarapakina – Tykkyä omie vihamiehieš

85 Miän Tuatto!

86 Iisussa ruokkiu viisituhatta mieštä

88 Peittopakina kylväjäštä

90 Peittopakina ekšyneheštä lampahašta...

92 Armollini Tuoatto

94 Isussa elävyttäy tytön

96 Hyväšiämini samarijalaini

98 Hyvä paimen

100 Iisussa plahosloviu lapšie

102 Isussa ta Sakkei

104 Äijänpäivän illallini

106 Iisussa moliutuu Gefsimanijašša

108 Isussa otetah kiini

110 Iisussa muaherra Pilatin ieššä

112 Isussa nuaklitah ristih

114 Isussan hautuamini

116 Iisussa noušou kuollehista

118 isussa noušou taivahah

наверх