Your word is a lamp to my feet

Bibles in the Fenno-Ugric languagesBible

Choose Language

New Testament Books

предыдущая главаследующая глава

view with a second Bible

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

Chapter 2

Päivännouzupuolen tiedäjät

1Konzu Iisus rodiihes Juudien Viflejemas suari Irodan aigua, Jerusalimah tuldih päivännouzupuolespäi tiedäjät.2Hüö küzüttih: «Kus on vasterodinuh jevreilöin suari? Müö näimmö Hänen tiähten sütündän taivahal i tulimmo kumardamahes Hänele.»3Tämän kuultuu suari Irodu pöllästüi, hänele müödäh pöllästüi kai Jerusalim.4Häi keräi kaikkii rahvahan ülimäzii pappiloi dai zakonanopastajii da küzüi heil, kus Messiel*a pidi rodiekseh.5Hüö sanottih: «Juudien Viflejemas, ku Jumalan iänenkandajan kniigas on sanottu nenga:6
– Sinä, Viflejem, Juudan mua,
nikui et ole pienin Juudan rovun valdulinnoin joukos,
sendäh ku sinus lähtöü haldivoiččii,
kudai kaččou Minun rahvastu, Izrail'ua.»

7Sit Irodu kučui peitoči tiedäjät iččeh luo da tiijusti heis tarkah, mil aigua tiähti jiäviihes taivahale.8Sit häi tüöndi heidü Viflejemah. «Mengiä sinne», häi sanoi, «da tiijustakkua hüvin, kus on lapsi. A konzu lövvättö lapsen, tulgua sanomah minule, ku minägi voizin mennä kumardamahes hänele.»9Suarin sanoin kuultuu tiedäjät lähtiettih matkah, i tiähti, kudaman hüö jo ennepäi nähtih süttümäs taivahale, matkai heijän ies, kuni ei tulluh sen kohtan piäle, kus oli lapsi. Sit se azetui.10Tiähten nähtüü, miehet ihastuttih ülen äijäl.11Hüö mendih taloih i nähtih lapsi da Hänen muamah Marija. Hüö langettih polvilleh da kumardettihes lapsele. Sit hüö avattih omat sundugat da annettih lapsele kallehet lahjat: kuldua, luadanua da miirua.

12Unis Jumal kieldi heidü menemäs uvvessah Irodan luo, i hüö mendih tostu dorogua müöte järilleh omah muah.

Pagiendu Jegiptah

13Konzu tiedäjät lähtiettih, Ižändän anheli jiäviihes unis Josifale da sanoi: «Nouze, ota lapsi da lapsen muamo da pagie Jegiptah. Püzü sie, kuni en sano. Kačo gu Irodu tahtou löüdiä lapsen da tappua Händü.»

14Josif nouzi, otti üöl lapsen da lapsen muaman da lähti Jegiptah.15Sie häi püzüi Irodan kuolendah suate. Nenga tuli tovekse se, midä Ižändü oli oman iänenkandajan suul sanonuh: «Jegiptaspäi Minä kučuin oman Poijan.»

Lapsien tapandu Viflejemas

16Konzu Irodu nägi, tiedäjät muanitettih händü, suutui ülen äijäl. Häi tüöndi saldattoi tappamah kaikkii kaksivuodizii da sidä nuorembii brihaččulapsii Viflejemas da sen ümbäri sidä aigua müöte, kudaman häi oli tiijustannuh tiedäjil.17Nenga tuli tovekse tämä Jumalan iänenkandajan Jeremien sana:18
– Ramaspäi kuuluu iäni,
itku da suuri voivotus.
Rahil' itköü omii lapsii,
eigo tahto urostuakseh,
sendäh gu heidü jo ei ole.

Tulendu Jegiptaspäi

19Konzu Irodu kuoli, Ižändän anheli tuli unis Josifale Jegiptas20i sanoi: «Nouze, ota lapsi da lapsen muamo da mene järilleh Izrail'an muah. Net, kudamat tahtottih tappua lapsi, jo kuoltih.»

21Josif nouzi, otti lapsen da lapsen muaman da lähti Izrail'an muah.22No konzu häi kuuli, Juudien suarikse jälles Irodua rodih sen poigu Arhelai, häi ei ruohtinuh mennä sinne. Unis häi sai Jumalas käskün da meni Galileih.23Sie häi azetui elämäh linnah, kudaman nimi oli Nazariettu. Nenga stuaniihes Jumalan iänenkandajien ennustus: «Händü sanotah Nazariettalazekse.»


*a 2:4 Messii on jevreinkieline sana da merkiččöü «Voijeltu». Gretsien kielel se on Hristos.

предыдущая глава Глава 2 следующая глава